To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  bezpłatny
już niedostępne -

Pomorska Agencja Rozwoju regionalnego S.A. i Miasto Złotów zapraszają na śniadanie biznesowe z networkingiem pt:

"Kompleksowe wsparcie w rozwoju przedsiębiorców"

Zapraszamy przedsiębiorców ze Złotowa i powiatu złotowskiego na śniadanie biznesowe, którego tematem przewodnim będzie zaprezentowanie zachęt inwestycyjnych i instrumentów wsparcia w rozwoju przedsiębiorców.

Przedmiotem spotkania będzie omówienie instrumentu wsparcia w ramach rządowego programu Polska Strefa Inwestycji, dzięki któremu zachęty podatkowe dla przedsiębiorców są dostępne w każdej gminie, na terytorium całej Polski. Dziś każdy przedsiębiorca planujący realizację nowej inwestycji w sektorze przemysłowym lub nowoczesnych usług dla biznesu może starać się o uzyskanie zwolnienia w podatku dochodowym. Co ważne, pomoc jest udzielana na nowe inwestycje realizowane od podstaw na własnej działce, a także na rozbudowę istniejącego zakładu. W zależności od kategorii firmy (mała, średnia lub duża) oraz od stopy bezrobocia w danym powiecie wsparcie może wynieść nawet do 45% kosztów kwalifikowanych inwestycji, realizowanych na terenie powiatu złotowskiego.

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną również specjalistyczne usługi doradcze oferowane przez Słupski Inkubator Technologiczny. Przedstawione zostanie praktyczne wykorzystanie usług pomiarów i skanowania 3D, inżynierii odwrotnej, prototypowania i druku 3D oraz pomiarów termowizyjnych z ziemi i powietrza. W głównej mierze usługi te mogą usprawnić kontrolę jakości w przemyśle i zoptymalizować procesy produkcyjne.

Ponadto zaproszeni goście będą mieli okazję krótko zaprezentować swoją firmę podczas minutowej prezentacji, z uwzględnieniem informacji o firmie, co oferuje oraz jakich usług, produktów potrzebuje. Z kolei część networkingowa będzie bardzo dobrą okazją do wymiany doświadczeń, dyskusji oraz nawiązania nowych kontaktów, połączone z degustacją kuchni oferowanej przez restaurację.


PROGRAM

09:30 - 10:00

Rejestracja uczestników, rozmowy kuluarowe - powitalna kawa

10:00 - 10:05

Powitanie - rozpoczęcie spotkania

10:05 - 10:25

"Polska Strefa Inwestycji - kompleksowe wsparcie przedsiębiorców w ramach Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej"

Bartosz Świtała, Kierownik, Zespół ds. Promocji i Pozyskiwania Inwestorów PARR S.A.

10:25 - 10:45

"Wsparcie doradcze dla przedsiębiorców w zakresie specjalistycznych usług dla przemysłu"

Marcin Ingielewicz, Słupski Inkubator Technologiczny, PARR S.A.

10:45 - 11:00

"Złotów Daje Szansę"
Adam Pulit, Burmistrz Miasta Złotowa

11:00 - 12:00

"Poznajmy się" - Prezentacja zaproszonych uczestników

12:00

"Networking" - Rozmowy kuluarowe przy poczęstunku


Organizator: Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku powstała w 1994 roku. Od początku istnienia jej działania skierowane są na harmonijną współpracę z przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu oraz władzami lokalnymi w celu rozwoju społeczno-gospodarczego. Misją PARR jest inicjowanie, promowanie i wspieranie działań służących rozwojowi regionalnemu poprzez świadczenie najwyższej jakości usług. Agencja zarządza Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną i Słupskim Inkubatorem Technologicznym. PARR, jako regionalny punkt kontaktowy dla przedsiębiorców w ramach Polskiej Strefy Inwestycji jest uprawniona do wydawania decyzji o wsparciu w imieniu ministra właściwego do spraw gospodarki. Zasięg SSSE w ramach PSI obejmuje 16 powiatów, zlokalizowanych na terenie trzech województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego oraz wielkopolskiego (powiat złotowski).

Zobacz również:

inne Budowa marki w biznesie Przedsiębiorcy wydarzenia Złotów