6th POLISH CONFERENCE ON HYDROGEN ENERGY AND TECHNOLOGY (PCHET 2023)

4 Października 2023, 09:30 (środa) - 5 Października 2023, 18:00 (Czwartek)

Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  STANDARD (𝗼𝗻𝘀𝗶𝘁𝗲)

dostępnych: 3

już niedostępne bezpłatny -
  Networking after 1st day of PCHET

dostępnych: 9

już niedostępne 999,99 zł -

PCHET 2023


REJESTRACJA OD 9:30


Tegoroczna Konferencja PCHET odbędzie się 4 i 5 października w Pomorskim Parku Naukowo Technologicznym, w Gdyni
Najważniejsze wydarzenie wodorowe w kraju, które po raz kolejny zgromadzi ekspertów i liderów branży z Polski i Europy jak również przedstawicieli świata nauki oraz reprezentantów biznesu. Celem wydarzenia jest dyskusja i wymiana doświadczeń służących rozwojowi przemysłu wodorowego oraz omówienie kolejnych kroków w budowaniu strategicznych partnerstw w zakresie transformacji energetycznej. Doskonała okazja do wymiany wiedzy oraz nawiązania partnerstw biznesowych, naukowych i technologicznych, które przyczynią się do rozwoju projektów wodorowych w Polsce i Europie.
 • Udział w konferencji jest bezpłatny
 • Zapewniamy tłumaczenie
 • Participation in the conference is free
 • Translations provided

#PCHET

 • Wyjątkowa, 2 dniowa formuła stacjonarna (wystąpienia, panele dyskusyjne, warsztaty)
 • Konferencja zagłębi się w najnowsze osiągnięcia technologiczne, trwające i nadchodzące projekty, a także prognozy rynkowe rozwijającego się sektora wodorowego.
 • Wydarzenie będzie doskonałą okazją żeby posłuchać zarówno ekspertów technologicznych jak i specjalistów od finansowania innowacyjnych projektów energetycznych.
 • W ramach konferencji zaplanowany jest networking branżowy łączący wartości merytoryczne uczestników z całej Europy.
 • PCHET ma możliwość przyczynić się do stworzenia kolejnych, komercyjnych i technologicznych podstaw dla najczystszego źródła energii przyszłości.

🎙Serdecznie zapraszamy na wieczorną sesję networkingową, która odbędzie się podczas pierwszego dnia konferencji PCHET - wydarzenia skupiającego ekspertów, naukowców i liderów biznesu związanych z energetyką wodorową. To już szósta edycja konferencji, która odbędzie się w dniach 4 i 5 października w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. Networking odbędzie się w Hotelu Courtyard by Marriott Gdynia Waterfront, przy ul. Jerzego Waszyngtona 19, 81-342 Gdynia.

Wieczorny networking to doskonała okazja do nawiązania cennych relacji biznesowych oraz wymiany wiedzy i doświadczeń w nieformalnej atmosferze. Tego wieczoru spotkają się przedstawiciele sektora energetycznego, instytucji rządowych oraz naukowcy, tworząc unikalne środowisko do wymiany pomysłów na temat przyszłości energetyki wodorowej.

📌 Ponadto, wieczorna sesja przyniesie liczne korzyści zarówno dla świata biznesu, jak i nauki. Przedsiębiorcy mogą znaleźć potencjalnych partnerów do współpracy, nawiązać kontakty z dostawcami i odbiorcami technologii wodorowych oraz poznać innowacyjne rozwiązania, które mogą przyczynić się do dalszego rozwoju ich firm. Naukowcy z kolei będą mieli szansę na wymianę wiedzy z praktykami z sektora biznesowego, co może prowadzić do inspirujących projektów badawczych.


Dołącz do naszej wieczornej sesji networkingowej, aby zanurzyć się w atmosferze innowacji, wymiany myśli i nowych możliwości, jakie niesie ze sobą gospodarka wodorowa 🌊 • A unique 2-day stationary format (keynote speeches, panel discussions, workshops)
 • The conference will delve into the latest technological developments, ongoing and upcoming projects, as well as market forecasts for the growing hydrogen sector.
 • The event will be a great opportunity to listen to both technology experts and specialists in financing innovative energy projects.
 • As part of the conference, an industry Networking event is planned, combining the value proposition of participants from all over Europe.
 • PCHET has the opportunity to contribute to the creation of further commercial and technological foundations for the cleanest energy source of the future.

🎙 We would like to invite you to an evening networking session that will take place during the first day of the PCHET conference - an event that brings together experts, scientists and business leaders related to hydrogen energy. This is the sixth edition of the conference, which will be held on October 4 and 5 at the Pomeranian Science and Technology Park in Gdynia. Networking will take place at the Hotel Courtyard by Marriott Gdynia Waterfront, przy ul. Jerzego Waszyngtona 19, 81-342 Gdynia.


The evening networking event is an excellent opportunity to establish valuable business relationships and exchange knowledge and experience in an informal atmosphere. This evening will bring together representatives of the energy sector, government institutions and scientists, creating a unique environment for the exchange of ideas on the future of hydrogen energy.

📌 Moreover, the evening session will bring numerous benefits to both the business and academic worlds. Entrepreneurs can find potential partners for cooperation, establish contacts with suppliers and buyers of hydrogen technologies, and learn about innovative solutions that can contribute to the further development of their companies. Scientists, in turn, will have a chance to exchange knowledge with practitioners from the business sector, which can lead to inspiring research projects.


Join our evening networking session to immerse yourself in the atmosphere of innovation, exchange of ideas and new opportunities brought by the hydrogen economy 🌊Obejrzyj poprzednie edycje/ Watch previous editions:

Poprzednie edycjehttps://bit.ly/3QRDGXw

Zobacz również:

konferencje Ekologia Klimat Technologia Transport wydarzenia 81-451 Gdynia