Relacje

9 Marca 2024, 09:00-14:30 (Sobota)

Zobacz na mapie

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Bilet dla 1 osoby/Ticket for 1 person - presale/przedsprzedaż
9 Marca 2024, 16:00 60,00 zł
  Bilet dla 1 osoby/Ticket for 1 person
9 Marca 2024, 16:00 70,00 zł
  Bilet dla 1 osoby/Ticket for 1 person
9 Marca 2024, 16:00 80,00 zł

ENGLISH VERSION BELOW

Hej Dziewczyny!

Wiosnę 2024 przywitamy z przytupem. Zajmiemy się zawsze aktualnym tematem relacji.
Prowadzone na przestrzeni blisko ośmiu dekad harwardzkie badania wykazały, że warunkiem dobrego życia nie jest ciężka praca, zdobyta kariera i idące za nią bogactwo czy sława. Najgłębszym, najbardziej trwałym i najcenniejszym źródłem poczucia szczęścia i zadowolenia z życia są dobre relacje międzyludzkie. I na nich się skupimy. Zajmiemy się tym jak je utrzymywać i naprawiać, tak aby były dla nas życiodajne. Zobaczymy również, kto jest twórcą relacji i która z relacji jest najważniejsza dla każdej z nas.

GOŚĆ SPECJALNY

Naszą wyjątkową prelegentką na ten dzień będzie Leslie Leyland Fields - autorka książek, mówczyni pochodząca z Alaski.


WARSZTAT "PRZEBACZENIE" Z LESLIE

Jak możemy zaznać pokoju w świecie pełnym konfliktów i przemocy? Czy możliwe jest zaprowadzenie pokoju w naszych rodzinach, naszym otoczeniu? W rzeczy samej. Podczas tego interaktywnego spotkania Leslie poprowadzi uczestników przez ćwiczenia, które doprowadzą do uleczenia starych ran, a nawet uzdrowienia zerwanych relacji. To będzie prawdziwa podróż przez meandry przebaczenia. Koniecznie weź w niej udział. 

DLA  KOGO JEST TO SPOTKANIE?

  • dla osób, które doskonale radzą sobie w relacjach, ale chcą posłuchać osobistej historii Leslie  związanej z trudną rodzinną sytuacją
  • dla doradców, psychologów, terapeutów, osób pomagających innym osobom
  • dla osób pracujących w zespołach, z ludźmi :) 
  • dla osób, które zmagają się z trudnymi relacjami w swoim życiu
  • dla osób, które chciałyby nauczyć się wybaczyć
  • dla osób zranionych i potłuczonych 
  • dla osób, które chcą miło spędzić sobotę :)
Uczestnicy przejdą osobistą podróż,  prowadzeni historią Leslie.  Będzie dużo emocji, refleksji i głębokich doświadczeń. 
Wszystko w wyjątkowej atmosferze naszych spotkań.  

Oprócz warsztatu z Leslie przygotowujemy wiele niespodzianek - po prostu - warto być! 

WIĘCEJ O LESLIE LEYLAND FIELDS

Leslie Leyland Fields to międzynarodowa mówczyni i wielokrotnie nagradzana autorka czternastu książek, w tym " Twoja historia ma znaczenie: odnajdywanie, pisanie i życie prawdą o swoim życiu"
"Przebaczyć mamie i tacie" - tytuł wydany w Polsce - WAM - https://wydawnictwowam.pl/prod.przebaczyc-mamie-i-...
"Przekraczanie wód: podążanie za Jezusem przez burze, wątpliwości i morze", która zdobyła nagrodę książkową magazynu "Christian Today" w 2017, "Cudowne lata: 40 kobiet po 40. roku życia"- książka na temat wieku dojrzałego, wiary, piękna i siły. Jej inne książki to: "Przetrwać wyspę łaski", i wielokrotnie nagradzana "Duch odżywiania: 34 pisarzy o ucztowaniu" Jej książki zostały przetłumaczone na jedenaście języków.

