To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Uczestnik Rajdu
Wyprzedane Brak wolnych miejsc

English below.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zaprasza wszystkich miłośników dwóch kółek do udziału w "TOUR DE WSIiZ - ROWEREM PO ZDROWIE SZLAKIEM GREEN VELO" połączonym z EkoPikniku aktywności i zdrowego odżywiania. Wydarzenie odbędzie się 13 maja br. Zawodnicy będą mieli do pokonania około 20 kilometrową trasę z punktu startu, zlokalizowanego przy siedzibie WSIiZ w Rzeszowie na ul. Sucharskiego 2, do punktu mety, mającego swoje miejsce na Kampusie WSIiZ w Kielnarowej. Trasa rajdu została zaplanowana w taki sposób, aby promować istniejącą infrastrukturę rowerową - ścieżki rowerowe w Rzeszowie oraz szlak rowerowy GREEN-VELO.

Rajd rowerowy ma na celu nie tylko zachęcać do korzystania z roweru jako środka transportu, ale również zintegrować społeczność akademicką oraz tych wszystkich mieszkańców Rzeszowa i okolic, którzy zdecydują się na podjęcie wyzwania. Dołącz do nas i przekonaj się sam, dlaczego warto wziąć udział w pierwszej edycji rowerowego wydarzenia!

Udział w rajdzie jest bezpłatny! Ponadto wśród uczestników rajdu, którzy przejadą całą trasę rozlosowane zostaną cenne nagrody - w tym rower!

Program wydarzenia:

 • 9:30 - Rozpoczęcie zbiórki przy siedzibie Głównej Uczelni WSIiZ w Rzeszowie na ul. Sucharskiego 2
 • 10:30 - Start Rajdu
 • 13:30 - Planowany przyjazd na metę na terenie Kampusu WSIiZ w Kielnarowej
 • 13:30 - 16:15 - Rozpoczęcie EkoPikniku aktywności i zdrowego odżywiania a w tym:
  Strefa Zabaw - Atrakcje i zabawy dla dzieci,
  Strefa Zdrowia - sprawdź swoje ciśnienie, poznaj techniki automasażu i uzyskaj porady dietetyczne,
  Strefa atrakcji - konkursy z nagrodami, sprawdź się w jeździe w alkogoglach,
  Strefa rowerów - przyjdź i wypróbuj! + porady rowerowe, przegląd bezpieczeństwa roweru,
  Strefa Beauty - malunki na dziecięcych buziach i porady kosmetologiczne
 • 13:30 - Poczęstunek - Kiełbaska z Grilla i małe co nieco
 • 14:30-15:00 -Rowerowe show Krystiana Herby
 • 16:00 - Finał konkursu "Be Eco - zaprojektuj kask rowerowy
 • 16:15 - 16:30 - Rozlosowanie nagród wśród uczestników rajdu - w tym roweru!
 • 17:00 - Zakończenie Rajdu

Zgłoszenia przyjmowane są do 5 maja 2023 r. Przed startem Rajdu każdy Uczestnik Rajdu jest zobowiązany do przekazania w punkcie informacyjnym wypełnioną kartę zgłoszeniową, która po rejestracji zostanie przesłana na adres e-mail.


The University of Information Technology and Management (UITM) in Rzeszów would like to invite all bicycle enthusiasts to take part in the "TOUR DE UITM - ROUTE TO HEALTH ON THE GREEN VELO TRAIL" combined with an Eco-Picnic promoting physical activity and healthy eating. The event will take place on 13 May this year. Participants will have to cover an approximately 20-kilometre route from the starting point, located at the UITM headquarters in Rzeszów at Sucharskiego St. no. 2, to the finish point, located at the UITM Campus in Kielnarowa. The cycling route has been planned in such a way as to promote the existing cycling infrastructure - cycling paths in Rzeszów and the GREEN-VELO cycling trail.

The bike rally is intended not only to encourage the use of the bicycle as a means of transport, but also to integrate the academic community and all those residents of Rzeszów and the surrounding area who will decide to take up the challenge. Join us and see for yourself why it is worth taking part in the first edition of the bike rally!

Participation in the bike rally is free of charge! In addition, valuable prizes - including a bicycle - will be drawn among the participants of the bike rally who complete the entire route!

Event programme:

Fun Zone - Attractions and games for children,
Health Zone - check your blood pressure, learn about self-massage techniques and get nutrition advice,
Attraction Zone - competitions with prizes, try your skills at driving wearing alcohol goggles,
Bike Zone - come and try it out! + bike advice, bike safety inspection,
Beauty Zone - painting children's faces and cosmetic advice

 • 13:30 - Refreshments - Barbecue sausages and a little something to eat
 • 14:30-15:00 - Bike show by Krystian Herba
 • 16:00 -The final of the "Be Eco - design a bicycle helmet" competition
 • 16:15 - 16:30 - Drawing of prizes among the participants of the rally - including a bike!
 • 17:00 - Closing of the Bike Rally

Applications will be accepted until 5 May 2023. Before the start of the Bike Rally, each Participant is required to hand in a completed registration card at the information desk, which will be sent to the email address after registration.

Zobacz również:

sport i rekreacja Kondycja fizyczna Rower Zdrowie wydarzenia Rzeszów