PARKINGOWA Rumska Szafa Otwarta

22 Września 2021, 16:00-19:00 (środa)

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Rumia Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
Zachęcamy do wyboru tej opcji, jeśli sprzedajesz produkty rękodzielnicze Miejsce dla rumskich rękodzielników

Zachęcamy do wyboru tej opcji, jeśli sprzedajesz produkty rękodzielnicze

dostępnych: 0

Wyprzedane Brak wolnych miejsc
Będzie to stoisko wyposażone w stół i zabezpieczone przed opadami deszczu poprzez ustawienie namiotu Miejsce pod namiotem ze stołem

Będzie to stoisko wyposażone w stół i zabezpieczone przed opadami deszczu poprzez ustawienie namiotu

dostępnych: 0

Wyprzedane Brak wolnych miejsc
Jest to miejsce dla sprzedawcy, który przyjedzie własnym autem i obok auta będzie stał stół zagwarantowany przez MOSiR, na którym sprzedawca rozłoży swoje produkty. Miejsce na auto sprzedawcy + gwarantowany stół

Jest to miejsce dla sprzedawcy, który przyjedzie własnym autem i obok auta będzie stał stół zagwarantowany przez MOSiR, na którym sprzedawca rozłoży swoje produkty.

dostępnych: 0

Wyprzedane Brak wolnych miejsc

PARKINGOWA RUMSKA SZAFA OTWARTA z okazji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu 2021

  • Kiedy? 22 września 2021 r. godz. 16.00 - 19.00 (dla odwiedzających)
  • To 6 edycja Rumskiej Szafy Otwartej. Tym razem Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych - SLA RUMIA organizuje ją wspólnie z Miastem RUMIA oraz tradycyjnie już z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Rumi.
  • Zapraszamy na parking hali widowiskowo-sportową MOSiR Rumia ul. Mickiewicza 49!
  • Wstęp wolny i bezpłatny :-)
  • Wystawców Parkingowej Rumskiej Szafy Otwartej obowiązuje wcześniejsza rejestracja na wydarzenie. Prosimy także o reklamę wydarzenia, aby miało jak najszerszy zasięg i powodzenie.

== Informacja specjalna dla tych wystawców, którzy opłacili w marcu 2020 udział w Szafie, która została odwołana z uwagi na pandemię Covid-19. Szafa, na którą mają Państwo zagwarantowane miejsca, odbędzie się w hali MOSiR (a nie na parkingu) w dniu 21 listopada 2021, w niedzielę, w godzinach 10:00-14:00 ==

Zapraszamy!

REGULAMIN 6. WIOSENNEJ RUMSKIEJ SZAFY OTWARTEJ

I. Sprawy ogólne

1.Wyprzedaż (tj. Parkingowa Rumska Szafa Otwarta) odbywać się będzie 22 września 2021 r. na parkingu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi (MOSiR Rumia), ul. Mickiewicza 49, w godzinach 16.00 - 19.00.

2.Organizatorem wydarzenia jest Miasto Rumia, MOSiR Rumia oraz Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych w Rumi.

3.W wydarzeniu w charakterze Wystawcy mogą wziąć udział osoby pełnoletnie oraz dzieci i młodzież pod opieką osoby pełnoletniej. Pierwszeństwo jako Wystawcy mają mieszkańcy Rumi. Osoby nie będące mieszkańcami Rumi mogą wziąć udział w wydarzeniu, w miarę dostępności wolnych miejsc.

4.Wyprzedawać można zawartość szaf domowych, a także elementy większych gabarytów (np. antyki, starocie, ubrania, buty, biżuteria, galanteria, naczynia kuchenne, zabawki, książki, płyty analogowe, CD i DVD, gry komputerowe, sprzęt sportowy, drobny sprzęt AGD i RTV, rękodzieło, wyroby dekoracyjne, meble, narzędzia, sprzęt sportowy itp.) a także wykonane przez siebie wyroby rękodzielnicze. Jedynym ograniczeniem jest fakt, iż samemu należy wnieść/wynieść i zabezpieczyć wszystkie sprzedawane rzeczy.

5.Zabrania się przynoszenia, handlu i wymiany przedmiotów, które według przepisów prawa nie są dopuszczone do sprzedaży lub wymagają koncesji (np. broń, alkohol, wyroby tytoniowe itd.), a także: środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, wyrobami pirotechnicznymi lub wybuchowymi. Zakazana jest również sprzedaż i wymiana towarów nielegalnych, niebezpiecznych, żrących, o nieprzyjemnym zapachu, przedmiotów propagujących faszyzm lub inny totalitarny ustrój państwa, nienawiść na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych.

6.Miasto Rumia, MOSiR Rumia ani Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych nie odpowiadają za rzeczy przyniesione, wyprzedawane i wymieniane w jakimkolwiek zakresie, jak i nie odpowiadają za zawarte transakcje i ich rozliczenie podatkowe.

II. Rejestracja na wydarzenie

1.Zgłoszenie chęci uczestnictwa w wyprzedaży w roli Wystawcy odbywa się poprzez rejestrację na stronie https://evenea.pl/event/parkingowaszafa

2.Liczba miejsc dla Wystawców podczas Rumskiej Szafy Otwartej jest ograniczona. O przyznaniu miejsca decyduje kolejność zgłoszeń. Jedna osoba może zajmować tylko jedno stoisko. Stoiska dostępne podczas wydarzenia będą zorganizowane na parkingu przed halą MOSiR, z dotrzymaniem wymogów bezpieczeństwa BHP oraz z zasadami sanitarnymi wynikającymi z przepisów prawa. Część stoisk będzie zadaszona (namiot), a na części dostępny będzie stół, przy którym można ustawić własne auto i w ten sposób zorganizować stoisko sprzedażowe.

