To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Spotkanie informacyjne nt. preferencyjnej pożyczki na realizację przedsięwzięć z zakresu rewitalizacji.
już niedostępne -

Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym nt. preferencyjnej pożyczki na realizację przedsięwzięć z zakresu rewitalizacji. Dla planujących realizację tego typu projektów, to możliwość uzyskania szczegółowych informacji dot. warunków finansowania oraz procedury aplikacyjnej. Informacji udzielać będzie przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) w Warszawie, wybranego przez Europejski Bank Inwestycyjny do pełnienia funkcji Pośrednika Finansowego dla działania 10.4 Poprawa stanu środowiska miejskiego RPO WSL 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się 28 listopada br. (czwartek), o godz. 13.00, w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej 21 (Sala Sesyjnaim. Adama Piwowara).

Zakres projektów możliwych do wsparcia w formie pożyczki rewitalizacyjnej obejmuje kompleksowe działania mające na celu przywracanie do życia zdegradowanych społecznie, gospodarczo i środowiskowo obszarów poprzez przywrócenie im starej lub nadanie nowej funkcji. Projekty muszą wynikać bezpośrednio
z obowiązujących programów rewitalizacji (obecnie prowadzimy nabór projektów do Programu Rewitalizacji: Dąbrowa Górnicza 2022).

Pytania dot. spotkania proszę kierować do Wydziału Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów, osoba do kontaktu: Aneta Nowak, tel.: 32/ 295 68 85, e-mail: aanowak@dabrowa-gornicza.pl

Program spotkania

12.40:Rejestracja
13.00: Otwarcie spotkania - Ewa Fudali-Bondel, naczelnik Wydziału Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, Wojciech Czyżewski - PełnomocnikPrezydenta Miasta ds. rewitalizacji
13.20: Prezentacja przedstawiciela Departamentu Programów Europejskich, BGK
- szczegóły oferty finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych
- wydatki kwalifikowane oraz zasady pomocy publicznej
- zasady obliczania oprocentowania i możliwości jego obniżenia
- wypełnianie wniosku o pożyczkę oraz niezbędna dokumentacja
14.20: Wystąpienie przedstawiciela Regionu śląskiego BGK
- oferta finansowania uzupełniającego Pożyczki rewitalizacyjne
14.30:Sesja pytań
14.50:Konsultacje indywidualne
16.00: Zakończenie spotkania

Zobacz również:

szkolenia wydarzenia Dąbrowa Górnicza