MBA Kraków 2019 (International Biennale of Architecture Kraków 2019)

8 października 2019, 09:30 (wtorek) - 9 października 2019, 20:00 (środa)

Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
Bezpłatna rejestracja Registration to the International Biennale of Architecture Kraków 2019

Bezpłatna rejestracja

już niedostępne -

Miasto Kraków oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków serdecznie zapraszają do udziału w Międzynarodowym Biennale Architektury w Krakowie, którego najbliższa edycja (MBA Kraków 2019), będzie mieć miejsce w dniach 8-9 października 2019 w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie.


MBA jest imprezą cykliczną odbywającą się w Krakowie od 1985 roku. Każda kolejna edycja stanowiła niepowtarzalne forum wymiany pomysłów i doświadczeń dla architektów z całego świata. Towarzyszące temu konkursy, wystawy, prezentacje i wykłady są unikalną w tej części Europy atrakcją dla wszystkich związanych z architekturą. Tytułem tegorocznej edycji jest "Połączenia - miasto i rzeka".

Wraz ze zmianą roli historycznych centrów europejskich miast, z roli bazy przemysłowej na role rekreacyjne, kulturalne i edukacyjne, zmienia się także sytuacja rzek w miastach. Wisła, płynąca przez Kraków, była niegdyś centralną arterią transportową dla gospodarki miejskiej. To uległo zmianie. Rzeka nadaje dzisiaj miastu walorów rekreacyjnych, przez swe spokojne wody i zielone brzegi. Czy można zreinterpretować teraz ten związek między miastem a jego rzeką, nadać mu silniejsze połączenie, dać mu impuls za pomocą nowych urządzeń, nowe życie i nowe funkcje, nowe znaczenie dla całego środowiska miejskiego? Czy obszar, między Plantami a Wisłą, mógłby stać się miejscem, gdzie 13 milionów gości odwiedzających co roku Kraków, znalazłoby nowe i atrakcyjne urządzenia i gdzie mieszkańcy mogliby przeżyć doświadczenia uzupełniające miejską narrację?

Nowa edycja Biennale ma inspirować do refleksji, medytacji i poruszenia naszej wyobraźni w procesie rozumienia, partycypacji i kreacji najbliższego otoczenia w mieście.


City of Krakow and the Association of Polish Architects Krakow Branch cordially invite to take part in the International Biennale of Architecture in Krakow, whose next edition (MBA Kraków 2019) shall take part on the 8th-9th October at the ICE Congress Centre.


The MBA is a cyclical event, taking place in Kraków since 1985. Each edition was a truly special forum for exchanging ideas and experiences amongst architects from around the world. The accompanying competitions, exhibitions, presentations and lectures are a unique attraction in this part of Europe for all those involved in architecture. The title of this year's edition of the Biennale is "Connections - the town and the river".

As the role of the historic European city centres changes, from an industrial base to a recreational, cultural and educational role, the situation of the urban rivers changes as well. The Vistula River running through Kraków, was once the central artery of transportation for the urban economy. That has changed. The river now gives the city a major recreational quality, with calm waters and green banks. Could this relationship between the city and its river now be reinterpreted, be given a stronger connection, a boost with new facilities, some new life and new functions, a new significance for the whole urban environment? Could this area, between Planty and Vistula River, be where the 13 million annual visitors to the city could find new and exciting facilities, and where inhabitants could have an experience completing the urban narrative?


The new edition of the Biennale is meant to inspire reflection, meditation, and to stir our imagination in the process of understanding, participating and creating the closest environment in the city.http://mba2019.sarp.krakow.pl/


https://www.facebook.com/events/317745052164727/

Zobacz również:

konferencje Miasto wydarzenia 30-302 Kraków