Program Boardmaker w rozwijaniu komunikacji- warsztaty praktyczne

23 Września 2021, 18:00 (Czwartek)

Online Cała Polska,

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Normalny
23 Września 2021, 17:00 129,00 zł

Warsztat w formie online przeznaczony dla rodziców, nauczycieli i terapeutów pracujących z osobami z trudnościami w porozumiewaniu się.

Warunek- posiadanie programu Boardmaker 7 lub praca na wersji demo programu.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenia uczestnictwa w pdf oraz materiały.

Czas trwania warsztatu- 18:00-21:30

Cele:

1. Poznanie możliwości programu Boardmaker 7 w pracy z dzieckiem z trudnościami w porozumiewaniu się (tworzenie znaków graficznych PCS, tworzenie papierowych tablic komunikacyjnych w zależności od poziomu komunikacyjnego użytkownika AAC).

2. Funkcje dynamiczne.


Prowadzący: Joanna Pachutko

mgr Joanna Pachutko- Centrum Edukacji i Komunikacji Joanna Pachutko
Logopeda, oligofrenopedagog, terapeuta komunikacji alternatywnej i wspomagającej, terapeuta zajęciowy, posiadająca doświadczenie w pracy z dziećmi z trudnościami w porozumiewaniu się z wieloraką niepełnosprawnością. Prowadzi prywatną praktykę w Terapia mowy i komunikacji alternatywnej AAC Joanna Pachutko , założycielka grupy Grupa Terapia mowy i komunikacji alternatywnej i wspomagającej AAC, prowadząca szkolenia pt. "Zastosowanie programu Boardmaker and Speaking Dynamically pro w terapii osób z trudnościami w porozumiewaniu się" oraz  "Warsztat pracy terapeuty AAC".

Centrum Edukacji i Komunikacji Joanna Pachutko jest firmą szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku, pod numerem ewidencyjnym: 2.20/00027/2020

Zobacz również:

szkolenia