To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Dostępne do Cena Liczba
  Weź udział w szkoleniu

dostępnych: 20

już niedostępne 50,00 zł -

Wiedza jaką uzyskasz podczas szkolenia:

 • jaka forma prowadzenia działalności jest dla Ciebie najbardziej korzystna;
 • jak prowadzić księgowość, aby efektywnie zarządzać spółką;
 • co oznacza wartość spółki i jak się je wycenia;
 • jak pozyskać inwestora i co jest ważne podczas procesu inwestycyjnego.
Plan szkolenia:

ASPEKTY PRAWNE

1. Wybór efektywnej formy działalności gospodarczej

 • indywidualna działalność
 • spółka osobowa czy kapitałowa, a może PSA (Prosta Spółka Akcyjna)
 • korzyści i ograniczenia wyboru formy prawnej spółki
 • przekształcenia spółek

2. Prosta Spółka Akcyjna - PSA

 • podstawowe zasady funkcjonowania
 • tworzenie PSA - zarządzanie / organy PSA
 • Zarząd, Rada Dyrektorów, Rada Nadzorcza, Walne Zgromadzenie
 • prawa i obowiązki akcjonariuszy, uprawnienie akcjonariuszy
 • zasady emisji akcji, akcje uprzywilejowane
 • obrót akcjami, umorzenie, unieważnienie
 • odpowiedzialność członków organów PSA

3. Pozyskiwanie finansowanie

 • umowy inwestycyjne - zagadnienia ogólne
 • inwestycje typu venture capital
 • fundusze inwestycyjne

ASPEKTY KSIĘGOWE

1. Forma działalności gospodarczej, a księgowość

 • indywidualna działalność
 • spółka cywilna, spółka jawna
 • spółka z o.o.
 • spółka z o.o. spółka komandytowa
 • prosta spółka akcyjna
 • jak analizować i jakie dane można wyciągnąć, gdy prowadzi się określony rodzaj księgowania

2. Umowy z pracownikami

 • umowa zlecenie
 • umowa o dzieło w tym: zatrudnianie studentów, zwolnienie z PIT dla osób poniżej 26 roku
 • umowa o pracę
 • uchwała dla prezesa
 • uchwała dla prokurenta

3. Obieg dokumentów w firmie

 • dokumenty papierowe / elektroniczne w tym: zasady wystawiania dokumentów elektronicznych, regulacje prawne

4. Ryzyka i optymalizacja podatkowa - schematy podatkowe - optymalizacja podatkowa

 • nierzetelni kontrahenci
 • zmiana interpretacji urzędu
 • Split Payment
 • Biała lista
 • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
 • FATCA - przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy
 • mała firma CIT - 9%
 • IT BOX - 5%

WYCENA I WARTOŚĆ FIRMY

1. Wartość firmy - jak ją budować

 • na czym polega wartości firmy, jak ją budować czyli po co zakłada się firmę w Polsce, a po co na świecie
 • system wartości firmy, a wartość firmy

2. Wycena firmy

 • regulacje prawne
 • kiedy jest potrzebna wycena
 • dane i ich analiza (odniesienia do księgowości)
 • założenia biznesowe i proces
 • ryzyka i obszary tych ryzyk / wewnętrzne i zewnętrzne

3. Główne metody wyceny przedsiębiorstwa

 • dochodowa
 • majątkowa
 • porównawcza
 • mieszana

4. Wycena start-upów

 • główne problemy
 • metoda VC
 • ogólne omówienie zasad
 • czym jest TRL
 • wycena portali e-commerce (autorska metoda BizFit)

5. Jak szukać inwestora

 • wartość firmy widziana oczami inwestorów
 • dyskonta
 • jak nie stracić kontroli nad spółką przy współpracy z inwestorem

Rejestracja uczestników od 9:00 w dniu szkolenia.

Organizator: BizFit Sp. z o.o.
www.bizfit.pl

Zobacz również:

szkolenia Budowanie wartości Firma Inwestorzy Księgowość Pozyskiwanie inwestorów Pozyskiwanie kapitału Prawo handlowe Wycena przedsiębiorstw wydarzenia Kraków