To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Bilet normalny
już niedostępne -

ZE WZGLĘDU NA PANDEMIĘ WIRUSA COVID-19 WYDARZENIE ZOSTAJE ODWOŁANE.

O EWENTUALNYM NOWYM TERMINIE POINFORMUJEMY MAILOWO OSOBY, KTÓRE DOKONAŁY REJESTRACJI.

Zastanawiasz się, jakie zagadnienia powinieneś powtórzyć przed maturą pisemną z języka polskiego? Nie wiesz, jak przygotować się do matury ustnej z tego przedmiotu?

Zapraszamy Cię na bezpłatne zajęcia powtórkowe z języka polskiego organizowane przez Collegium Civitas. Program szkolenia został przygotowany zgodnie z Informatorem Maturalnym Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie podstawy programowej.

Zajęcia odbędą się 28 marca 2020 roku w godzinach 10:00-14:00 w Auli B w Collegium Civitas (Plac Defilad 1, Pałac Kultury i Nauki, XII piętro).

Zajęcia poprowadzi Grażyna Bogucka - polonistka; doradca metodyczny i nauczyciel dyplomowany; egzaminator; autorka i współautorka wielu publikacji z zakresu nauczania języka polskiego; laureatka Nagrody Edukacyjnej Prezydenta m.st. Warszawy w kategorii "Najlepszy nauczyciel warszawski (szkoły ponadgimnazjalne)".

Moduły szkolenia:

I.Egzamin pisemny - poziom podstawowy. Wskazówki praktyczne.

1.Test - czytanie ze zrozumieniem (typy tekstów i zadań testowych, forma streszczenia).

2.Jak napisać rozprawkę problemową związaną z tekstem:

- epickim

- dramatycznym?

Sposoby argumentowania i ilustrowania argumentów przykładami tekstów literackich/kultury.

Zasady właściwej kompozycji wypowiedzi.

Jak oceniana jest rozprawka?

3.Interpretacja utworu lirycznego - jak poprawnie zredagować wypowiedź pisemną?

Konteksty interpretacyjne i ich znaczenie w argumentacji.

Zasady oceniania interpretacji utworu lirycznego.

II.Egzamin pisemny - poziom rozszerzony. Wskazówki praktyczne.

1.Redagowanie wypowiedzi argumentacyjnej (typy tekstów teoretycznych, argumentacja, konteksty). Forma rozprawki problemowej, szkicu krytycznego, eseju.

Zasady oceny wypracowania.

2.Interpretacja porównawcza utworów literackich (lirycznych, epickich dramatycznych).

Jak skomponować interpretację porównawczą tekstów?

Znaczenie kontekstów interpretacyjnych.

Zasady oceny wypracowania.

III.Egzamin ustny.

1.Rodzaje zadań, rodzaje tekstów. Zasady pracy z tekstem:

- literackim,

- ikonicznym,

- językowym.

2.Jak skomponować wypowiedź monologową?

3.Zasady uczestniczenia w rozmowie.

4.Omówienie sposobu oceniania egzaminu ustnego.

Oprac. mgr Grażyna Bogucka

Obowiązują zapisy. Liczba miejsc ograniczona.

Zobacz również:

inne Przygotowanie maturalne wydarzenia Warszawa