Zarządzanie projektem cyfrowym w instytucji kultury_ szkolenie

29 Listopada 2022, 10:00 (Wtorek) - 30 Listopada 2022, 15:00 (środa)

Instytut Kultury Miejskiej, Gdańsk Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Zarządzanie projektem cyfrowym w instytucji kultury_udział w szkoleniu
już niedostępne 30,00 zł -

gdzie: Instytut Kultury Miejskiej 
kiedy: 29-30.11.2022 g. 10-15
koszt: 30 zł

Temat: Zarządzanie projektem cyfrowym w instytucji kultury

  • Definiowanie problemu i potrzeb, które chcemy rozwiązać za pomocą narzędzia cyfrowego
  • Współpraca z dostawcą IT przy opracowaniu specyfikacji narzędzia cyfrowego
  • Na co warto zwracać uwagę przy podpisywaniu umowy z dostawcą usług IT
  • Jak zaplanować harmonogram projektu cyfrowego
  • Co po wdrożeniu - czyli jak planować dalszy rozwój narzędzia cyfrowego
prowadzenie: Karolina Szczepaniak

Menadżerka projektów IT w agencji digitalowej Superskrypt oraz trenerka w obszarze nowych technologii. Przez kilka lat związana z Fundacją Centrum Cyfrowe, gdzie w ramach Pracowni Otwierania Kultury realizowała projekty IT. Współautorka projektu Transformator Kultury https://pracownia.centrumcyfrowe.pl/transformator/
foto: Photo by Firmbee.com on Unsplash
REGULAMIN

1. Organizatorem szkolenia jest Instytut Kultury Miejskiej (instytucja szkoleniowa wpisana do RIS pod nr 2.22/00146/2021).
2. Szkolenie odbędzie się w dn. 29-30. listopada 2022 w g. 10-15.
3. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Organizatora.
4. Udział w szkolenie jest płatny i wynosi 30 zł (z vat). Cena zawiera: udział w 10 godzinnym warsztacie, dostęp do materiałów poszkoleniowych w formie prezentacji z bibliografią, możliwość konsultacji z zakresu zarzadzania projektem cyfrowym, zaświadczenie udziału w szkoleniu wydane przez Instytut Kultury Miejskiej jako instytucję szkoleniową wpisaną do RIS pod nr 2.22/00146/2021, przerwy kawowe;
5. Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona i wynosi 20 os.
6. Zapisy na szkolenie odbywają się wyłącznie poprzez system evenea i trwają od 24. października do wyczerpania miejsc.
7. Bezpłatna rezygnacja oraz zwrot za zakupiony bilet jest możliwa do dn. 21. listopada 2022 roku.
8. Szkolenie nie będzie nagrywane ani transmitowane online.
9. Akceptacja niniejszego regulaminu jest niezbędna do udziału w szkoleniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:1. Administratorem danych osobowych wskazanych powyżej oraz dotyczących pomiaru temperatury ciała jest Instytut Kultury Miejskiej2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych z ramienia IKM: [email protected]. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratorów oraz ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego z uwagi na istniejący stan zagrożenia epidemiologicznego. 4.4. Administrator przetwarzają dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a), art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. i) RODO w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez administratora danych przez okres 14 dni, po tym okresie podlegają zniszczeniu.6. Pani/Pana dane nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem Organizatora Wydarzenia, czyli Instytutu Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk.7. W sytuacji wystąpienia objawów chorobowych Pani/Pana dane osobowe ww. zostaną udostępnione GIS oraz właściwym ze względu na miejsce zamieszkania stacjom sanitarno-epidemiologicznym.8. Pani/Pana dane nie podlegają przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.9. W granicach określonych przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO, posiada Pani/Pan prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, a także żądania zaprzestania przetwarzania danych, pod warunkiem, że są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz że obowiązek ich przetwarzania nie wynika z obowiązujących przepisów.10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.11. Pozyskanie ww. danych osobowych, wynika z wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego wydanych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce. Zbieranie ich jest niezbędne dla ułatwienia służbom sanitarnym dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wystąpienia sytuacji, że osoba zakażona, pomimo stosowanych środków ochrony i zabezpieczeń, brała udział w danym wydarzeniu artystycznym.

Zobacz również:

szkolenia wydarzenia Gdańsk