Wstęp do Machine Learning - od przetwarzania danych po budowę modeli

26 października 2019, 09:00 (sobota) - 27 października 2019, 17:00 (niedziela)

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Dwudniowe warsztaty "Wstęp do Machine Learning - od przetwarzania danych po budowę modeli"
już niedostępne 400,00 zł -
  Certyfikat ukończenia warsztatu
już niedostępne 50,00 zł -

Informacje o warsztacie
Celem warsztatu jest wprowadzenie teoretyczne i praktyczne do powszechnie wykorzystywanych rozwiązań w branży ML/AI. Zaprezentowane zostaną techniki wstępnego przetwarzania danych (preprocessing), problemy uczenia nadzorowanego i nienadzorowanego oraz praktyki, które pozwalają na automatyczny dobór modelu do postawionego zadania (AutoML). Wykorzystane algorytmy na różnym poziomie złożoności (od regresji liniowej po głębokie sieci neuronowe) zapewniają szeroką gamę uniwersalnych narzędzi do powtórnego użycia w przyszłości.


Czego się dowiesz?

  • nabierzesz intuicji dotyczącej działania powszechnie używanych algorytmów w branży ML, 
  • zrozumiesz, jakie największe wyzwania stoją przed developerami budującymi rozwiązania oparte o Machine Learning,
  • uzyskasz uniwersalne fragmenty kodu, które pomogą Ci w Twoich przyszłych projektach.


Wymagania

  • podstawy Pythona 3.X i bibliotek matplotlib, numpy i pandas,
  • znajomość pojęć takich, jak: średnia, mediana, odchylenie standardowe, wariancja, rozkład prawdopodobieństwa, korelacja, wektory, pochodne.


Stack technologiczny
Python 3.X, numpy, pandas, matplotlib, scikit-learn, TensorFlow, Keras.

Program warsztatów

Dzień pierwszy
1. Wstęp, nazewnictwo i źródła danych
2. Preprocessing danych
3. Problem regresji
3.1. Regresja Liniowa
3.2. Regresja Wielomianowa
3.3. Maszyny Wektorów Wspierających (SVR + Kernel)
3.4. Drzewa Decyzyjne
3.5. Lasy Drzew Losowych
3.6. Zespół Extra Trees
3.7. Sieci Neuronowe
4. Miary oceny modeli przy problemie regresji
5. Zadanie na danych rzeczywistych
6. Podsumowanie

Dzień drugi
1. Wstęp i podsumowanie poprzedniego dnia warsztatów
2. Problem klasyfikacji
2.1. Metoda Najbliższych Sąsiadów (K-NN)
2.2. Regresja Liniowa + Logistyczna
2.3. Maszyny Wektorów Wspierających (SVM + Kernel)
2.4. Drzewa Decyzyjne
2.5. Lasy Drzew Losowych
2.6. Zespół Extra Trees
2.7. Sieci Neuronowe
3. Miary oceny modeli przy problemie klasyfikacji
4. Dobór modeli i dobre praktyki
5. Zadanie na danych rzeczywistych
6. Redukcja wymiarowości i metody wizualizacji danych
6.1. Drzewa Decyzyjne i Lasy Losowe
6.2. Principal Component Analysis (PCA)
6.3. t-Distributed Stochastic Neighbor Embedding (t-SNE)
7. Podsumowanie i zakończenie


ProwadzącyWaldemar Kołodziejczyk 

Artificial Intelligence Developer z doświadczeniem przy budowaniu modeli operujących na szeregach czasowych. 
Interesuje się algorytmiką, rozwiązaniami uczenia ze wzmocnieniem oraz szeroko rozumianym statystycznym przetwarzaniem danych.
Informacje dodatkowe

Podczas warsztatu uczestnicy korzystają z własnych laptopów. Organizator zapewnia kawę herbatę oraz pizzę w porze lunchowej.

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona! Maksymalna liczba uczestników - 25.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji wydarzenia oraz jego odwołania w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.

Zobacz również:

szkolenia wydarzenia Gdańsk