To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  darmowa wejściówka
już niedostępne -

"Bałtycka syrena", "słowicze gardło" to jedne z nielicznych epitetów jakimi opisywana była Konstancja Czirenberg - słynna gdańska śpiewaczka i instrumentalistka żyjąca w pierwszej połowiesiedemnastego wieku. Jak pisał Charles Ogier, w swoim dzienniku z roku 1636 r. - "Kto ujrzał Konstancję Czirenberg, ten zaznał najszczęśliwszego dnia". Fundacja Horyzonty Sztuki i Instytut Kultury Miejskiej serdecznie zapraszają na koncert pod szyldem Akademii Gdańska, które odbędzie się 18 czerwca o godzinie 20:00.

Na wydarzenie będą obowiązywały bezpłatne wejściówki. Będzie również streamowane na https://www.youtube.com/user/IKMGdansk. Podczas koncertu zaprezentowane zostaną utwory z mediolańskiego zbioru Flores Praestantissimorum Virorum, po raz pierwszy, rozbrzmiewać będą w Kościele Św. Jana Bosko na Oruni, w dzielnicy w której niegdyś rezydowała rodzina Czirenbergów.Wydarzenie odbędzie się 18 czerwca o godzinie 20:00, wykonawcami będą artyści specjalizujący się w wykonawstwie muzyki dawnej: Dagmara Barna - Kosowicz, Anna Zawisza (sopran), Katarzyna Olszewska, Victoria Melik (skrzypce), Katarzyna Czubek, Marcin Skotnicki (flet prosty), Danuta Zawada (altówka), Anna Jankowska (wiolonczela), Anna Wiktoria Swoboda (teorba) oraz Agnieszka Wesołowska (klawesyn).Koncert ten, nie będzie tylko okazją do usłyszenia pięknej muzyki ale i szansą na nabycie wiedzy o dziedzictwie kulturowym Miasta Gdańska. Opatrzony głosem eksperckim Prof. Andrzeja Januszajtisa projekt, przybliży publiczności sylwetkę Konstancji Czirenberg i obraz siedemnastowiecznego Gdańska. 

Projekt realizowany jest we współpracy Instytutem Kultury Miejskiej oraz Parafią Św. Jana Bosko, współfinansowany jest ze środków Miasta Gdańska.
Identyfikacja wydarzenia: Natalia Koniuszy

Zasady organizacji widowni w przestrzeniach zamkniętych:
1 Udział uczestników w wydarzeniu jest dopuszczalny pod następującymi warunkami:
a obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez uczestników za pomocą maseczki;
b udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami oraz zapewnienia, aby w pomieszczeniu przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 jego powierzchni.
Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między uczestnikami nie dotyczy:
• osoby, która uczestniczy w wydarzeniu z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
• osoby uczestniczącej w wydarzeniu z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
• osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.
c Sprawy związane z działaniem małej gastronomii regulowane są poprzez aktualnie obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
2 Na terenie wydarzenia zaleca się rozmieszczenie środków do dezynfekcji wraz z instrukcją skutecznej dezynfekcji rąk oraz tablic informacyjnych przypominających o obowiązku noszenia maseczek i zachowania dystansu co najmniej 1,5 metra.

Zobacz również:

koncerty wydarzenia Gdańsk