To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  dostęp
Wyprzedane Brak wolnych miejsc

New European Bauhaus - rozmowa o lepszym jutrze

[Scroll down for English version]

Porozmawiajmy o tym, jak tworzyć wspólną, zrównoważoną, piękną rzeczywistość.

Miasto jest domem dla wszystkich jego mieszkańców. To, co nas łączy to potrzeba bezpieczeństwa i poczucia wspólnoty. Pragniemy żyć wygodnie i ładnie. Troszczymy się o własne zdrowie i dbamy o otoczenie. Chcemy korzystać z dostępnych możliwości i mieć udział w tworzeniu społeczności. Jak to osiągnąć? Jak planować przyszłość dobrą dla nas i naszej planety?

Nowy Europejski Bauhaus (New European Bauhaus) to interdyscyplinarna inicjatywa Komisji Europejskiej, której celem jest stworzenie przestrzeni do twórczego dialogu. To zaproszenie do dyskusji i działania dla osób chcących projektować zrównoważone style życia. Inicjatywa uwzględnia aspekty społeczne, kulturowe, artystyczne, naukowe, technologiczne i gospodarcze. Kładzie równomierny nacisk na dobro ludzi oraz troskę o środowisko.

W rozmowie udział wezmą:

  • gość specjalny: Alessandro Rancati / EU Policy LAB
  • Piotr Czyż / Stowarzyszenie Inicjatywa Miasto, Politechnika Gdańska
  • Jacek Dominiczak / Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
  • Paulina Kisiel / PPNT Gdynia | Centrum Designu

Rozmowę rozpocznie Katarzyna Gruszecka-Spychała - wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki. Zapraszamy do aktywnego udziału w dyskusji na czacie.

Wzywamy do działania projektantów, architektów, artystów, inżynierów, naukowców i studentów - twórzmy razem teraźniejszość i przyszłość!


kiedy? 27 kwietnia 2021, godz. 14:00

organizator: PPNT Gdynia | Centrum Designu


Dowiedz się więcej o inicjatywie New European Bauhaus

Odwiedź stronę Centrum Designu i poznaj lepiej gości spotkania.


[EN]

New European Bauhaus - conversation about a better tomorrow

Let's talk about how to create a inclusive, sustainable and beautiful reality. The city is home to all its inhabitants. What unites us is the need for security and a sense of community. It is human that we want to live comfortably and nicely. While taking care of our own health and the environment it is necessary to take advantage of the opportunities available and contribute to the creation of the society. How can this be achieved? How to plan a future that is good for us and our planet?

The New European Bauhaus is an interdisciplinary initiative of the European Commission which aims to create a space for creative dialogue. It is an invitation to discussion and action for people who want to create but more importantly design sustainable lifestyles. The initiative considers multiple angles including social, cultural, artistic, scientific, technological and economic. It concerns both human well-being and care for the nature.

The conversation will be attended by:

  • special guest - Alessandro Rancati / EU Policy LAB
  • Piotr Czyż / Inicjatywa Miasto Association, Gdańsk University of Technology
  • Jacek Dominiczak / Academy of Fine Arts in Gdańsk
  • Paulina Kisiel / PPNT Gdynia | Design Centre

The conversation will be started by Katarzyna Gruszecka-Spychała - Deputy Major of the City of Gdynia. We invite you to actively participate in the chat discussion.

We are calling designers, architects, artists, engineers, scientists and students to act - let's create the present and the future together!


when? April 27th 2021, 14:00

organizer: PPNT Gdynia | Design Centre


Find out more about the New European Bauhaus initiative.

Visit our website and find out more.

Zobacz również:

inne Architektura Webinar Wzornictwo