To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Bezpłatna wejściówka
już niedostępne -

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach razem z Kancelarią Radców Prawnych JGA zapraszają na kolejne wydarzenie z cyklu O prawie przy kawie, które odbędzie się 29 września w godz. 10.00-13.00 w siedzibie Izby przy ul. Opolskiej 15 w Katowicach.


Główny temat: Prawo holdingowe, czyli nowe możliwości dla grup spółek kapitałowych. Nowelizacja kodeksu spółek handlowych


W dniu 13 października 2022 r. wchodzi w życie długo zapowiadana i wyczekiwana nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, zwana powszechnie "Prawem holdingowym". Nowe przepisy mają stanowić odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez spółki kapitałowe działające w ramach grup kapitałowych, dotyczące formalnego uregulowania relacji pomiędzy spółkami dominującymi a ich spółkami zależnymi, w sposób pozwalający na zabezpieczenie nie tylko interesów grupy kapitałowej, ale również interesów poszczególnych spółek zależnych, członków organów, wierzycieli spółek, jak i mniejszościowych wspólników i akcjonariuszy. Nowelizacja obejmuje nie tylko regulacje związane z nowym podejściem do zarządzania w grupie kapitałowej, ale również szereg rozwiązań umożliwiających zwiększenie efektywności nadzoru realizowanego przez rady nadzorcze.

W ramach spotkania zostaną zaprezentowane kluczowe zagadnienia związane z:

  • 1. utworzeniem oraz prowadzeniem grup spółek,
  • 2. wiążącymi poleceniami wydawanymi przez spółki dominujące oraz możliwością odmowy ich realizacji przez spółki zależne,
  • 3. prawami wspólników i akcjonariuszy mniejszościowych,
  • 4. odpowiedzialnością spółki dominującej względem spółki zależnej, jej wierzycieli, wspólników i akcjonariuszy,
  • 5. nowymi rozwiązaniami nadzorczymi.

Wydarzenie jest w szczególności skierowane do osób zarządzających spółkami prawa handlowego, członków rad nadzorczych oraz kadry zarządzającej wyższego szczebla.

PRELEGENTKA

Seminarium poprowadzi radca prawny Natalia Kącka, która specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących prawa gospodarczego i handlowego oraz prawa rynku kapitałowego. Doradza w zakresie połączeń i przekształceń spółek oraz zawierania umów. Na co dzień zajmuje się obsługą prawną spółek kapitałowych, w tym holdingów, gdzie spółkami dominującymi pozostają spółki publiczne notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy!

Kontakt organizacyjny:

Zespół ds. edukacji, doradztwa i projektów

[email protected]

tel.: 32/ 351 11 86

Zobacz również:

szkolenia Branża szkoleniowa Kawa Networking Prawo wydarzenia Katowice