To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Nowe wzory ofert, umów i sprawozdań w otwartych konkursach ofert
już niedostępne -

Nowe wzory ofert, umów i sprawozdań w otwartych konkursach ofert


Zbliża się czas, gdy ogłaszanych jest najwięcej konkursów samorządowych kierowanych do organizacji pozarządowych. Tym razem czeka nas szczególne wyzwanie - wzory ofert znacznie się zmieniły. Szkolenie pomoże rozwiać wątpliwości tak, żebyście mogli sprawnie i poprawnie złożyć oferty w nadchodzących konkursach.

Uczestnicy: Osoby odpowiedzialne w organizacji za tworzenie ofert w konkursach samorządowych, osoby zarządzające organizacjami

Cel: zdobycie umiejętności w zakresie tworzenia projektów na podstawie zaktualizowanych wzorów ofert realizacji zadań publicznych składanych w samorządach. Zwiększenie wiedzy z zakresu technik skutecznego pozyskiwania środków metodą projektową.

Program:

  • Podstawowe informacje o metodologii tworzenia projektów
  • Znaczenie projektów w działalności organizacji pozarządowych
  • Najważniejsze zmiany we wzorze oferty, umowy i sprawozdania (obowiązujące od marca 2019 r.)
  • Najważniejsze elementy oferty: analiza problemu, cele, rezultaty, działania, harmonogram, budżet
  • Umowa i sprawozdawczość projektowa
  • Prowadzenie wyodrębnionej księgowości dla realizacji zadania publicznego z dotacji uzyskanej na podstawie ustawy o pożytku

Prowadzący: Łukasz Cieśliński

Od 20 lat związany z sektorem pozarządowym, współzałożyciel Pracowni Pozarządowej. Specjalista z zakresu współpracy organizacji i administracji publicznej, tworzenia i zarządzania projektami oraz podstaw formalno-prawnych funkcjonowania III sektora.

Absolwent Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych, Szkoły Trenerów Ekonomii Społecznej i Szkoły Trenerów Modelu Współpracy. Wiodące tematy szkoleń: planowanie, tworzenie i zarządzanie projektami; tworzenie i funkcjonowanie partnerstw lokalnych; źródła finansowania działalności sektora pozarządowego; system współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych; aktywność obywatelska; narzędzia partycypacji obywatelskiej.

Moderator zespołów roboczych wypracowujących systemowe rozwiązania z zakresu współpracy JST-NGO w kilkunastu zachodniopomorskich samorządach. Współautor publikacji dotyczących tematyki partycypacji społecznej, budowania relacji władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi.W przypadku wyczerpania miejsc zapraszamy Państwa do rejestracji na listę rezerwową: biuro@pracowniapozarzadowa.pl

W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc, z jednej organizacji zostaną zakwalifikowane maksymalnie dwie osoby (decyduje pierwszeństwo zapisu).


Zapraszamy!
Pracownia Pozarządowa


Organizatorem wydarzenia jest Pracownia Pozarządowa. Koszalińskie stowarzyszenie, które z sukcesem od 19 lat wspiera aktywność obywatelską na Pomorzu Zachodnim.Wydarzenie współfinansowane ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Realizowane w ramach prowadzenia Centrum Organizacji Pozarządowych w Koszalinie
zadania współfinansowanego ze środków Miasta Koszalina

Zobacz również:

szkolenia wydarzenia Koszalin