To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Rejestracja na Panel w Szczecinie
już niedostępne -

Z A P R O S Z E N I E

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

wraz z Partnerami Merytorycznymi: Sądem Okręgowym w SzczecinieOśrodkiem Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie oraz Stowarzyszeniem #WartoMediować ,


mają zaszczyt zaprosić na Panel Dyskusyjny pt.:


"Ugoda mediacyjna

- panaceum w czasach kryzysu gospodarczego."


Termin i miejsce

Panel odbędzie się w formie wyłącznie stacjonarnej w dniu 19 października 2022 r. w godz. 10:00-14:30, w sali nr 313 w Sądzie Okręgowym w Szczecinie, przy ul. Małopolskiej 17.

Przedmiot Panelu:

Czy ugoda mediacyjna zatwierdzona przez sąd jest skuteczna tak jak wyrok sądowy?

Czy w czasach kryzysu gospodarczego jakiego doświadczamy, istnieje rozwiązanie pozwalające przedsiębiorcom skupić się na prowadzeniu działalności gospodarczej, a jednostkom sektora finansów publicznych na realizowaniu ich zadań w interesie publicznym?

Panel kierujemy do wszystkich osób i podmiotów zainteresowanych mediacją, a w szczególności do przedsiębiorców w tym rzemieślników oraz do jednostek finansów publicznych, w szczególności takich, które toczą spory sądowe lub pozasądowe, a także do mediatorów i osób wspierających polubowne rozstrzyganie sporów.

W trakcie wydarzenia chcemy skupić się na praktycznych aspektach wdrożenia ugody cywilnoprawnej zawieranej także  z udziałem podmiotu publicznego - z punktu widzenia elementów ugody, prowadzenia postępowania sądowego i mediacji, jak również dyscypliny finansów publicznych i kalkulacji biznesowej.


Program Panelu Dyskusyjnego.

09:30-10:00 Rejestracja uczestników i wymiana doświadczeń przy kawie i ciastkach.
10:00-10:05
Otwarcie i powitanie uczestników.
Pani Anna Mazurek - Różynek, moderator wydarzenia, radca prawny, mediator, Przewodnicząca Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie, współzałożyciel Stowarzyszenia #WartoMediować z siedzibą w Poznaniu
Pan Ireneusz Pawłowski, radca prawny, mediator, Prezes Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Gdańsku
10:05-10:15 Zabranie głosu przez zaproszonych gości, w tym informacja o dotychczasowych działaniach wspierających mediację na terenie województwa.
Pan Sędzia Maciej Strączyński, Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie
Pan dr Przemysław Mijal, Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie
10:15-10:25 Wstęp do tematyki panelu.
Pan Piotr Puchalski - radca prawny, mediator, Wiceprzewodniczący Ośrodka Mediacji przy OIRP  w Szczecinie
Pan Ireneusz Pawłowski, radca prawny, mediator, Prezes Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Gdańsku
10:25-10:55 "Alternatywne metody rozwiązywania sporów w teorii."
Pan dr Kamil Dąbrowski,  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
10:55-11:10"Oczekiwania jednostek samorządu terytorialnego wobec mediacji w kontekście prawa zamówień publicznych."
Pan Bartłomiej Miluch, Zastępca Dyrektora Biura Zamówień Publicznych, Urząd Miasta Szczecin
11:10-11:25"Spojrzenie Regionalnej Izby Obrachunkowej na zawieranie ugód mediacyjnych, w miejsce postępowania sądowego, a dyscyplina finansów publicznych."
Pan Dawid Czesyk, Wiceprezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
11:25-11:40"Praktyczne zastosowanie ugody mediacyjnej w gminie."
Pani Monika Kuźmińska, Burmistrz Gminy Węgorzyno
11:40-12:00Moderowana dyskusja pomiędzy prelegentami oraz pytania od uczestników.
12:00-12:30 Przerwa (zimny bufet)
12:30-12:45 "Mediacja w kontekście współpracy jednostek samorządu terytorialnego z przedsiębiorcami."
Pani Magdalena Nowak, Wicestarosta Powiatu Gorzowskiego
12:45-13:00 "Mediacja w oczach przedsiębiorcy."
Pani Sławomira Hussakowska, przedsiębiorca, właściciel biura rachunkowego
13:00-13:15 "Tryb egzekucji z ugody mediacyjnej."
Pan Remigiusz Wasiak, komornik sądowy, Wiceprzewodniczący Rady Izby Komorniczej w Szczecinie.
13:15-13:50 "Zalety mediacji w różnych perspektyw - alternatywne metody rozwiązywania sporów w praktyce." 
Pani Kamila Jakubowska - Banaszak, radca prawny, mediator, członek Komisji ADR przy Krajowej Radzie Radców Prawnych w Warszawie, członek Komisji ds. polubownego rozwiązywania sporów przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu,  Prezes Zarządu Stowarzyszenia 100 Kobiet Pomaga Poznań, Członek Zarządu Stowarzyszenia #WartoMediować
13:50-14:15 Moderowana dyskusja pomiędzy prelegentami oraz pytania od uczestników.
14:15-14:30 Podsumowanie i zakończenie Panelu.
Pani Sędzia Natalia Pawłowska Grzelczak, Koordynator ds. mediacji w Sądzie Okręgowym w Szczecinie,
Pan Piotr Puchalski - radca prawny, mediator, Wiceprzewodniczący Ośrodka Mediacji przy OIRP  w Szczecinie
Pani Anna Mazurek - Różynek, moderator


