To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
W chwili obecnej zgłoszenia na to wydarzenie nie są przyjmowane.

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

W trosce o zdrowie Uczestników oraz zgodnie z zaleceniem Głównego Inspektora Sanitarnego o odwołaniu wydarzeń, w których udział bierze duża liczba pracowników służby zdrowia postanowiliśmy odwołać tegoroczną Konferencję. Wszystkie dokonane wpłaty zostaną zwrócone.

Zapraszamy do udziału w Konferencji w przyszłym roku w dniach 9-10 kwietnia 2021 roku.


PROGRAM :


Program ze streszczeniami (w formacie PDF) znajduje się na stronie: 

http://oculomedica.pl/konferencja/dla-lekarzy/ 

kontakt: konferencja@oculomedica.pl


KURSY (03.04.2020 r. - piątek)

KURS 1

14.15 - 15.40 Orzecznictwo okulistyczne - wybrane aktualne zagadnienia.

                Dr n. med. Wiktor Stopyra / Szpital Okulistyczny MW-med w Krakowie

W ostatnim czasie nastąpiło wiele zmian w zakresie orzecznictwa okulistycznego. Wydano nowe rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców i kandydatów na kierowców, a następnie zmieniono kryteria obowiązujące w Medycynie Pracy. Podczas kursu przedstawione zostaną najważniejsze zagadnienia związane z orzecznictwem okulistycznym istotne dla lekarza praktyka. Aktualne okulistyczne normy obowiązujące kierowców i kandydatów na kierowców, pracujących na wysokości, obsługujących maszyny w ruchu i inne urządzenia mechaniczne, posiadających broń - to tylko niektóre tematy rozwinięte podczas kursu. Dodatkowo zostanie omówiony uszczerbek na zdrowiu oraz choroba zawodowa w kontekście schorzeń narządu wzroku. Rozważania teoretyczne zostaną poparte konkretnymi przypadkami pacjentów z bogatej praktyki orzeczniczej autora kursu. Wszystko w formie interaktywnej dyskusji, do której autor serdecznie zaprasza.

KURS 2

15.55 - 17.20  Różnicowanie zmian melanocytarnych naczyniówki.

Dr hab. n. med. Iwona Rospond-Kubiak / Katedra i Klinika Okulistyki, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Celem kursu jest przedstawienie praktycznego podejścia do różnicowania zmian melanocytarnych naczyniówki (znamiona vs małe czerniaki) oraz zwięzłego przeglądu najczęściej występujących zmian rozrostowych w tylnym odcinku gałki ocznej.

KURS 3

17.35 - 19.00  Patologiczne łzawienie w praktyce ambulatoryjnej i klinicznej. Nowości w leczeniu niedrożności dróg łzowych.

Dr n. med. Radosław Różycki / Klinika Okulistyki, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

Patologiczne łzawienie jest stosukowo rzadkim schorzeniem okulistycznym. Dotyka według statystyk około 3% pacjentów okulistycznych. Jest jednak objawem bardzo uciążliwym, frustrującym i często uniemożliwiającym normalne funkcjonowanie. Brak prawidłowego odpływu łez sprzyja także przewlekłym stanom zapalnym spojówek, powiek, worka łzowego prowadząc nierzadko do poważnych powikłań. Celem kursu jest przedstawienia algorytmów diagnostycznych pozwalających na prawidłowe postawienie rozpoznania. Niedrożność dróg łzowych może dotyczyć każdego z elementów dróg odpływu łez. Znajomość prawidłowej interpretacji testów diagnostycznych ułatwi właściwe leczenie.


KONFERENCJA (04.04.2020 r. - sobota)


9.00         rejestracja uczestników i kawa na dzień dobry

9.55         otwarcie konferencji

Dr n. med. Zofia Sikorska / OCULOMEDICA Specjalistyczny Ośrodek Okulistyczny w Bydgoszczy

Dr n. med. Bartosz Sikorski / Katedra i Klinika Chorób Oczu, Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy; OCULOMEDICA Specjalistyczny Ośrodek Okulistyczny w Bydgoszczy

10.00 - 10.25  Zaburzenia widzenia w chorobach demielinizacyjnych - diagnostyka, różnicowanie, leczenie.

Prof. dr hab. n. med. Zdzisław Maciejek / Klinika Neurologiczna, X Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Bydgoszczy

10.25 - 10.50  Przerzuty do błony naczyniowej - różnicowanie i aktualne strategie postępowania

Dr hab. n. med. Iwona Rospond-Kubiak / Katedra i Klinika Okulistyki, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

10.50 - 11.15  Autofluorescencja - praktyczne zastosowania kliniczne

Dr n. med. Maciej Gawęcki / Poradnia Okulistyczna "Dobry Wzrok" w Gdańsku; Oddział Okulistyczny, Szpital Specjalistyczny w Chojnicach

11.15 - 11.30  Kiedy orzekamy niepełnosprawność u pacjenta jednoocznego?

Dr n. med. Wiktor Stopyra / Szpital Okulistyczny MW-med w Krakowie

11.30 - 11.40 dyskusja 


11.40 - 12.15 przerwa kawowa


12.15 - 12.45  Przeszczepy warstwowe - aktualne wskazania i techniki.

Prof. dr hab. med. Anna Machalińska / I Katedra i Klinika Okulistyki, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 

12.45 - 13.15  Najczęściej spotykane w Polsce choroby odzwierzęce w okulistyce - praktyczny punkt widzenia.

Dr n. med. Piotr Borkowski / Klinika Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Hepatologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie

13.15 - 13.40  Wiotkość powieki górnej (floppy eyelids syndrom), a zagrożenie życia.

Dr n. med. Radosław Różycki, Dr Dominika Białas / Klinika Okulistyki, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie 

13.40 - 13.55  Jak odnieść sukces terapeutyczny w leczeniu pacjentów z AMD?

Dr n. med. Joanna Adamiec-Mroczek / Katedra i Klinika Okulistyki, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

13.55 - 14.05 dyskusja


14.05 - 15.00 obiad 


15.00 - 15.10  Spojrzenie w przyszłość - doustne leczenie wysiękowej postaci AMD.

Dr n. med. Bartosz Sikorski / Katedra i Klinika Chorób Oczu, Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy; OCULOMEDICA Specjalistyczny Ośrodek Okulistyczny w Bydgoszczy

15.10 - 15.35  Wyzwania chirurgii szklistkowo-siatkówkowej.

Dr n. med. Sławomir Cisiecki / Oddział Okulistyczny, Szpital dr. K. Jonschera w Łodzi; Centrum Medyczne Julianów w Łodzi

15.35 - 16.15  Badanie OCT w diagnostyce jaskry.

Dr n. med. Jan Kucharczuk / X Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Bydgoszczy

15.15 - 16.35  Kiedy warto zastosować laseroterapię mikropulsami?

Dr n. med. Zofia Sikorska / OCULOMEDICA Specjalistyczny Ośrodek Okulistyczny w Bydgoszczy 


W celu dokupienia kursów w przypadku wcześniejszej rejestracji na samą Konferencję prosimy o kontakt: konferencja@oculomedica.pl

Zobacz również:

konferencje Medycyna Okulistyka wydarzenia Bydgoszcz