3.Wystawca może posiadać własne stanowisko - w takim przypadku zgłasza to organizatorom do 17 września 2021. Organizator nie zapewnia dostępu do prądu dla poszczególnych stoisk.

4.Dodatkowe wyposażenie (np. stojaki, wieszaki) Wystawca zapewnia we własnym zakresie.

5.Po zarejestrowaniu na stronie https://evenea.pl/event/parkingowaszafa uczestnik otrzymuje potwierdzenie rejestracji z systemu Evenea. Jest to dokument wymagany do okazania organizatorom w dniu wydarzenia przed przygotowaniem stoiska (wydruk lub na urządzeniu elektronicznym).

6.Prosimy o przesłanie informacji o nazwie stoiska/wystawcy oraz rodzaju sprzedawanego asortymentu na adres [email protected] do 10 września 2021 (piątek). Brak ww. informacji będzie traktowany jako rezygnacja z uczestnictwa w wydarzeniu.

III. Przebieg wydarzenia

1.Wystawcy będą wpuszczani na parking hali MOSiR od godziny 15.00 22 września 2021 r.

2.Stoły dla Wystawców NIE będą ponumerowane.

3.Jeśli Wystawca nie zgłosi się na wydarzenie do godziny 15.50 22 września 2021 r., jego miejsce przepada i może zostać przyznane innej osobie.

4.Każdy Wystawca przywozi, przenosi, rozpakowuje, pakuje i wywozi swoje rzeczy we własnym zakresie.

5.Wystawcy muszą opuścić parking hali MOSiR do godziny 20:00 w dniu wydarzenia.

6.Na terenie wydarzenia obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu.

7.Po zakończeniu działalności stoiska Wystawca zobowiązany jest do posprzątania odpadów w jego obrębie. Odpady muszą być wyrzucane wyłącznie do przeznaczonych do tego pojemników.

8.Udostępnioną infrastrukturę należy utrzymywać w estetycznym i uporządkowanym stanie. Na bieżąco należy usuwać ze stoiska oraz z ciągów komunikacyjnych w jego obrębie odpady pozostałe po montażu/ demontażu stoiska oraz jego zaopatrzeniu/ wyposażeniu. Jeśli Wystawca zniszczy elementy majątku MOSiR Rumia, poniesie odpowiedzialność finansową za dokonane zniszczenie. Ocena zniszczenia będzie dokonana na miejscu przez pracownika MOSiR Rumia.

9.Żadne z elementów ekspozycji nie mogą przekraczać udostępnianej powierzchni ekspozycyjnej, blokować w żaden sposób przejść i ciągów komunikacyjnych.

10.W przypadku stwierdzenia szkód powstałych w miejscu wydarzenia, na stoisku lub w jego obszarze, Organizatorzy zlecą wykonanie prac naprawczych na koszt Wystawcy.

11.Wystawcy wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku na potrzeby działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez organizatorów.

12.Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem wiążące są postanowienia Organizatorów.

13.Kontakt i dodatkowe informacje można uzyskać piszą na e-mail: [email protected] oraz [email protected]

14.Organizatorzy zastrzegają sobie w przypadkach zaistnienia okoliczności od nich niezależnych (w szczególności takich jak: siła wyższa, decyzje władz państwowych) prawo do odwołania, częściowego zamknięcia, skrócenia albo przełożenia wydarzenia. W takich przypadkach Wystawcy nie przysługuje prawo do odszkodowania.

15.Wystawca powinien respektować obowiązujące przepisy prawa powszechnie obowiązującego, prawa lokalnego, polecenia Organizatora i funkcjonariuszy służb porządkowych.

IV. Dane osobowe

1.Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych z siedzibą w Rumi, ul. Wybickiego 10. Administratorem danych osobowych, o których mowa powyżej jest Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych SLA Rumia.

2.Rejestracja na wydarzenie jest równoznaczna z akceptacją wszystkich punktów tego regulaminu, w tym części dot. danych osobowych.

3.W każdej chwili Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez zawiadomienie Administratora w formie wiadomości e-mail bądź pisemnej, co skutkuje rezygnacją z uczestnictwa w wydarzeniu.

4.Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5.Każdy Uczestnik posiada prawo dostępu do przekazanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

6.Dane będą przekazane pracownikom Urzędu Miasta Rumia celem przeprowadzenia wydarzenia. Dane osobowe nie będą przekazywane do żadnych nie wymienionych w regulaminie innych organizacji, ani do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

7.Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

8.Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest warunkiem koniecznym, jeśli Uczestnik chce wziąć udział w wydarzeniu.

9.Dane osobowe uczestników wydarzenia będą przetwarzane w celu realizacji wydarzenia, w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości, w celach analitycznych i statystycznych, a także w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.

10.Dane będą przetwarzane także w celu komunikacji marketingowej e-mailem oraz SMS/MMS/telefonicznie.

11.Wyrażenie zgody jest równoznaczne ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem Miasta Rumia, MOSiR, oraz Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych z tytułu wykorzystywania wizerunku głosu/nagrań/ wypowiedzi.

Zobacz również:

inne wydarzenia Rumia