To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Bezpłatna rejestracja dostępna jest do dnia:
Wyprzedane Brak wolnych miejsc

Z A P R O S Z E N I E

Pomorskie Centrum Arbitrażu i Mediacji

wraz z Partnerami Merytorycznymi: Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Sądem Okręgowym w Gdańsku 

mają zaszczyt zaprosić na Debatę pt.:


"MEDIACJA - DOBRE ROZWIĄZANIE DLA BIZNESU I SĄDOWNICTWA."


Wydarzenie składać się będzie z dwóch głównych części:

Część I - "MEDIACJA NA ETAPIE POSTĘPOWANIA KARNEGO PRZYGOTOWAWCZEGO, W TYM W SPRAWACH GOSPODARCZYCH."

Część II - "MEDIACJA - SPOJRZENIE MIĘDZYNARODOWE."


Termin i miejsce

Panel odbędzie się dnia 17 października 2019 r. w Auli Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 53 w Gdańsku, w godz. 09:00-16:00.


Program Panelu Dyskusyjnego.

8:30-9:00 Rejestracja uczestników i wymiana doświadczeń przy kawie.

9:00-9:10

Otwarcie i powitanie uczestników.
dr hab. Anna Machnikowska, Prof UG - Prorektor Uniwersytetu Gdańskiego, Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji UG
Ireneusz Pawłowski, Prezes Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji, radca prawny

9:10-9:20 Wystąpienia zaproszonych gości oraz informacja o dotychczasowych działaniach dotyczących promowania mediacji.
m.in.
  • Sędzia Rafał Terlecki, Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku,
  • Sędzia Katarzyna Kazaniecka-Kapała, Koordynator ds Mediacji w Sądzie Okręgowym w Gdańsku,
Część I -  "MEDIACJA NA ETAPIE POSTĘPOWANIA KARNEGO PRZYGOTOWAWCZEGO, W TYM W SPRAWACH GOSPODARCZYCH."
Wystąpienia ekspertów i dyskusja. Moderacja - Magdalena Grabarczyk-Bródka, mediator.
9:20-9:40 "Mediacja jako alternatywa w postępowaniu karnym przygotowawczym."
Sędzia Sądu Apelacyjnego, dr hab. Sławomir Steinborn, prof. UG, Katedra Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki, Wydział Prawa i Administracji UG
9:40-10:00
"Zalety mediacji dla stron i procesu karnego z punktu widzenia sędziego karnisty"
Sędzia Adrianna Kłosowska - Zastępca Przewodniczącego Wydziału, X Wydział Karny, Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe
10:00-10:15 Przerwa kawowa
10:15-10:35

"Czy mediacja może być elementem strategii obrończej?"
 
Anna Koziołkiewicz- Kozak, adwokat

10:35-10:55

"Rola Prokuratury w procedurze mediacji w postępowaniu karnym"
Piotr Wesołowski, Prokurator Prokuratury Regionalnej

10:55-11:15

"Doświadczenia Policji dotyczące mediacji w postępowaniu karnym"
Komisarz Maria Sewastynowicz, Przedstawiciel Policji

11:15-11:35

"Doświadczenia mediatora w postępowaniu karnym"
Magdalena Grabarczyk-Bródka, mediator

11:35-12:25

Dyskusja ekspertów i uczestników panelu.

12:25-13:00 

Przerwa obiadowa 

Część II - "MEDIACJA - SPOJRZENIE MIĘDZYNARODOWE."
Wystąpienia ekspertów i dyskusja. Moderacja - Sławomira Pastuszak-Nicewicz, radca prawny, mediator
13:00-13:15 "Mediacja w Belgii."
dr Mirosława Myszke-Nowakowska, radca prawny, mediator
13:15-14:05 "Aktualne zagadnienia dotyczące mediacji - zarys rynku międzynarodowego."
Prelegent - Jonathan Lux, Lux Mediation
Wystąpienie w j.angielskim - (tłumaczenie dr Dorota Majewicz, mediator)
14:05-14:25 "Mediacja i arbitraż w sprawach międzynarodowych - konkurenci czy partnerzy?
Kaja Zaleska-Korziuk, adwokat, asystent w Katedrze Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego, WPiA UG
14:25-14:40 Przerwa kawowa
14:40-15:00
"Mediacja w Norwegii"
Anna Plata, prawnik, mediator
15:00-15:20
"Odpowiedzialność prawna mediatora w polskim systemie prawnym."
Sławomira Pastuszak-Nicewicz, radca prawny, mediator

15:20-16:30

Dyskusja ekspertów i uczestników panelu.

16:30

Zakończenie panelu dyskusyjnego.

Miejsce Debaty:
Sala Audytoryjna - Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 53, Gdańsk


Biblioteka UG 30-04-2007

From Wikimedia Commons, the free media repository

Zgłoszenia:

Panel dyskusyjny jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Uczestnicy panelu otrzymają zaświadczenie uczestnictwa.

Udział w panelu tylko dla osób zgłoszonych w formie elektronicznej.


Zobacz również:

konferencje wydarzenia Gdańsk