To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.

Prelegenci


WOJCIECH LUBAWSKI

Prezydent Miasta Kielce od 2002 r. Przez 20 lat związany był z kielecką firmą "Chemadin", gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej: od majstra przez kierownika, dyrektora do prezesa firmy. W latach 1999 - 2001 był wojewodą świętokrzyskim. W wyniku zwycięstwa w wyborach samorządowych, w listopadzie 2002 r. Wojciech Lubawski został prezydentem Kielc. Podczas wyborów samorządowych w listopadzie 2006 r. uzyskał jeden z najlepszych wyników w Polsce i - z poparciem 72%, został ponownie wybrany na urząd prezydenta Kielc. Jest laureatem licznych nagród i wyróżnień. Posiada m.in.: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski przyznany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, Order Księcia Jarosława Mądrego - najwyższe odznaczenie państwowe Ukrainy, Medal Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy za osobisty wkład we współpracę pomiędzy Polską a Ukrainą, Nagrodę im. Grzegorza Palki - "Samorządowego Oskara" - za stworzenie dogodnych warunków dla nowych inwestorów i twórców kultury, Złoty Krzyż Zasługi za wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz społeczności lokalnej, przyznany przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, tytuł Lidera Regionu" w kategorii "Kultura". Otrzymał także Międzynarodową Nagrodę "Giuseppe Sciacca" za zaangażowanie w działalność na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym czy Świętokrzyską Nagrodę Gospodarczą "Skrzydła" - nagrodę specjalną za dynamiczny rozwój miasta.


JACEK KOZIOŁ 

Zastępca redaktora naczelnego Grupy Media Press Forum Biznesu. Dyrektor Biura Badań i Analiz Rynku Media Press. Absolwent Wydziału Humanistyczno-Społecznego Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach i Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Dziennikarz, kulturoznawca, specjalista i praktyk w zakresie komunikacji medialnej, marketingowej i kulturowej, z 20-letnim stażem w mediach i instytucjach kultury. Od 10 lat zastępca redaktora naczelnego cyklu Forum Biznesu w Dzienniku Gazecie Prawnej oraz Biznes Trendy w Rzeczpospolitej oraz serwisów internetowych: ForumBiznesu.pl, SpolecznieOdpowiedzialni.info, NajwyzszaJakośćQl.pl, DobraMarka.eu, a także wykładowca przedmiotów humanistycznych z zakresu wiedzy o kulturze, sztuce, teatrze, literaturze, estetyce, komunikacji kulturowej i społecznej. Organizator i współorganizator wielu projektów i programów społeczno-gospodarczych skierowanych do przedstawicieli przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji publicznych i niepublicznych różnych sektorów.


WIKTOR DOKTÓR

Wybitny ekspert branży outsourcingu, specjalizuje się w wielu obszarach związanych z nowoczesnymi usługami dla biznesu, włącznie z BPO, R&D, ITO, Call Contact Center oraz tematyką nearshoringu i offshoringu. Jest prezesem Pro Progressio - organizacji zajmującej się doradztwem i konsultingiem z zakresu nowoczesnych usług dla biznesu. Wiktor należy do grona najważniejszych osobowości outsourcingowych w Polsce i wielokrotnie był nagradzany za swój wkład w rozwój sektora usług dla biznesu w Polsce. Wiktor wraz z Pro Progressio są Partnerami dla Niemieckiego Stowarzyszenia Outsourcingu, IAOP, Global Sourcing Association i innych międzynarodowych organizacji outsourcingowych.


DR JAROSŁAW GÓRSKI

Adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, współzałożyciel i członek zarządu think tanku zajmującego się marketingiem terytorialnym: Fundacji Best Place - Europejski Instytut Marketingu Miejsc. Współzałożyciel międzynarodowego stowarzyszenia ekspertów w zakresie brandingu miejsc: International Place Branding Association. Doradca prezesa zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego. Specjalizuje się w strategiach marketingowych i tematyce konkurencyjności miejsc. Autor licznych prac badawczych i wdrożeniowych w zakresie marketingu terytorialnego, w tym analiz, programów i strategii m.in. dla samorządów województw kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, małopolskiego i łódzkiego, miast Warszawa, Kraków, Gdynia, Płońsk, Gołdap, Gniewino i in.


