To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Bezpłatna wejściówka
już niedostępne -

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu "O prawie przy kawie". Tym razem wydarzenie zostanie zorganizowane w stu procentach online. Polecamy zaparzyć kubek dobrej kawy i zajęcie miejsca przed swoim komputerem! 

W ramach spotkania zostaną omówione najważniejsze z praktycznego punktu widzenia zmiany ustawy Prawo budowlane, obowiązujące od dnia 19 września 2020 r., oraz kwestie związane z nowymi warunkami technicznymi które będą obowiązywać od dnia 31 grudnia 2020 r.

Deklarowanym przez Ustawodawcę celem nowelizacji Prawa budowlanego jest uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego oraz zapewnienie większej stabilności podejmowanych w nim rozstrzygnięć.

Zmiany dotyczą więc wielu aspektów procesu inwestycyjno-budowlanego. Niektóre z nich, w szczególności związane z katalogiem inwestycji objętych różnymi rodzajami zgód organów (pozwolenie na budowę i zgłoszenie) mają charakter przede wszystkim porządkujący. Inne jednak wymiernie wpływają na praktyczne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego. Poza zmianami dotyczącymi Prawa budowlanego, uwagę inwestorów zwracają także nowe warunki techniczne, które będą obowiązywać od dnia 31 grudnia 2020 r. - w zakresie obowiązku ich stosowania.

Dlatego też podczas spotkania przybliżone zostaną jego Uczestnikom te obszary zmian, które mogą mieć realny wpływ na sytuację inwestorów. Zagadnienia, które zostaną poruszone, to:

  • Ochrona decyzji o pozwoleniu na budowę i pozwoleniu na użytkowanie
  • Zmiana definicji "obszaru oddziaływania obiektu"
  • Zmiany w zakresie projektu budowlanego
  • Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę
  • Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych
  • Istotne i nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę
  • Postępowanie legalizacyjne, w tym uproszczone postępowanie legalizacyjne
  • Przystąpienie do użytkowania obiektu bez wymaganej zgody
  • Przepisy przejściowe
  • Warunki techniczne obowiązujące od dnia 31.12.2020 r. - obowiązek ich stosowania

UCZESTNICY

Wydarzenie jest skierowane głównie do przedsiębiorców działających w obszarze nieruchomości, będących uczestnikami procesów inwestycyjno-budowlanych.

PRELEGENCI

Szkolenie poprowadzą radca prawny Marta Ludwig i radca prawny Kamila Wnuk, obsługujące przedsiębiorców z branży budowlanej. Ich praktyka, wykonywana w ramach Kancelarii Radców Prawnych JGA, skupia się na obszarach prawa nieruchomości i inwestycji budowlanych. 

Zobacz również:

szkolenia Branża szkoleniowa Kawa Networking Prawo