Informacje organizacyjne.

Panel dyskusyjny jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Uczestnicy panelu otrzymają zaświadczenie uczestnictwa potwierdzającej tematy i ilość godzin.

Udział w panelu tylko dla osób zgłoszonych w formie elektronicznej. Panel będzie nagrywany audio i/lub video i mogą być wykonywane zdjęcia. W formularzu można do dnia 14.10.2022 r. zgłosić szczególne potrzeby związane z Panelem przez Organizatora np. związane z niepełnosprawnościami.

PUNKTY SZKOLENIOWE OIRP w Szczecinie. Udział w wydarzeniu może zostać zakwalifikowany jako udział w seminarium. Na podstawie zaświadczenia o udziale obejmującego liczę godzin i program każdy radca prawny będzie mógł uzyskać 5 pkt szkoleniowych.


Moderator i Prelegenci wydarzenia:

Moderator Wydarzenia
Anna Mazurek - Różynek
radca prawny, mediator, Przewodnicząca Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie, współzałożyciel Stowarzyszenia #WartoMediować z siedzibą w Poznaniu
Prelegenci (w kolejności alfabetycznej)
Dawid Czesyk, Wiceprezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
dr Kamil Dąbrowski,  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
Sławomira Hussakowska, przedsiębiorca
Kamila Jakubowska - Banaszak, radca prawny, mediator, członek Komisji ADR przy Krajowej Radzie Radców Prawnych w Warszawie, członek Komisji ds. polubownego rozwiązywania sporów przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu,  Prezes Zarządu Stowarzyszenia 100 Kobiet Pomaga Poznań, Członek Zarządu Stowarzyszenia #WartoMediować
Monika Kuźmińska, Burmistrz Gminy Węgorzyno
Bartłomiej Miluch, Zastępca Dyrektora Biura Zamówień Publicznych, Urząd Miasta Szczecin
Magdalena Nowak, Wicestarosta Powiatu Gorzowskiego
Natalia Pawłowska Grzelczak, Sędzia, Koordynator ds. mediacji w Sądzie Okręgowym w Szczecinie
Ireneusz Pawłowski
radca prawny, mediator, Prezes Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Gdańsku
Piotr Puchalski - radca prawny, mediator, Wiceprzewodniczący Ośrodka Mediacji przy OIRP  w Szczecinie
Remigiusz Wasiak, komornik sądowy, Wiceprzewodniczący Rady Izby Komorniczej w Szczecinie.


Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza jako jeden z czterech partnerów Ministerstwa Sprawiedliwości w projekcie "Upowszechnianie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne" zaprasza osoby (zamieszkujące, prowadzące działalność/praktykę lub zatrudnienie) na terenie województw: dolnośląskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego* do udziału w bezpłatnym Panelu dyskusyjnym pt. "Ugoda mediacyjna - panaceum w czasach kryzysu gospodarczego."

*Bezpłatne Panele dyskusyjne dla uczestników z pozostałych województw organizowane są/będą w ramach Projektu przez pozostałych Partnerów tj. Konfederację Lewiatan, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Centralny Instytut Analiz Polityczno - Prawnych.Zobacz również:

konferencje wydarzenia Szczecin