Projekt cyfrowy od strony użytkownika. Jak stworzyć dobry brief kreatywny. Prow. dr Ewa Drygalska.

22 Marca 2023, 10:00 (środa) - 23 Marca 2023, 17:00 (Czwartek)

Instytut Kultury Miejskiej, Gdańsk Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
Udział w szkoleniu: Projekt cyfrowy od strony użytkownika. Jak stworzyć dobry brief kreatywny. W dniach 23-24.03.2023. Projekt cyfrowy od strony użytkownika. Jak stworzyć dobry brief kreatywny.

Udział w szkoleniu: Projekt cyfrowy od strony użytkownika. Jak stworzyć dobry brief kreatywny. W dniach 23-24.03.2023.

dostępnych: 16

już niedostępne 70,00 zł -
Bilet dla instytucji publicznych (zwolniony z VAT). Projekt cyfrowy od strony użytkownika. Jak stworzyć dobry brief kreatywny. Bilet dla instytucji publicznych (zwolniony z VAT)

Bilet dla instytucji publicznych (zwolniony z VAT).

dostępnych: 16

już niedostępne 56,91 zł -

Wasza instytucja ma pomysł na aplikację, stronę lub platformę internetową lub dowolny inny projekt cyfrowy? Jak możecie go szybko zwalidować z przyszłymi użytkownikami i zacząć dialog z potencjalnymi wykonawcami?

W trakcie warsztatu:
👉 omówimy łatwe i szybkie sposoby na sprawdzenie swojego pomysłu z grupą docelową
👉wspólnie napiszemy brief kreatywny, na podstawie którego będzie można oszacować czas i budżet Waszego projektu.

Będziemy pracować na Waszych projektach dlatego zapraszamy osoby i 2-osobowe zespoły, które mają już wstępne pomysły lub wizje projektów, które chcą realizować. Będziemy je wspólnie dopracowywać, tak byście mogli wyjść z gotowym briefem kreatywnym, który będzie podstawą do wyceny i konsultacji Waszych koncepcji z firmami i wykonawcami."

👉Kiedy: 22-23.03.2023 g. 10-17.

Dzień 1: praca z grupami docelowymi i użytkownikami

Dzień 2: pisanie briefu kreatywnego

👉Liczba miejsc: 16

👉Gdzie: Instytut Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40, Gdańsk

👉Koszt: 70 zł 

W cenie szkolenia: ogrom merytorycznej wiedzy, zaświadczenie o udziale w szkoleniu wydane przez Instytut Kultury Miejskiej - instytucję wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez WUP w Gdańsku pod nr: 2.22/00146/2021; networking i możliwość poznania osób z branży; kawę, herbatę i ciasteczka. 

👉Szkolenie poprowadzi:

dr Ewa Drygalska

Wykłada w Polsko Japońskiej Akademii Technologii Komputerowych na Wydziale Sztuki Nowych Mediów, pracuje w obszarze technologii cyfrowych dla muzeów i instytucji kulturalnych, projektując technologie, badając adaptację technologii i wdrażając nowe rozwiązania. Pracowała m.in dla Muzeum Narodowego w Warszawie, gdzie była pomysłodawczynią hackathonu - maratonu programowania, który miał na celu wypracowanie pomysłów zbliżających Muzeum do swoich odbiorców oraz w Muzeum Emigracji gdzie kierowała działem promocji. Swoją wiedzą dzieli się na blogu Nowe Technologie i Muzeum: medium.com/nowe-technologie-w-muzeum.


Szkolenie odbędzie się w ramach cyklu pn MuzeoLab, który będzie odpowiedzią na potrzebę środowiska pracowników_czek instytucji i organizacji z branży kultura a w szczególności tych pracujących w muzeach na wsparcie w tematach kultury cyfrowej, transformacji cyfrowej itp. Serdecznie zapraszamy koleżanki i kolegów z całej Polski choć nie ukrywamy, że priorytetowo będziemy traktować osoby z Gdańska : ) Więcej szkoleń i warsztatów z cyklu znajdziecie na stronie: medialabgdansk.pl/projekt/muzeolab/ 

Zwieńczeniem cyklu będzie ogólnopolskie Forum Kultury Cyfrowej 26-27.10. 2023, na które już zapraszamy, rezerwujcie sobie termin. 


UWAGA: W formularzu do zapisów prosimy o krótki opis pomysłu, który chcielibyście zrealizować, na jakim etapie jest pomysł oraz pytamy, o to czego się spodziewacie po szkoleniu.


Photo by Kelly Sikkema on Unsplash


REGULAMIN

REGULAMIN:
1. Organizatorem szkolenia jest Instytut Kultury Miejskiej (instytucja szkoleniowa wpisana do RIS pod nr 2.22/00146/2021).
2. Szkolenie odbędzie się w dn. 22 - 23 marca 2023 w g. 10-17.
3. Szkolenie odbędzie się w Instytucie Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40, Gdańsk
4. Udział w szkoleniu jest płatny. Koszt wynosi: 70 zł (z VATem)
5. Liczba uczestników jest ograniczona i wynosi 20 os.
6. Zapisy na szkolenie odbywają się wyłącznie poprzez system evenea i trwają od 01. lutego do 23 marca lub do wyczerpania miejsc.
7. Szkolenie nie będzie nagrywane ani transmitowane online.
8. Uczestnik wyraża zgodę na rejestrację wizerunku (relację foto/video) i wykorzystanie go w celach promocyjnych przez Organizatora.
9. Akceptacja niniejszego regulaminu jest niezbędna do udziału w szkoleniu.
10. Zapisanie się na szkolenie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych wskazanych powyżej oraz dotyczących pomiaru temperatury ciała jest Instytut Kultury Miejskiej
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych z ramienia IKM: [email protected].
3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratorów oraz ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego z uwagi na istniejący stan zagrożenia epidemiologicznego.
4. Administrator przetwarzają dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a), art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. i) RODO w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez administratora danych przez okres 14 dni, po tym okresie podlegają zniszczeniu.
6. Pani/Pana dane nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem Organizatora Wydarzenia, czyli Instytutu Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk.
7. W sytuacji wystąpienia objawów chorobowych Pani/Pana dane osobowe ww. zostaną udostępnione GIS oraz właściwym ze względu na miejsce zamieszkania stacjom sanitarno-epidemiologicznym.
8. Pani/Pana dane nie podlegają przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
9. W granicach określonych przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO, posiada Pani/Pan prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, a także żądania zaprzestania przetwarzania danych, pod warunkiem, że są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz że obowiązek ich przetwarzania nie wynika z obowiązujących przepisów.
10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
11. Pozyskanie ww. danych osobowych, wynika z wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego wydanych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce. Zbieranie ich jest niezbędne dla ułatwienia służbom sanitarnym dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wystąpienia sytuacji, że osoba zakażona, pomimo stosowanych środków ochrony i zabezpieczeń, brała udział w danym wydarzeniu artystycznym 

Zobacz również:

szkolenia UX UX Design Zarządzanie projektami Zarządzanie projektami IT wydarzenia Gdańsk