To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Opłata rejestracyjna na Prawo jazdy smartfonem
już niedostępne 10,00 zł -

Młodzież z klas 6-8 zapraszamy  na warsztaty "Prawo jazdy smartfonem"

cel: Kształtowanie zdrowych nawyków korzystania ze smartfonu i komputera, oraz prewencja zachowań ryzykownych (uzależnienie, cyberprzemoc, celowe oglądanie pornografii, sexting) a co za tym idzie - uzależnień.

Dzięki warsztatom młodzież uświadamia sobie konieczność wyrobienia zdrowych nawyków korzystania z internetu i smartfonu. Samodzielnie wypracowują zasady bezpiecznego i zdrowego korzystania z mediów, a jednocześnie poznają uniwersalny mechanizm uzależnień (odnoszący się zarówno do uzależnień behawioralnych, jak od substancji - alkoholu, narkotyków itp), podany na poziomie dla nich zrozumiałym. Oznacza to, że program choć skoncentrowany na uzależnieniach behawioralnych zwiększa też kompetencje uczniów w unikaniu uzależnień od substancji.

Dzięki samodzielnemu wyciąganiu wniosków przez młodzież zwiększamy prawdopodobieństwo, że wypracowane zasady KODEKSU JAZDY SMARTFONEM będą skłonni wykorzystać w praktyce.

#Metody pracy:

Praca zespołowa nad studiami przypadków, prezentacja pracy zespołów, uzupełniona wyjaśnieniami (wykład, prezentacja multimedialna) dotyczącymi mechanizmów psychologicznych i neuropsychologicznych uzależnień.

#Czas: 2 godziny lekcyjne

#Adresat:

  • Uczniowie klas 6-8 szkoły podstawowej

Młodzież w ramach warsztatów wypracowuje oraz otrzymuje zasady zdrowego posługiwania się smartfonem (KODEKS JAZDY SMARTFONEM) w trzech kategoriach:

  • Zdrowe nawyki korzystania ze smartfonu
  • Ochrona swoich danych i swojego wizerunku
  • Ochrona samego siebie przed niebezpiecznymi zjawiskami w świecie wirtualnym

#Zakres merytoryczny warsztatów:

  1. Uniwersalny mechanizm uzależnień (rola układu nagrody)
  2. Uzależnienie od gier komputerowych/online
  3. Uzależnienie od mediów społecznościowych (rola warunkowania klasycznego)
  4. Seksting i jego konsekwencje
  5. Problem pornografii internetowej
Warsztaty poprowadzi Aleksandra Gil -Członek grupy roboczej ds. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie przy Ministrze Cyfryzacji oraz członek Wielkopolskiego Zespół ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży przy Wojewodzie Wielkopolskim. Ekspert ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej #chrońdziecko (2018), autor scenariuszy i dialogów do podcastów audio oraz artykułów o tematyce związanej z cyberprzestrzenią. Autorka: książek oraz kilkuset artykułów o tematyce społecznej; programów - warsztatów profilaktyki zachowań ryzykownych i uzależnień behawioralnych realizowanych przez Fundację Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii. 

Zobacz również:

szkolenia Młodzież Psychologia dziecięca wydarzenia Kraków