5th POLISH CONFERENCE ON HYDROGEN ENERGY AND TECHNOLOGY AND GALA (PCHET 2022)

4 Października 2022, 09:00 (Wtorek) - 5 Października 2022, 18:00 (środa)

Zobacz na mapie

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  POLISH CONFERENCE ON HYDROGEN ENERGY AND TECHNOLOGY (PCHET 2021)

dostępnych: 891

3 Października 2022, 17:00

PCHET V 2022

  • Wyjątkowa, 2 dniowa formuła stacjonarna (wystąpienia, panele dyskusyjne, warsztaty)
  • Konferencja zagłębi się w najnowsze osiągnięcia technologiczne, trwające i nadchodzące projekty, a także prognozy rynkowe rozwijającego się sektora wodorowego.
  • Wydarzenie będzie doskonałą okazją żeby posłuchać zarówno ekspertów technologicznych jak i specjalistów od finansowania innowacyjnych projektów energetycznych.
  • W ramach konferencji zaplanowana jest Gala "Hydrogenium" - pierwsze tego typu wydarzenie branżowe, łączące wartość merytoryczną uczestników z całej Europy z uroczystym charakterem Gali, podczas której zostaną wręczone statuetki dla osób i przedsiębiorców wdrażających innowacyjne projekty wodorowe.
  • PCHET ma możliwość przyczynić się do stworzenia kolejnych, komercyjnych i technologicznych podstaw dla najczystszego źródła energii przyszłości.

  • A unique 2-day stationary formula (speeches, panel discussions, workshops)
  • The conference will delve into the latest technological developments, ongoing and upcoming projects, as well as market forecasts for the growing hydrogen sector.
  • The event will be an excellent opportunity to listen to both technology experts and specialists in financing innovative energy projects.
  • As part of the conference, the "Hydrogenium" Gala is planned. - The first industry event of this kind, combining the value of participants from all over Europe with the ceremonial character of the Gala, during which statuettes will be awarded to individuals and entrepreneurs implementing innovative hydrogen projects.
  • PCHET has the opportunity to contribute to creating a further commercial and technological basis for the cleanest energy source of the future.
Prosimy wybrać formę uczestnictwa:
1. udział w konferencji
2. udział w konferencji i gali "Hydrogenium"
Please choose how you wish to participate:
1. participation in the conference
2. conference and "Hydrogenium" Gala

Zobacz również:

konferencje Ekologia Klimat Technologia Transport wydarzenia 81-451 Gdynia