To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Multisensoryka dla smyka 1 - 3 lat I Мультисенсорика для малюка 1 - 3 років
już niedostępne -

SMYKO-MULTISENSORYKA to zajęcia sensoryczne, których program został stworzony w oparciu o teorię integracji sensorycznej.

Mają charakter:

● rozwojowy- wspierają całościowy rozwój dziecka (integrację sensoryczną).

● profilaktyczny- zapobiegają powstawaniu deficytów sensorycznych - związanych z tzw.deprywacją sensoryczną (czyli zbyt małą ilością różnorodnych bodźców potrzebnych do prawidłowego rozwoju). ● przesiewowy- prowadzący jest w stanie wstępnie określić profil sensoryczny dziecka

● edukacyjny- rodzice i opiekunowie dowiadują się w jaki sposób prawidłowo stymulować zmysły maluszka poprzez proste aktywności i zabawę.

Wiek uczestników: ~1-3 lata.

Sylwia Kozub-Szewczyk- pedagog resocjalizacji, psychoterapeutka, absolwentka pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, trener umiejętności społecznych, realizator Szkoły dla Rodziców i Wychowawców, instruktor zajęć dla dzieci: Smyko-Multisensoryki, logorytmiki oraz, jogi dla dzieci.

SMYKO-MULTISENSORY - це сенсорні заняття, програма яких створена на основі теорії сенсорної інтеграції.

Вони бувають:

● розвивальні - підтримують загальний розвиток дитини (сенсорна інтеграція).

● профілактичні - запобігають виникненню сенсорних дефіцитів - пов'язаних з так званою сенсорною депривацією (тобто занадто мало різноманітних стимулів, необхідних для правильного розвитку).

● скринінг - інструктор може заздалегідь визначити сенсорний профіль дитини

● навчальний - батьки та опікуни навчаються, як правильно стимулювати почуття дитини за допомогою простих вправ та гри.
Вік учасників: ~ 1-3роки
Сильвія Козуб-Шевчик - соціальний реабілітолог, психотерапевт, випускниця дошкільної та молодшої шкільної освіти, тренер соціальних навичок, реалізатор Школи для батьків та вихователів, інструктор занять для дітей: Смико-Мультисенсорики, Логиритміки та йога для дітей.

Prosimy o zapoznanie się z naszymi zasadami i regulaminem zajęć:

https://docs.google.com/document/d/1THMQYuciehrJVu...

Прочитайте нашу політику i регламент занять:

https://docs.google.com/document/d/1THMQYuciehrJVu...Zobacz również:

inne wydarzenia Kraków