KOMPETENCJE MIĘDZYKULTUROWE. Szkolenie dla kadr kultury

7 Czerwca 2022, 11:00 (Wtorek) - 8 Czerwca 2022, 18:00 (środa)

Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  udział w szkoleniu
Wyprzedane 50,00 zł Wyprzedane

W ciągu ostatnich dwóch miesięcy z powodu wojny w Ukrainie do Polski przybyło ponad 2,9 mln Ukraińców. Są to osoby, które nie planowały wyjazdu za granicę, ale znalazły się w sytuacji kryzysowej, gdy kobiety, dzieci i emeryci musieli opuścić swój kraj, swój dom. Procesowi integracji osób z takimi doświadczeniami towarzyszy wiele trudności: szok emocjonalny i psychologiczny, problemy mieszkaniowe, niepewność finansowa, bariera językowa, poszukiwanie informacji, izolacja społeczna.

Kultura w tej sytuacji może pełnić rolę przewodnika dla nowych mieszkańców w życiu publicznym miasta i kraju jako całości. Poprzez kulturę poznajemy społeczeństwo, jego wartości, konteksty i trendy. Poza tym, że kultura może być przestrzenią wypoczynku, rekreacji i spełnienia, jest także przestrzenią materialną i metafizyczną do zatrzymania się i bycia sobą. W takim czasie - czasie przemian społeczno-politycznych, organizacje i instytucje kulturalne stają przed pytaniem: jaka może być rola każdego z nich w obliczu tego wyzwania? Trzymać się z daleka, nadal wykonując swoje statutowe zadania, czy nabrać innego wymiaru - otworzyć się na kulturalne i społeczne potrzeby ukraińskich uchodźców, dodając tym samym nowe cele do swojej działalności?

Zapraszamy osoby działające w kulturze na dwudniowe szkolenie, które rozwinie ich umiejętności międzykulturowe i przygotuje do pracy z uchodźcami i uchodźczyniami. Zapraszamy także osoby z Ukrainy, które chciałyby uzyskać nowe umiejętności zawodowe i wesprzeć organizacje kulturalne w działaniach skierowanych do grup migranckich.

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim.

Program szkolenia

1. Kim jest i jak pracuje asystent/asystentka międzykulturowa.

- Podstawowe informacje teoretyczne związane z: kulturą, stereotypami, relacjami międzykulturowymi i nie tylko.

- Specyfika zawodu Asystenta/asystentki międzykulturowej: na jakie potrzeby odpowiada asystent, jaka jest jego rola w instytucjach, które zamierzają otworzyć się na cudzoziemców, imigrantów i uchodźców oraz realizować działania i projekty dla tych mieszkańców

2. Rola kultury w procesach integracyjnych

- Animacja społeczno-kulturanla jako metoda przeciwdziałania wykluczeniu z kultury - dr Urszula Lewartowicz (UMCS)

3. Doświadczenie wojny i uchodźctwa - aspekty psychologiczne -Różnica między adaptacją a integracją migrantów i uchodźców

-Czym jest trauma wojenna i jak ją uwzględnić w pracy dla osób z tego rodzaju doświadczeniem traumy - dr Agnieszka Mościcka-Teske (SWPS)

4. Grupy wiekowe w procesach integracyjnych. Podstawy psychologii rozwoju.

- Jak dzieci, młodzież, dorośli i osoby starsze różnie doświadczają integracji kulturowej. Jak pracować z osobami w różnym wieku w kontekście adaptacji. Nataliia Tyszczenko (SCIiWC)

5. Tworzenie projektów kulturalnych i edukacyjnych dla cudzoziemców

- Specyfika planowania i realizacji projektów dla cudzoziemców

- Badanie potrzeb cudzoziemców

- Poszukiwanie finansowania projektów dla obcokrajowców

- Projekty krótko- i długoterminowe na rzecz integracji cudzoziemców - Klaudia Iwicka (CWII Gdańsk)

6. Przegląd dobrych praktyk.

- Prezentacja doświadczeń zawodowych Asystenta Międzykulturowego: wyzwania, zakres pracy, perspektywy rozwoju zawodowego - Olesia Kulakova (CKUS)

Zobacz również:

szkolenia wydarzenia Gdańsk