To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  bezpłatny
już niedostępne -

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A oraz firma Olesiński & Wspólnicy serdecznie zapraszają do udziału bezpłatnym seminarium nt. zmian przepisów dot. Pomocy publicznej: Nowa mapa pomocy regionalnej, Polska Strefa Inwestycji, Nowy Ład


W programie seminarium:

1.Nowa mapa pomocy regionalnej od stycznia 2022:

 • Wielkopolska: całkowicie nowe zasady dla dużych przedsiębiorstw,
 • Zmiany dla przedsiębiorców planujących swoje inwestycje w województwie pomorskim;

2. Polska Strefa Inwestycji: planowane ułatwienia, zmiany kryteriów zrównoważonego rozwoju;

3 Złagodzone zasady ubiegania się o grant rządowy tylko do końca 2021;

4. Inwestycje związane z rozbudową zakładu - problemy, kontrowersje i planowane zmiany ustaw podatkowych

5. Pillar 2 - wpływ na opodatkowanie grup kapitałowych, a polscy przedsiębiorcy.


  PROWADZĄCY WEBINARIUM:

  Kieruje zespołem zajmującym się pozyskiwaniem oraz prawidłowym i efektywnym korzystaniem ze środków przyznanych w ramach pomocy publicznej. Specjalizuje się w doradztwie związanym z regionalną pomocą inwestycyjną oraz we wprowadzaniu zagranicznych przedsiębiorców na polski rynek.Brał udział w uzyskaniu dziesiątek zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej (aktualnie doradza przy pozyskiwaniu decyzji o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji) oraz kompleksowym rozliczaniu dużych projektów inwestycyjnych i dotacji udzielanych z funduszy unijnych. Z powodzeniem realizował projekty polegające na pozyskaniu dla inwestycji różnych form wsparcia (w tym również dotacji celowych, zwolnień z podatku od nieruchomości, pomocy de minimis).

  Specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa pomocy publicznej. Z powodzeniem doradza średnim i dużym przedsiębiorstwom należącym do międzynarodowych grup kapitałowych w zakresie pozyskiwania dostępnych w Polsce środków pomocowych z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji danego przedsiębiorcy. Uczestniczyła w wielu postępowaniach, wspierając reprezentowanych przedsiębiorców w uzyskaniu pomocy publicznej, m.in. wspierała inwestorów w procesach ubiegania się o zezwolenia strefowe, decyzje o wsparciu, a także w postępowaniach mających na celu zwolnienie inwestorów z podatku od nieruchomości. Wspierała swoich klientów również w procedurach związanych z uzyskaniem grantów w ramach Programu dla inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej, w tym w bezpośrednich negocjacjach z władzami na poziomie krajowym. Kompleksowo wspiera również inwestorów na dalszych etapach wykorzystywania i rozliczania pomocy publicznej, w tym przeprowadza audyty i doradza w zakresie bieżących problemów Klientów związanych z rozliczaniem pomocy publicznej.

  Zajmuje się zagadnieniami związanymi z prawem pomocy publicznej oraz bieżącą obsługą polskich i zagranicznych przedsiębiorców (w tym dotyczących prawa spółek), ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów z obszaru niemieckojęzycznego, które prowadzą działalność gospodarczą w Polsce. Współtworzy German Desk O&W. Doradza przedsiębiorcom na etapie identyfikacji i pozyskiwania dostępnych środków inwestycyjnych, a także w toku realizacji obowiązków związanych z udzieloną pomocą publiczną. Brał udział w projektach polegających na ubieganiu się o pomoc publiczną w formie decyzji o wsparciu (zwolnienie z podatku) oraz grantu rządowego (dotacji). Posiada doświadczenie w zakresie prawa gospodarczego, w tym w zakresie przygotowywania projektów umów wykorzystywanych w obrocie gospodarczym, a także w zakresie obsługi sporów sądowych o charakterze cywilnym i administracyjnym, w tym dotyczących zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców oraz dochodzenia należności.


  PARTNER MERYTORYCZNY: Olesiński & Wspólnicy to firma doradcza specjalizująca się w obszarze prawa, podatków, księgowości i analiz finansowych. Działa na rynku od 16 lat, posiada biura w czterech miastach w Polsce (Warszawa, Wrocław, Kraków i Gliwice). O&W wyróżnia kompleksowe podejście do doradztwa w zakresie pomocy publicznej. Zespół specjalistów wspiera przedsiębiorców w całym procesie pozyskania pomocy publicznej w różnych formach oraz instytucjach udzielających dofinansowania - zarówno na etapie ubiegania się o wsparcie, jak i podczas jego późniejszego rozliczenia. O&W znane jest z podejścia zorientowanego na Klienta, a doradcy łączą specjalistyczną wiedzę z zakresu pomocy publicznej z wiedzą z zakresu podatków i księgowości. Specjaliści O&W nie tylko swobodnie poruszają się w obszarze technicznych i biznesowych aspektów pomocy publicznej, ale również znają i przewidują związane z nią zagrożenia. W efekcie pozwala to na dostarczanie porad minimalizujących ryzyka biznesowe, stanowiących jednocześnie stabilną podbudowę innowacyjnych rozwiązań.


  ORGANIZATOR: Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. od ponad 25 lat kieruje swoje działania na harmonijną współpracę z przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu oraz władzami lokalnymi w celu rozwoju społeczno-gospodarczego. Agencja zarządza Słupskim Inkubatorem Technologicznym oraz Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną. Jest regionalnym punktem kontaktowym dla przedsiębiorców w ramach Programu Polska Strefa Inwestycji, swym zasięgiem obejmuje 97 gmin Pomorza Środkowego


  REJESTRACJA

  Seminarium odbędzie się stacjonarnie w Słupsku i w formie hybrydowej. Dla osób, które nie mogą dojechać do Słupska istnieje możliwość uczestnictwa w wydarzeniu online.

  Udział online - każda z zarejestrowanych i zweryfikowanych osób otrzyma spersonalizowany link do spotkania.

  Udział w spotkaniu jest bezpłatny.


  KONTAKT / ORGANIZATOR

  Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.sse.slupsk.pl, tel. 59 840 11 73 [email protected]

  Zobacz również:

  szkolenia wydarzenia Słupsk