DR JAKUB GRABOWSKI

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ekspert w Dziale Badań Społecznych i Ewaluacyjnych Centrum Badań i Analiz Rynku ASM. Posiada wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu analiz i strategii dla sektora publicznego. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu artykułów, książek i opracowań o tematyce społeczno-ekonomicznej. Specjalizuje się w realizacji analiz sektorowych, badaniach inteligentnych specjalizacji oraz ewaluacji projektów i programów UE. Swoje analizy łączy z doświadczeniami w pracy w sektorze komercyjnym, dzięki czemu stara się nadać wnioskom i rekomendacjom praktyczny wymiar.


ARTUR HAJDOROWICZ

Dyrektor Wydziału Rozwoju i Rewitalizacji Miasta; Architekt Miejski; Pełnomocnik Prezydenta ds. Rewitalizacji Miasta. W latach 1981-1989 studia na Wydziale Budownictwa Lądowego (teoria konstrukcji) oraz Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej; uzyskany dyplom magistra inżyniera architekta.W latach 1991-1998 zatrudniony w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Kielcach; od 1999 r. do dnia dzisiejszego pracownik samorządowy Urzędu Miasta Kielce. W 2003 r. został pełnomocnikiem prezydenta ds. rewitalizacji, od 2005 roku pełnił funkcję dyrektora Biura Planowania Przestrzennego - obecnie jest dyrektorem Wydziału Rozwoju i Rewitalizacji Miasta, w którego kompetencjach jest: strategia rozwoju miasta, planowanie przestrzenne, administracja budowlana (decyzje o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego), rewitalizacja i aktywizacja gospodarcza, a także Centrum Obsługi Inwestora.Od 2010 r. wykładowca przedmiotu "Planowanie przestrzenne" na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej.


DOMINIK KRASKA

Dyrektor CK Technik Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach, członek Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych przy Świętokrzyskim Kuratorze Oświaty oraz Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Centrów Kształcenia Praktycznego, od kilku lat zaangażowany w proces tworzenia trwałej współpracy szkolnictwa zawodowego z przedsiębiorstwami, szczególnie z branżą metalową i mechaniczną, obecnie przygotowuje nowy ośrodek kształcenia zawodowego dla kieleckiego systemu oświaty, absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych w obszarze zarządzania jednostką transferu wiedzy i technologii.


DARIUSZ MATEREK

Główny doradca ds. marketingu i rzecznik prasowy Kolportera. W spółce odpowiada m. in. za komunikację wewnętrzną i zewnętrzną, wdrażanie nowych narzędzi komunikacyjnych oraz budowanie wartości marki. Twórca strategii komunikacji marki Kolportera, autor i współautor wielu strategii e-marketingowych. Prowadzi autorskie szkolenia z zakresu komunikacji wielokanałowej. W Kolporterze od grudnia 2005 roku. Wcześniej przez kilkanaście lat związany z mediami - m. in. jako redaktor naczelny "Życia" oraz zastępca redaktora naczelnego kieleckiego "Słowa". Absolwent Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.SZYMON MAZURKIEWICZ

Absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz licznych studiów podyplomowych, m.in. University of Austin w Teksasie (IC2 Institute), gdzie uzyskał tytuł akredytowanego specjalisty w zakresie komercjalizacji wiedzy i nowych technologii. Przed akcesją Polski w Unii Europejskiej ukończył studia podyplomowe, wówczas na Akademii Ekonomicznej w Krakowie w zakresie Integracji Europejskiej. Współautor wielu rozwiązań systemowych w zakresie funkcjonowania parków i inkubatorów technologicznych, projektów z zakresu aktywizacji gospodarczej i przedsiębiorczości. W poprzednim okresie programowania UE pełni funkcję eksperta Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w dziedzinie wsparcia pośredniego przedsiębiorstw (m.in. inkubatory przedsiębiorstw, klastry, transfer wiedzy, parki przemysłowe, technologiczne oraz naukowo - technologiczne). Aktywny członek sekcji parków i inkubatorów technologicznych Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. W roku 2009 został laureatem I wyróżnienia w konkursie Eurolider 2009, organizowanym przez Ministra Rozwoju Regionalnego. Od kwietnia 2008 r. pełni funkcję Dyrektora Kieleckiego Parku Technologicznego.


