To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Bilet bezpłatny
Wyprzedane Brak wolnych miejsc

Wzrost kosztów ciepła sieciowego, spowodowany wysoką zależnością lokalnych systemów ciepłowniczych od węgla, jak również rosnącymi kosztami pozwoleń na emisję CO2, dotyka nie tylko odbiorców końcowych, w szczególności odbiorców wrażliwych, lecz również lokalne przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, przyczyniając się do pogorszenia ściągalności należności.

W ramach webinaru, przy wsparciu ekspertów ciepłownictwa, przyjrzymy się możliwym drogom dekarbonizacji lokalnych systemów ciepłowniczych, poprzez zastosowanie technologii odnawialnych źródeł energii oraz ich wpływowi na ekonomikę funkcjonowania przedsiębiorstw ciepłowniczych. Doświadczenia w zakresie zastosowania technologii pomp ciepła w miejskim systemie ciepłowniczym, zostaną zaprezentowane na przykładzie MPEC Kraków, prawdopodobnie pierwszego w Polsce przedsiębiorstwa, które uzyskało akceptację Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dla ciepła wytworzonego w pompach ciepła.

Firma Gazuno, z siedzibą w Gdyni, dostawca pomp ciepła średniej i dużej mocy oraz automatyki sterującej, przedstawi prezentację pt. Efektywne systemy ciepłownicze oparte o odnawialne źródła energii. Przedstawiciele Gazuno zaprezentują również doświadczenia firmy z realizacji przedsięwzięcia wykorzystującego pompę ciepła w układzie z węzłem ciepłowniczym.

Wystąpienie firmy Energo-Skaner, Gotowi na transformację ciepłownictwa - strategie dla przedsiębiorstw ciepłowniczych (case study), będzie poświęcone uwarunkowaniom funkcjonujących w Pomorskiem przedsiębiorstw energetyki cieplnej, dotyczącym możliwości realizacji inwestycji modernizacyjnych, przyczyniających się do dekarbonizacji sektora oraz poprawy ekonomiki eksploatacji lokalnego systemu ciepłowniczego.

Prelegentami podczas wydarzenia będą:

  • Dr Wojciech Blecharczyk - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki
  • Piotr Langowski - Dyrektor Zarządzający, Gazuno.
  • Michał Rynkowski - Właściciel, Energo-Skaner.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniu!

Po dokonaniu rejestracji, otrzymacie Państwo wiadomość zwrotną z linkiem do wydarzenia.

Webinar jest elementem działań realizowanych przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza jako lidera Inteligentnej Specjalizacji Pomorza nr 3 "Technologie ekoefektywne w produkcji, dystrybucji, przesyle i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie", będącej częścią projektu Smart Progress, wdrażanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020.

Zobacz również:

inne