Eseje Leslie ukazują się w popularnych magazynach i czasopismach.
W przygotowaniu są kolejne dwie książki: "A Radiant Birth: Advent Readings for a Bright Season" i "Nearing a Far God".
Leslie posiada trzy stopnie naukowe (z języka angielskiego, dziennikarstwa i tytuł magistra w dziedzinie kreatywnej literatury faktu) i jest wykładowcą na Seattle Pacific University. W jej programie Memoir Masterclass bierze udział ponad tysiąc uczniów na całym świecie, a wielu z jej uczniów opublikowało swoje rękopisy (co napawa ją niesamowitą dumą!).Od 2013 roku prowadzi warsztaty pisarzy Harvester Island na rodzinnej wyspie na Alasce (z gościnnymi pisarzami Ann Voskamp, Philipem Yanceyem, Bretem Lottem, Luci Shaw, Jeanne Murray Walker, Paulem Willisem, Giną Ochsner).


Leslie regularnie współpracuje z popularną siecią radiową Our American Stories i nagrywa książki jako lektor. Leslie podróżuje i przemawia na różne tematy na konferencjach, uniwersytetach, rekolekcjach w całych Stanach Zjednoczonych i na świecie.
Więcej o Leslie przeczytasz tu: https://www.leslieleylandfields.com/

Prywatnie jest żoną i mamą sześciorga dzieci i jako rodzina mieszkają na dwóch wyspach Alaski. 

Do zobaczenia w Gdańsku 9.03.2024


Czekając na marcowe wydarzenie...

Biblia ma wiele do powiedzenia o relacjach - zapraszamy, pobierz tu: https://dziewczynysiespotykaja.pl/relacje/

Przeczytaj artykuł o przebaczeniu: LINK

Zobacz, jak przebacza kochający Bóg: LINK


A oto Leslie! 


ENGLISH VERSION

Hi girls!
We will welcome spring 2024 with "Wow"!
We will always deal with the current topic of relationships. Harvard research conducted over nearly eight decades has shown that the condition for a good life is not hard work, a successful career and the wealth or fame that comes with it. 

The deepest, most lasting and most valuable source of happiness and life satisfaction are good interpersonal relationships. And we will focus on them. We will learn how to establish, maintain and repair them so that they are life-giving for us. We will also see who is the creator of the relationship and which relationship is the most important for each of us. 

SPECIAL GUEST 

Our special speaker for this day will be Leslie Leyland Fields - a book author and speaker from Alaska.

Leslie Leyland Fields is an international teacher, speaker and the multi-award winning author of fourteen books, including *Your Story Matters: Finding, Writing and Living the Truth of Your Life
*Crossing the Waters: Following Jesus through the Storms, the Fish, the Doubt, and the Seas, which won Christianity Today's 2017 Book Award in Christian Living. * The Wonder Years: 40 Women Over 40 on Aging, Faith, Beauty and Strength

Her other books include Surviving the Island of Grace (Thomas Dunne), The Spirit of Food: 34 Writers on Feasting and Fasting Toward God (Cascade Press), and Forgiving Our Fathers and Mothers (Thomas Nelson). The Spirit of Food won three "Best Book of 2010" Awards. Her books have been translated into eleven languages. Her essays have appeared in Christianity Today, Books and Culture, Belief.net, The Atlantic, Orion, Best Essays, and many others earning her a number of Evangelical Press Awards. She has two books forthcoming: A Radiant Birth: Advent Readings for a Bright Season (IVP) and Nearing a Far God (Navpress).Leslie has three graduate degrees (in English, Journalism, and an MFA in Creative Nonfiction) and has taught extensively, including being a founding faculty member of Seattle Pacific University's MFA program. 

Her Memoir Masterclass program has over a thousand students around the world, and many of her students have gone on to publish their manuscripts, (which makes her incredibly proud!) Since 2013 she's been leading The Harvester Island Writers' Workshop on her family's island in Alaska (with guest writers Ann Voskamp, Philip Yancey, Bret Lott, Luci Shaw, Jeanne Murray Walker, Paul Willis, Gina Ochsner.)
She's also a professional audio narrator, contributing regularly to the popular Our American Stories radio network, and audio recording books of the Bible for her.Bible.org.
Leslie travels and speaks on a range of topics at conferences, universities, retreats, and churches throughout the U.S. and the world. 

Please, read more about Leslie: https://www.leslieleylandfields.com/

The Power of Peacemaking
In a contentious and violent world, how can we experience peace? Is it possible to bring peace to our families, our churches, our communities? It is indeed. In this interactive (Saturday?) seminar, Leslie will lead participants through story, journaling exercises and activities that will lead to new freedom from old wounds and even the healing of broken relationships. (Based on her popular book, "Forgiving Our Fathers and Mothers")

See you in Gdańsk on March 9th, 2024!

This is Leslie


Zobacz również:

konferencje wydarzenia Gdańsk