To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Rejestracja
już niedostępne -

Opis wydarzenia: 

  • Zjawisko przemocy w rodzinie w systemie prawnym. 
  • Rodzaje przemocy w rodzinie. 
  • Konflikt, czy już przemoc w rodzinie? 
  • System interwencji wobec rodziny. 
  • "Niebieskie Karty" jako procedura interwencyjna i rola w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 
  • Właściwe rozumienie pojęć prawnych jako skuteczne narzędzie specjalisty.  

Prowadząca szkolenie: Justyna Adamska - certyfikowany specjalista z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie PARPA, od 13 lat związana czynnie z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinach jako specjalista pracy socjalnej, przewodnicząca lub członek Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w dzielnicach m. st. Warszawy. Współorganizatorka i prowadząca specjalistyczne programy szkoleniowe dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej oraz funkcjonariuszy Policji. 


Spotkanie jest bezpłatne. Realizowane w ramach programu "Poradnia Online" współfinansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 przekazanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.


Zobacz również:

szkolenia