To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Rezerwuj swoje miejsce
Wyprzedane Brak wolnych miejsc


"Myślę pozytywnie" to program kompleksowego wsparcia dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli w profilaktyce zdrowia psychicznego oraz upowszechniania wiedzy na jego temat. Projekt zakłada kontynuację działań podjętych przez Fundację dzięki środkom w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 przekazanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Wyjątkowa konferencja 

Poświęcona znaczeniu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w całościowym ich rozwoju emocjonalnym, społecznym i intelektualnym. 

W związku z działaniami jakie Fundacja Instytut Edukacji Pozytywnej realizuje od 4 lat w zakresie wspierania dzieci i młodzieży w rozwijaniu jej dobrostanu psychicznego zapraszamy do udziału Konferencji "Myślę pozytywnie 2019- profilaktyka zdrowia psychicznego dzieci i młodzież". Dostrzegamy, że współczesne wyzwania i zagrożenia zdrowia psychicznego dynamicznie się rozwijają i zmieniają, płynnie równając do zmian społecznych i technologicznych. Dlatego tak ważne staje się aktualizowanie działań w zakresie profilaktyki do najnowszych doświadczeń eksperckich, a także rozwój warsztatu i wymiana doświadczeń pomiędzy najważniejszym ogniwem systemu edukacji- nauczycielami.

Instytut Edukacji Pozytywnej razem z ponad 90 ekspertami z Polski i ze świata oraz z gronem nauczycieli, pedagogów i psychologów pracujących codziennie w polskich szkołach stara się wskazać na pozytywne znaczenie zdrowia psychicznego, na jego kluczowy wpływ na życie, rozwój, edukację i rozwój społeczno- kulturowy młodych Polaków.

Program Konferencji

"Myślę pozytywnie- profilaktyka i promocja zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży"

9.30 - 10.00 Rejestracja uczestników

10.00 - 10.15 Otwarcie Konferencji

10.15- 10.45 "Nowoczesna profilaktyka i promocja zdrowia psychicznego jako najlepsza inwestycja społeczna w Polsce", Małgorzata Nowicka, prezes Fundacji Instytut Edukacji Pozytywnej

10.45 - 11.00 Przerwa kawowa

11.00 - 11.30 "Emocje, wiedza fachowa, wiedza środowiskowa i korzyści. Deliberacja jako skuteczny proces komunikacji przed-decyzyjnej, ułatwiający upodmiotowienie relacji: uczeń-rodzic-nauczyciel", prof. Jacek Sroka, dr Joanna Podgórska-Rykała, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

11.30- 12.00 "Mediacje szkolne jako element budowania dobrostanu psychicznego", Renata Wiśniewska, Polskie Centrum Mediacji

12.00- 12.30 Działania wychowawcze i profilaktyczne w realiach szkolnych- jak zaangażować społeczność szkolną.

12.30 - 13.15 Przerwa lunchowa

13.15 - 13.45 Zachowania autodestrukcyjne dzieci i młodzieży- jak reagować.

13.45 - 14.15 (szczegóły wkrótce)

14.15 - 14.45  "Finansowanie zadań z obszaru profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży- możliwości i perspektywy", Robert Kawałko, Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu

14.45- 15. 00 Przerwa kawowo-networkingowa

15.00- 15.30 Materializm dzieci i młodzieży, a ich zdrowia psychicznego, dr Agata Trzcińska

15.30 - 16.00 Kompleksowy Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia Psychicznego dzieci i młodzieży "Myślę Pozytywnie" - gotowe rozwiązania i wsparcie dla każdej placówki w Polsce

Konferencja skierowana jest do:

  • dyrektorów placówek oświatowych,
  • przedstawicieli poradni psychologiczno-pedagogicznych,
  • przedstawicieli organów prowadzących szkoły placówki oświatowo- wychowawcze,
  • nauczycieli,
  • wychowawców,
  • pedagogów i psychologów szkolnych,
  • osób zaangażowanych w realizację zadań edukacyjnych i wychowawczych.

Zapewniamy:

  • wystąpienia ekspertów z różnych dziedzin
  • materiały konferencyjne
  • przerwy kawowe i lunch

Udział w konferencji jest bezpłatny.


Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 przekazanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Zobacz również:

konferencje Młodzież Szkoła Zdrowie psychiczne wydarzenia 04-713 Warszawa