To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Bilet wstępu

dostępnych: 0

Wyprzedane Brak wolnych miejsc

Dołącz do nas, aby wziąć udział w angażującej konferencji New Education Forum poświęconej innowacyjnym podejściom do przygotowania kobiet do zmieniającego się rynku pracy. Nasze panele zgłębią takie tematy, jak kompetencje i narzędzia cyfrowe, Outdoor Learning i inne metody aktywizacji zawodowej kobiet. Prelegenci-eksperci omówią również strategie pokonywania barier, promowania integracji i wzmacniania pozycji kobiet dzięki umiejętnościom, które wzmacniają i możliwościom, których potrzebują, aby rozwijać się w dzisiejszym, dynamicznym rynku pracy. Zapraszamy do dzielenia się spostrzeżeniami, wymiany pomysłów i przyczyniania się do postępu w zakresie równości płci i w erze cyfrowej.

Organizatorami konferencji są Centrum Innowacyjnej Edukacji oraz Bank Żywności w Olsztynie.

Trzy tematy przewodnie:

Outdoor Learning jako metoda aktywizująca i wzmacnająca kompetencje kluczowe na rynku pracy. Jak wskazują Colin Beard i John P. Wilson w "The Power of Experiential Learning: A Handbook for Trainers and Educators" (2002) doświadczenia związane z uczeniem się na świeżym powietrzu zwiększają praktyczne umiejętności i kompetencje poprzez bezpośrednie zaangażowanie w rzeczywiste wyzwania. W wielu krajach , jak w Polsce ZHP, istnieją korzenie uczenia się w plenerze. Współcześnie pomagają one tłumaczyć znaczenie w rozwijaniu kompetencji przekrojowych, w tym rozwiązywania problemów, komunikacji i pracy zespołowej, poprawy umiejętności poznawczych, kreatywnośc, krytycznego myśleniai i odporności czerpiąc z bezpośredniego kontaktu z przyrodą. Raport "The Value of Outdoor Learning: Evidence From Research in the UK and Elsewhere" (autorstwa Justin Dillon et al. 2006) przedstawia dowody z różnych badań podkreślających pozytywny wpływ nauki na świeżym powietrzu na rozwój osobisty i umiejętności zwiększające szanse na zatrudnienie.Na całym świecie Outdoor Learning przyczynia się do rozwoju kluczowych kompetencji istotnych dla rynku pracy. Obecnie szczególnie chętnie korzystają z niego przedstawiciele zarządów dużych międzynarodowych korporacji (Hervard Business Review, 3.2020).

Aktywizacja zawodowa kobiet: innowacyjne metody, szczególne wzywania. Outdoor Learning oferująca wciągające doświadczenia, które mogą być szczególnie korzystne dla aktywizacji zawodowej kobiet, zapewnia możliwości rozwijania praktycznych umiejętności, pewności siebie i odporności w nietradycyjnych warunkach ("Outdoor Adventure Education: Foundations, Theory, and Research" Alan Ewert, Jim Sibthorp). Obok warsztatów przedsiębioczości, menotringu (zwłaszcza prowadzonego przezOrganizatorzy :kobiety), elastycznej organizacji pracy, jest to jedna z metod skutecznej aktywizacji kobiet. Raport "Kobiety, Rynek Pracy I Równość Płac", który powstał w oparciu o badania zrealizowane przez Instytut Badań Pollster na zlecenie Stowarzyszenia Kongres Kobiet, wskazuje określone bariery dla uczestnictwa kobiet, takie jak brak dostępu do zasobów i sieci, brak pewności siebie czy brak wzorców do naśladowania bądź uprzedzenia w miejscu pracy.Panel drugi zapewni również wgląd w specyficzne dla płci wyzwania stojące przed kobietami-przedsiębiorcami i omówi strategie pokonywania barier utrudniających aktywizację zawodową, w tym znaczenie usuwania barier systemowych w celu wspierania inkluzywnego uczestnictwa w gospodarce.

Kompetencje i narzędzia cyfrowe: jak przygotować kobiety do zmieniającego się rynku pracy. Przed kobietami nieaktywnymi zawodowo stoją konkretne wyzwania i możliwości w zakresie nabywania i wykorzystywania umiejętności cyfrowych na rynku pracy. Luka w umiejętnościach cyfrowych, o której mowa w najnowszym artykule GGI Insights "Integracja cyfrowa: Niwelowanie przepaści technologicznej" z 5 marca 2024 r. ujawnia znaczenie włączenia cyfrowego w promowaniu równości społecznej i gospodarczej. Jej wpływ na zmarginalizowane społeczności, w tym kobiety, wzrasta. Istnieją skuteczne strategie wypełniania tej luki i zwiększania dostępu do technologii wśród kobiet poprzez edukację formalną, szkolenia i interwencje polityczne. Ważna jest sama identyfikacja kluczowych kompetencji cyfrowych wymaganych na dzisiejszym rynku pracy, takich jak podstawowa biegłość w obsłudze komputera, komunikacja cyfrowa, analiza danych, wykorzystanie sztucznej inteligencji i umiejętności kodowania.Oprócz omówienia typowych barier uniemożliwiających kobietom dostęp do narzędzi cyfrowych i korzystanie z nich, takich jak brak dostępu do technologii, normy społeczno-kulturowe i kwestie pewności siebie (wymienione m.in. w "Closing the Gender Gap: A Blueprint for Women's Participation in the Digital Economy" autorstwa Melindy Gates), w tym panelu zaprezentujemy innowacyjne podejście i najlepsze praktyki w zakresie wzmacniania pozycji kobiet z umiejętnościami cyfrowymi, w tym formalne programy edukacyjne, szkolenia zawodowe, kursy online i inicjatywy mentorskie. Przeanalizujemy udane studia przypadków i inne rozwiązania skutecznie zmniejszające przepaść cyfrową między płciami. Zaprezentujemy również przykłady udanych startupów technologicznych prowadzonych przez kobiety oraz inicjatywy promujące udział kobiet w gospodarce cyfrowej.

Wzorując się na European Digital Education Hub, NEF Olsztyn promuje współpracę międzysektorową, identyfikuje i dzieli się dobrymi praktykami, a także wspiera sektor edukacji pozaformalnej ułatwiając dostęp do narzędzi, ram, wytycznych, wiedzy technicznej i badań w dziedzinie innowacyjnych narzędzi edukacynych.

Zobacz również:

konferencje wydarzenia Olsztyn