To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Udział nieodpłatny
już niedostępne -

NIEODPŁATNA

Konkretnie i praktycznie o zasadach, zakresie, dostępności i korzystaniu z nieodpłatnych świadczeń.

BEZPŁATNE SZKOLENIE dla zainteresowanych korzystaniem z systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnych mediacji.


Szczególnie zapraszamy:

 • członków Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy
 • pracowników pomocy społecznej
 • nauczycieli / pedagogów
 • przedstawicieli instytucji samorządowych i służb publicznych
 • pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych, kościoła i związków wyznaniowych
 • przedstawicieli różnego typu form poradnictwa i podmiotów pomocowych
 • KAŻDEGO, kto chciałby dowiedzieć się o systemie nieodpłatnych świadczeń


Podczas 45 minut szkolenia z wykorzystaniem multimediów, poznasz:

 • działanie systemu nieodpłatnych świadczeń w ramach ustawy z dn. z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
 • zasady korzystania z nieopłatnych świadczeń
 • zakres pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji
 • możliwości wykorzystania świadczeń w swojej pracy i innych okolicznościach


Zobacz również:

szkolenia Administracja Działalność społeczna Organizacje obywatelskie Pomoc Prawo Samorząd lokalny Społeczeństwo wydarzenia ONLINE