DR ANDRZEJ MOCHOŃ

Od 2006 roku prezes Zarządu Targów Kielce, jeden z twórców Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Inicjator i organizator pierwszych Międzynarodowych Pokazów Lotniczych Air Show w Radomiu. W 1993 współorganizował Świętokrzyską Agencję Rozwoju Regionu, pełnił w niej kierownicze funkcje przez dziesięć lat. W 2005 został członkiem rzeczywistym Związku Polskich Artystów Fotografików. W 2009 objął stanowisko konsula honorowego Republiki Federalnej Niemiec w Kielcach. W latach 2010-2011 pełnił funkcję prezesa Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Ukończył geologię na Uniwersytecie Wrocławskim, na Uniwersytecie Warszawskim uzyskał stopień naukowy doktora. Od 1980 pracował jako wykładowca geologii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach. W 1989 współtworzył jedną z pierwszych prywatnych uczelni w tym mieście - późniejszą Wyższą Szkołę Administracji Publicznej.


ZBIGNIEW MOJECKI

Zastępca Prezesa ds. Handlowych WSP SPOŁEM, od 1993 roku pracuje w handlu zajmując różne kierownicze stanowiska. Zastępcą Prezesa ds. Handlowych w WSP SPOŁEM jest od 2012 r.


ANETA OLESZEK

Kielczanka, z wykształcenia inżynier produkcji, absolwentka Politechniki Świętokrzyskiej. Doradca biznesowy w branży kosmetyki profesjonalnej. Założycielka i kreatorka polskiej profesjonalnej marki dla podologów PODOPHARM®. Swoją działalność prowadzi w Kieleckim Parku Technologicznym. Od kilku lat oddaje się pasji tworzenia innowacyjnych produktów, wielokrotnie nagradzanych prestiżowymi nagrodami w kraju i za granicą. Jej marka poza Polską jest dystrybuowana w 6 krajach. Wyróżniona przez Bank Światowy mianem Czempiona Innowacyjności. PROF. JACEK SEMANIAK

Profesor nauk fizycznych, absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach (1988). Stopień naukowy doktora nauk fizycznych uzyskał w Instytucie Problemów Jądrowych w Świerku (1995), a doktora habilitowanego na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (2002). W 2012 uzyskał tytuł naukowy profesora nauk fizycznych.Dorobek naukowy obejmuje 81 prac naukowych poświęconych fizyce atomowej i molekularnej, w tym 75 opublikowanych w czasopismach z listy filadelfijskiej - liczba cytowań wg. bazy Web of Science 2240, indeks Hirscha 24. Odbył staże naukowe w Królewskiej Politechnice Sztokholmskiej, Uniwersytecie Sztokholmskim i Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej. Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.W latach 2005 - 2012 prorektor, a od 2012 rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.


DOROTA TEKIELI - BISIŃSKA

Dyrektor ośrodka Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Wieloletnie doświadczenie w zakresie przygotowania i realizacji projektów związanych z tworzeniem lokalnych instrumentów wspierania przedsiębiorczości współfinansowanych z programów Unii Europejskiej,. Banku Światowego i programów bilateralnych. Ekspert i trener w obszarach związanych z rozwojem innowacji i współpracą sektora B+R. Licencjonowany ekspert w zakresie analizy zarządzania innowacjami w firmie w oparciu o IMProve system. 
GRZEGORZ WOELKE

Prezes VIVE Transport Sp. z o.o. i VIVE Logistic Services. Od marca 2012 roku pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego w VIVE Transport a od stycznia 2014 Dyrektora Logistyki Grupy VIVE. Posiada 25-letnie doświadczenie menadżerskie w polskich i międzynarodowych firmach z branży TSL. Jest absolwentem Uniwersytetu Adama Mickiewicza i Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu, doktorant Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Członek Rady Polskiej Izby Spedycji i Logistyki w Gdyni, dyplomowany spedytor FIATA w Zurichu, Road Transport Manager wg standardów IRU, autor publikacji prasowych i naukowych, wykładowca. Jego zainteresowania naukowe to zjawiska kooperencji w logistyce i zwinne łańcuchy dostaw.