3rd POLISH CONFERENCE ON HYDROGEN ENERGY AND TECHNOLOGY (PCHET 2020)

28 Września 2020, 15:00 (Poniedziałek) - 29 Września 2020, 17:00 (Wtorek)

On-line,

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  3rd POLISH CONFERENCE ON HYDROGEN ENERGY AND TECHNOLOGY (PCHET 2019)

dostępnych: 187

28 Września 2020, 17:00
About the conference

In 2020 we are meeting on-line!

Full translation will be available!

CONFERENCE
AGENDA ENG


In October 2019 PCHET 2nd edition was a breakthrough in terms of attendance, promotion and visibility. It was also a beginning for a new regional cutting-edge initiative called Pomerania Hydrogen Valley, which is going to lead regional hydrogen projects and gather stakeholders willing to contribute to development and implementation of zero emission technologies.

 Let's meet at 3rd PCHET and help us to contribute and promote H2 as an energy carrier and fuel.

In 2020 we are meeting on-line.

#PCHET2020virtual
#PCHET2020onlineIf you wish to highlight your offer in front of the audience and support the event as a SPONSOR or PARTNER please contact:
Mr. Piotr Maksyś,
+48 882 430 983,
                                                                          p.maksys@rigp.pl                                                                                                                               
O konferencji

W tym roku spotykamy się on-line!

Zapewniamy tłumaczenie.

AGENDA
KONFERENCJI


Październikowa konferencja PCHET 2019 była przełomem w zakresie frekwencji, promocji i siły oddziaływania. Był to również początek nowej regionalnej inicjatywy o nazwie Pomorska Dolina Wodorowa. Dzięki podpisanej deklaracji zamierzamy budować konsorcja i prowadzić regionalne projekty wodorowe, które przyczynią się do rozwoju oraz wdrożenia technologii zerowej emisji.

 Spotkajmy się na trzeciej edycji PCHET 2020. Pomóż nam przyczynić się do promocji H2 jako nowoczesnego paliwa nośnika energii.

W tym roku spotykamy się on-line!

#PCHET2020virtual
#PCHET2020online


Jeśli chcesz zaprezentować swoją ofertę wzmocnić wizerunek marki oraz wesprzeć wydarzenie jako SPONSOR lub PARTNER
prosimy o kontakt:
Piotr Maksyś
t.: + 48 882 430 983,
p.maksys@rigp.pl
Patronat medialny/Media partner
biznesalert.pl/

Cluster Members/Członkowie Klastra
Members

Zobacz również:

konferencje Ekologia Technologia Transport