Dostępność cyfrowa _ opisy alternatywne

27 Kwietnia 2023, 10:00-15:00 (Czwartek)

Instytut Kultury Miejskiej, Gdańsk Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
Dostępność cyfrowa - opisy alternatywne. Udział w warsztacie w dn 27.04.2023. g. 10-15 Dostępność cyfrowa - opisy alternatywne. Udział w warsztacie.

Dostępność cyfrowa - opisy alternatywne. Udział w warsztacie w dn 27.04.2023. g. 10-15

już niedostępne 50,00 zł -
Dostępność cyfrowa - opisy alternatywne. Udział w warsztacie. Bilet dla instytucji publicznych (zwolniony z VAT) Dostępność cyfrowa - opisy alternatywne. Udział w warsztacie. Bilet dla instytucji publicznych (zwolniony z VAT)

Dostępność cyfrowa - opisy alternatywne. Udział w warsztacie. Bilet dla instytucji publicznych (zwolniony z VAT)

już niedostępne 40,65 zł -

Dostępność cyfrowa - opisy alternatywne

👉 Teksty alternatywne do dokumentów i materiałów umieszczanych w internecie i dokumentach

Zgodnie z ustawą o dostępności cyfrowej wszystkie materiały graficzne umieszczane w mediach społecznościowych oraz na stronach internetowych muszą mieć teksty alternatywne, czyli deskrypcję przygotowaną zgodnie z potrzebami osób z niepełnosprawnością wzroku.
Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak spełnić wymagania ustawy, jak przygotować krótkie i treściwe teksty alternatywne, a także jak technicznie umieścić je w odpowiednich miejscach. Podczas części warsztatowej przygotują i omówią własne teksty alternatywne.

  • Warsztat przeznaczony dla osób pracujących w instytucjach i organizacjach kultury.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod tym kątem.
  • Organizator wystawia zaświadczenia o udziale w szkoleniu organizowanym przez instytucję wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.22/00146/2021👉Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się:

  • jak spełnić wymagania ustawy,
  • jak przygotować krótkie i treściwe teksty alternatywne,
  • jak technicznie umieścić je w odpowiednich miejscach.
  • Podczas części warsztatowej przygotują i omówią własne teksty alternatywne.


👉Prowadzenie: Robert Więckowski, Fundacja Kultura bez Barier

Specjalista ds. dostępności dla osób z niepełnosprawnością wzroku, od 2009 roku konsultant skryptów audiodeskrypcji przygotowywanych do filmów, spektakli teatralnych i wystaw muzealnych.
Osoba niedowidząca, dziennikarz, redaktor, badacz audiodeskrypcji i sposobów udostępniania tekstów kultury osobom z niepełnosprawnością sensoryczną. Współautor "Zasad tworzenia audiodeskrypcji do dzieł audiowizualnych" i autor "Zasad tworzenia audiodeskrypcji do dzieł plastycznych" Fundacji Kultury bez Barier.
Od 2011 roku prowadzi szkolenia z zakresu tworzenia audiodeskrypcji oraz obsługi osób z niepełnosprawnością wzroku. 

ilustracja: Photo by Headway on Unsplash 


REGULAMIN:

1. Organizatorem warsztatu jest Instytut Kultury Miejskiej (instytucja szkoleniowa wpisana do RIS pod nr 2.22/00146/2021).
2. Warsztat odbędzie się w dn. 27 kwietnia 2023 w g. 10-15.
3. Warsztat odbędzie się w Instytucie Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40, Gdańsk
4. Udział w warsztacie jest płatny. Koszt wynosi: 50 zł (z VATem)
5. Liczba uczestników jest ograniczona i wynosi 25 os.
6. Zapisy na warsztat odbywają się wyłącznie poprzez system evenea i trwają od 08.03 do 27.04 lub do wyczerpania miejsc.
7. Warsztat nie będzie nagrywany ani transmitowany online.
8. Uczestnik wyraża zgodę na rejestrację wizerunku (relację foto/video) i wykorzystanie go w celach promocyjnych przez Organizatora.
9. Akceptacja niniejszego regulaminu jest niezbędna do udziału w warsztacie.
10. Zapisanie się na warsztat jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
11. Warsztat przeznaczony dla osób pracujących w instytucjach i organizacjach kultury. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikaji zgłoszeń pod tym kątem.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych wskazanych powyżej oraz dotyczących pomiaru temperatury ciała jest Instytut Kultury Miejskiej
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych z ramienia IKM: [email protected].
3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratorów oraz ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego z uwagi na istniejący stan zagrożenia epidemiologicznego.
4. Administrator przetwarzają dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a), art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. i) RODO w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez administratora danych przez okres 14 dni, po tym okresie podlegają zniszczeniu.
6. Pani/Pana dane nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem Organizatora Wydarzenia, czyli Instytutu Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk.
7. W sytuacji wystąpienia objawów chorobowych Pani/Pana dane osobowe ww. zostaną udostępnione GIS oraz właściwym ze względu na miejsce zamieszkania stacjom sanitarno-epidemiologicznym.
8. Pani/Pana dane nie podlegają przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
9. W granicach określonych przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO, posiada Pani/Pan prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, a także żądania zaprzestania przetwarzania danych, pod warunkiem, że są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz że obowiązek ich przetwarzania nie wynika z obowiązujących przepisów.
10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
11. Pozyskanie ww. danych osobowych, wynika z wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego wydanych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce. Zbieranie ich jest niezbędne dla ułatwienia służbom sanitarnym dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wystąpienia sytuacji, że osoba zakażona, pomimo stosowanych środków ochrony i zabezpieczeń, brała udział w danym wydarzeniu artystycznym

Zobacz również:

szkolenia wydarzenia Gdańsk