To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Dostępne do Liczba
  Warsztat z Piotrem Buckiem
Wyprzedane Brak wolnych miejsc

kiedy: piątek, 20.09.2019, 9:00-16:00
gdzie: PPNT Gdynia, budynek IV, F0.02
wstęp: bezpłatny. Warsztat skierowany do firm parkowych. 

Dobry pitch nie uratuje złego projektu, ale zły pogrzebie nawet najlepsze rozwiązanie. Słowa są ważne! Mogą budzić emocje, wzmacniać zapamiętywanie. Słowa mogą motywować, a odpowiednio opowiedziana historia może mieć nawet wartość terapeutyczną. Żeby jednak dobrze używać słów trzeba wiedzieć, jak przetwarza je mózg. Podczas warsztatu nauczysz się komunikować w modelu brain-to-brain. Sprawdzisz, jak za pomocą odpowiednich słów skupiać uwagę i wzmacniać zapamiętywanie. I jak dobrze opracowywać historie, które są najlepszym sposobem przekazywania informacji. Zero pseudonaukowej ściemy. Zero bieda-coachingu i zero gestów typu ekspercka wieżyczka. Sama bazująca na badaniach wiedza w praktyce.

Nauczysz się budować solidne narracje i dobre slajdy. Dowiesz się, jak skupiać uwagę i utrzymać kontakt z widownią. 

Uwaga: warsztaty są organizowane dla pracowników firm z PPNT Gdynia (maksymalnie dwie osoby z jednej firmy). Aby wziąć udział, należy wypełnić krótki formularz. Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają maila z potwierdzeniem udziału w szkoleniu. Na szkolenie zapraszamy wszystkich Parkowiczów, którzy nie wzięli udziału w czerwcowej edycji (zakres obu szkoleń jest identyczny).

Piotr Bucki

Architekt, który zamiast budynków woli projektować zdania. Aktor, który scenę teatralną zamienił na sale szkoleniowe i spotkania z widownią na konferencjach. Psycholog, który lubi badać i ciągle zadaje sobie pytanie, "skąd wiem, to co wiem?".

Od 17 lat uczy ludzi projektować komunikację w różnych wymiarach. Zawsze bazuje przy tym na psychologii poznawczej i neuronaukach. Sprawdzał teorie w praktyce pracują z firmami w Australii, Austrii, Słowenii, Chile, Mołdawii, Włoszech i Polsce. Autor książek, "Porozmawiajmy o komunikacji", "Złap równowagę" i ostatnio wydanej "Viral". Przetłumaczył 12 książek z zakresu poradnictwa i psychoterapii. Współpracował z Malemanem, Charakterami, Dolce Vita i Mother Mag. Jego wystąpienie na TEDx SGH obejrzano w sieci ponad 77 tysięcy razy. Od ponad 8 lat związany z WSB, gdzie projektuje kierunki i wykłada, głównie w obszarze brandingu, marketingu i komunikacji. 


Klauzula informacyjna*/**:

1.Administratorem danych osobowych jest Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia, Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdyni al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, NIP 586 21 38 302, e-mail:biuro@ppnt.gdynia.pl, tel. 58 880 21 50.
2.Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a RODO.
3.Dane będą przetwarzane w następujących celach:
3.1.w celu udziału w szkoleniu na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO;
3.2.w celu utrwalenia, wykorzystania i rozpowszechniania Pani/Pana wizerunku tj. publikacji w domenach należących do Administratora, publikacji w materiałach promocyjnych Administratora (np. ulotki/broszury/filmy); publikacji na oficjalnych profilach Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO;
3.3.w celach rachunkowych i księgowych - na podstawie ustawy z 24 września 1994 r. o rachunkowości (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO) oraz
3.4.w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.
4.Dane osobowe będą przechowywane przez okres zależny od celu w jakim zostały zebrane tj. odpowiednio przez okres:
4.1.trwania szkolenia lub do czasu cofnięcia zgody oraz po zakończeniu szkolenia w celach wypełnienia obowiązków przewidzianych przepisami prawa, archiwalnych, dochodzenia roszczeń lub obroną swoich praw, przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej, maksymalnie przez okres 10 lat, bądź do momentu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
4.2.do czasu cofnięcia zgody;
4.3.do czasu uwzględnienia sprzeciwu, o którym mowa w pkt 8) poniżej;
4.4.do czasu upływu terminów przedawnienia potencjalnych roszczeń.
5.Podanie danych jest:
5.1.dobrowolne, jednak bez podania danych nie będzie możliwa realizacja celu dla których dane zostały zebrane (zapis na szkolenie);
5.2.dobrowolne (wizerunek).
6.Odbiorcami danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie zawartych umów przy wykonywaniu czynności związanych z jego działalnością statutową w szczególności wynikające z oferty wsparcia lub podmioty publiczne uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
7.Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
8.Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pan/i danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
10.W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, tel. 58 880 81 50, e-mail: biuro@ppnt.gdynia.pl.

Zobacz również:

szkolenia wydarzenia Gdynia