Retail Expo 2021. Technology & Beyond

30 November 2021, 09:00-17:00 (Tuesday)

Novotel Warszawa Airport Congress Centre, Warszawa See on the map

This event has already ended. We invite you to other interesting events ).
Join the event
  Name Available until Net price VAT Quantity
Karta wstępu RETAILER PASS uprawnia do wstępu na część targową Retail Expo 2021, możliwość udziału w konferencji Retail Talks, poczęstunku i Business Lunchu oraz ceremonii przyznania nagród Retail Innovation Awards 2021. Ponadto każdy gość otrzyma na miejscu komplet materiałów informacyjnych, zawierających m. in. drukowany Raport Liderzy i Trendy 2021.
UWAGA:
Karta wstępu RETAILER PASS przeznaczona jest wyłącznie dla osób reprezentujących sieci handlowe oraz biznesy e-commerce. Liczba dostępnych kart jest ograniczona, o akceptacji zgłoszeń decyduje ich kolejność. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyznania karty wstępu w przypadku niespełnienia ww. wymogów.
RETAILER PASS

The Retailer Pass entitles you to enter the Retail Expo 2021 and participate in the Retail Talks conference, as well as refreshments and Business Lunch. In addition, each guest will receive on-site a set of information materials containing, among others printed Leaders and Trends Report 2021.
PLEASE NOTE:
The Retailers Pass is intended only for representatives of retail chains and e-commerce businesses. The number of available cards is limited, the order of entries decides on their acceptance.

sold out 0,00 zł % -
Karta wstępu BUSINESS PASS uprawnia do wstępu na część targową Retail Expo 2021, możliwość udziału w konferencji Retail Talks, poczęstunku i Business Lunchu oraz ceremonii przyznania nagród Retail Innovation Awards 2021. Ponadto każdy gość otrzyma na miejscu komplet materiałów informacyjnych, zawierających m. in. drukowany Raport Liderzy i Trendy 2021.

UWAGA: liczba dostępnych kart jest ograniczona, o akceptacji zgłoszeń decyduje ich kolejność.
BUSINESS PASS

The Business Pass entitles you to enter the Retail Expo 2021 and participate in the Retail Talks conference, as well as refreshments and Business Lunch. In addition, each guest will receive on-site a set of information materials containing, among others printed Leaders and Trends Report 2021.
PLEASE NOTE:
The number of available cards is limited, the order of entries decides on their acceptance.

sold out 290,00 zł 23% -

Podczas Retail Expo 2021 zaprezentowana zostanie oferta kilkudziesięciu firm, a wśród gości będzie kilkuset przedstawicieli sektora retail z Polski i Europy - zarówno osoby zarządzające sieciami handlowymi we wszystkich formatach, a także dostawcy technologii, usług i wyposażenia dla branży. Uczestnicy zapoznają się z ofertą wystawców, wezmą udział w konferencji Retail Talks oraz ceremonii przyznania nagród Retail Innovation Awards 2021. Wszystko w celu wymiany doświadczeń i budowania relacji biznesowych.

Więcej informacji: www.retailexpo.pl

During Retail Expo 2021 the portfolios of dozens of companies will be presented, with the Polish and European retail sector being represented by around 500 people - including retail chain managers of all levels and suppliers of technologies, services and equipment for the retail sector. Participants will have the opportunity to familiarise themselves with the exhibitors' productsand services, as well as to take part in a Retail Talks conference, and Retail Evolution Awards 2021 Gala, with a view to exchanging experiences and establishing business relations.

More information: www.retailexpo.pl