To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Modele biznesowe
Wyprzedane Brak wolnych miejsc


Fundusz Górnośląski S.A. zaprasza na bezpłatne warsztaty dla przedsiębiorców sektora małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego - eksporterów, które odbędą się 21 czerwca 2023 r. Hotelu Pogoria Residence, Aleja Józefa Piłsudskiego 13 w Dąbrowie Górniczej, pt.:

"BUDOWANIE I WDRAŻANIE MODELI BIZNESOWYCH INTERNACJONALIZACJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE"

Podczas warsztatów omówione zostaną następujące zagadnienia m.in.:

 • budowania i analizy modeli biznesowych
 • metod poszukiwania klientów i partnerów za granicą
 • przykłady modeli biznesowych w eksporcie - analiza przypadków, ćwiczenia

Warsztaty prowadzone będą przez Sergiusza Kuczyńskiego - Wykładowcę Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie. Ekspert ds. handlu zagranicznego i logistyki międzynarodowej. Współpracownik PARP, ekspert Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ds. Internacjonalizacji MŚP (PO PW Dz. 1.2. Internacjonalizacja MŚP). Praktyk z wieloletnim doświadczeniem. Pracował m.in. w dziale eksportu Firmy Cukierniczej "Solidarność", Intrall Polska, dziale logistyki firmy Cormay, Makrochem. Pełnił funkcję Prezesa Zarządu Europejskiej Grupy Wermikulitowej Sp. z o.o. Aktualnie zaangażowany w realizację projektów szkoleniowo-doradczych dotyczących handlu zagranicznego i logistyki. Posiada certyfikat Europejskiego Zrzeszenia Logistyków (ELA) na poziomie European Senior Logistician (ESLog). Członek Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki i Zakupów (PSML).

Korzyści z udziału w warsztatach:

-minimum 6 h zajęć dydaktycznych prowadzonych przez eksperta - praktyka

-komplet materiałów szkoleniowych

-konsultacje indywidualne

-zaświadczenie o udziale w spotkaniu


Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Konkurencyjność MŚP, Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, Poddziałanie 3.5.2 Modelowanie działalności eksportowej MŚP. Projekt realizowany przez Fundusz Górnośląski S.A. w partnerstwie z Województwem Śląskim.


Więcej informacji:

Fundusz Górnośląski S.A.

ul. Sokolska 8, 40-086 Katowice

tel. +48 327 233 110

https://www.fgsa.pl; e-mail: [email protected]

Eurofinance Training Sp. z o.o.

ul. Nowy Świat 49/213, 00-042 Warszawa

tel.: +48 609 124 124

www.efszkolenia.pl; e-mail: [email protected]

P.S. UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA - DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃRamowy program spotkania pt.:

Harmonogram zajęć:

09.45 - 10.00 Rejestracja uczestników

10.00 - 11.30 I blok szkoleniowy

11.30 - 11.45 Przerwa kawowa

11.45 - 13.15 II blok szkoleniowy

13.15 - 13.30 Przerwa kawowa

13.30 - 15.00 III blok szkoleniowy

15.00 - 15.30 Sesja pytań i odpowiedzi. Podsumowanie warsztatów

Zakres warsztatów:

 • Przygotowanie do wejścia na rynki zagraniczne
 • Strategia internacjonalizacji a działania operacyjne
 • Tworzenie modeli strategii eksportowych z wykorzystaniem Business Model Canvas
 • Pojęcie modelu biznesowego i jego zastosowanie w działaniach eksportowych
 • Przygotowanie firmy do tworzenia modelu biznesowego
 • Schematy modeli biznesowych
 • Otoczenie biznesowe modelu biznesowego dla działań eksportowych
 • Projektowanie eksportowych modeli biznesowych
 • Analiza modelu biznesowego - stan aktualny, zagrożenia i perspektywy rozwoju
 • Przykłady modeli biznesowych w eksporcie - analiza przypadków, ćwiczenia

Zobacz również:

szkolenia wydarzenia Dąbrowa Górnicza