To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Mikrogranty
Wyprzedane Brak wolnych miejsc

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza serdecznie zaprasza pomorskich przedsiębiorców na spotkanie informacyjne mające na celu przedstawienie możliwości aplikowania o bezzwrotne wsparcie na zakup usług badawczo - rozwojowych o wartości do 200 tys. zł.

"μGranty B+R dla przedsiębiorstw" to regionalny program dofinansowania usług B+R, realizowany przez Excento Sp. z o.o. (spółka celowa Politechniki Gdańskiej) w partnerstwie z Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza, Centrum Innowacji Medycznych Sp. z o.o. (spółka celowa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego) oraz Univentum Labs (spółka celowa Uniwersytetu Gdańskiego).

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Komercjalizacja wiedzy, Działanie: 01.01. Ekspansja przez innowacje.


PROGRAM SPOTKANIA:

10:00 - 10:15 Powitanie - Anna Kwaśnik, Dyrektor Operacyjny, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

10:15 - 10:30 Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza - Wspieramy ekosystem dla biznesu, Damian Mucha, Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza

10:30 - 12:00 Zasady ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu - Piotr Markowski, Kierownik Projektu "μGranty B+R dla przedsiębiorstw", Excento Sp. z o.o.

"Mikrogranty B+R dla pomorskich przedsiębiorstw"

  • ogólne informacje o Projekcie
  • zasady składania wniosków o dofinansowanie
  • kryteria oceny wniosków
  • wybór projektów i podpisanie umów
  • zasady realizacji grantu
  • rozliczenie grantu

12:00-13:00 Dyskusja, czas na zadawanie pytań


Dedykowana strona projektu - SPRAWDŹ.


LOKALIZACJA: 

Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości w Kościerzynie, ul. Przemysłowa 3, 83 - 400 Kościerzyna

KONTAKT:

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Anna Kwaśnik

Dyrektor Operacyjny

email: [email protected]

tel.: +48 601 758 437


Zobacz również:

konferencje wydarzenia 83 - 400 Kościerzyna