Professional Scrum Master II™ Warszawa (PL)

30 Listopada 2020, 10:00 (Poniedziałek) - 1 Grudnia 2020, 18:00 (Wtorek)

Warszawa,

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Szkolenie akredytowane Scrum.org
27 Listopada 2020, 12:00 4 674,00 zł

Zapraszamy na szkolenie w Warszawie!

Professional Scrum Master II to zaawansowany 2-dniowy warsztat skupiony na przygotowaniu do najważniejszych zadań Scrum Mastera - pracy na wielu poziomach organizacji. Scrum Masterzy przećwiczą narzędzia do pracy z Zespołami, Product Ownerami oraz menedżerami oraz nauczą się jak wspólnie tworzyć środowisko pracy sprzyjające zwinności.

Trener: Magdalena Firlit

Język szkolenia: polski

Czego się dowiesz:

W ciągu dwóch dni, uczestnicy dowiedzą się o krytycznych obszarach, które wspierają rozwój skutecznego i efektywnego Scrum Master'a. Obszary te to: jak pryncypia i wartości Scrum'a wspierają Scrum Master'a w podejmowaniu decyzji, w jaki sposób Scrum Master może wesprzeć zmianę otoczenia Scrum Team'u, stwarzając środowisko rosnącej zwinności. Rola Scrum Master'a jest złożona i to wymaga, aby Scrum Master był w stanie użyć różnych postaw, żeby być efektywnym, w szczególności:

 • Scrum Master jako Nauczyciel
 • Scrum Master jako Coach & Mentor
 • Scrum Master jako Facylitator
 • Scrum Master jako Agent Zmiany

Jako Scrum Master, częścią Twojej roli jest wsparcie managementu i innych interesariuszy w organizacji w rozumieniu korzyści wynikających ze Scrum'a i podejścia Agile.

Cele szkolenia:

 • Jakie praktyki, narzędzia, umiejętności i postawy czynią Scrum Master'a efektywnym,
 • W jaki sposób wartości i pryncypia Scrum'a pomagają w decyzjach, jakie podejmują,
 • W jaki sposób Scrum Master może działać jako servant-leader i doskonalić się w tej roli,
 • Co Scrum Master może robić, aby wesprzeć Development Team'y i Product Owner'ów, aby byli bardziej efektywni,
 • Sposoby, jakimi Scrum Master może pomóc zmienić środowisko Scrum Team'ów, aby były zwinne i skuteczne,
 • Dostarczenie porad i technik dla Scrum Master'ów w jaki sposób pracować z organizacją i Scrum Team'ami

Dla kogo jest to szkolenie?

 • Scrum Masterzy (przyszli lub obecni),
 • Agile Coachowie - chcący poznać narzędzia do pracy z zespołami, Product Ownerami i organizacją.

Proces egzaminacyjny

Po zakończonym szkoleniu w ciągu pięciu dni roboczych uczestnicy otrzymują darmowy kupon na jedno podejście do egzaminu Professional Scrum Master II (PSM II), który pozwoli uzyskać certyfikat. Kupon jest ważny bezterminowo. Jeśli uczestnik szkolenia przystąpi do egzaminu w ciągu 14 dni od daty zakończenia szkolenia i nie uzyska wymaganych 85% punktów, wówczas Scrum.org prześle kolejny kupon na drugie darmowe podejście.

Egzamin PSM I składa się z 30 zamkniętych pytań jedno- lub wielokrotnego wyboru. Trwa 90 min. Aby go zdać, trzeba uzyskać co najmniej 85% punktów. Większość uczestników naszych szkoleń nie ma żadnego problemu ze zdaniem tego egzaminu, pod warunkiem dobrej znajomości języka angielskiego.

Egzamin PSM II jest trudniejszy i sprawdza zaawansowanie i doświadczenie w pracy ze Scrumem. Złożony jest z zamkniętych pytań jedno- lub wielokrotnego wyboru.

Punkty rozwoju personalnego PMI. Wszyscy uczestnicy szkolenia Professional Scrum Master II uzyskują 14 punktów rozwoju personalnego (Personal Development Units, PDU). Punkty zdobywa się za sam udział w szkoleniu, a nie za zdanie odpowiedniego egzaminu.

Więcej o szkoleniu: https://brasswillow.pl/professional-scrum-master-ii

Masz pytania?

Napisz do nas: kontakt@brasswillow.pl

Zobacz również:

szkolenia Product Owner Scrum