To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
Regular ticket Bilet normalny

Regular ticket

Wyprzedane 50,00 zł Wyprzedane
Bilety Pastorskie dla pastorów / małżeństw pastorskich prowadzących kościoły z gwarancją miejsca w sektorze VIP.
Pastoral tickets for pastors / pastor couples leading churches with a guaranteed seat in the VIP sector.
Bilety pastorskie

Bilety Pastorskie dla pastorów / małżeństw pastorskich prowadzących kościoły z gwarancją miejsca w sektorze VIP.
Pastoral tickets for pastors / pastor couples leading churches with a guaranteed seat in the VIP sector.

Wyprzedane 50,00 zł Wyprzedane
Bilet dla młodzieży (13 - 17 lat)
Half-price ticket youth (13-17 years old)
Bilety ulgowe

Bilet dla młodzieży (13 - 17 lat)
Half-price ticket youth (13-17 years old)

Wyprzedane 25,00 zł Wyprzedane

Już dziś zapraszamy Cię do udziału w ostatniej przed wakacjami edycji Szkoły Służby z Paulem Dewarem. To kolejna wizyta apostoła w Polsce. Nasz gość podróżuje po świecie, uczy i wyposaża liderów kościołów jak usługiwać w mocy Ducha Świętego, budować Królestwo Boże i utwierdzać je w życiu ludzi.

Wierzymy, że Bóg wyzwoli Słowo i namaszczenie, aby kontynuować przebudzenie duchowe w Polsce i przygotuje pastorów oraz liderów do służby w mocy Ducha Świętego.

Poprzez konferencję Revival NOW - Przebudzenie TERAZ budujemy platformę dla wierzących w Polsce, na której każdy może doświadczyć działania Bożego, przełomów i trwałych zmian. Konferencje Revival NOW odbywają się w ramach prowadzonej od 2018 r. przez Kościół Chwały Szkoły Służby, cyklicznego seminarium dla pastorów i liderów.

Szkoła Służby wzbudza, wyposaża i aktywuje chrześcijańskich liderów do działania w Bożym Królestwie. Daje wiedzę i narzędzia, jak budować kościół lokalny. Prowadzi wierzących do pełni obfitości w Chrystusie.

Tego wydarzenia nie możesz przegapić!

Oczekujemy Bożych odpowiedzi dla każdego powołania!

Oczekujemy na demonstrację w mocy #Ewangelii Królestwa!

Stań z nami w Bożej obecności. Przestań żyć przeszłością, skocz w #ogień Boży.

Powstań w sile, by stać się Bożą odpowiedzią!

A oto Ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości (Łk. 24:49).

***Podczas wydarzenia będzie dostępne tłumaczenie na język angielski i ukraiński

[English version]

Today we invite you to participate in the last edition of the School of Ministry before summer. It will be a continuation of the visit by apostle Dewar to Poland. Our guest travels around the world, teaches and equips church leaders to minister in the power of the Holy Spirit, to build the Kingdom of God effectively and establish it in people's lives.

We believe that God will release His powerful Word and anointing over the churches to continue the spiritual awakening in Poland. We expect pastors and leaders to receive the power of the Holy Spirit to effectively minister in this season.

The School of Ministry raises, equips and activates Christian leaders to action in the Kingdom of God. It gives them knowledge to build a local church, and tools to do it. It leads believers to full abundance in Christ.

You cannot miss it!

We look forward to God's visitation and God's answers for every calling!

We look forward to see God's moving in the power of the Kingdom Gospel!

Stand with us in God's presence. Stop living in the past, leap into God's fire.

Rise up in strength to become God's answer!

Behold, I send the Promise of My Father upon you; but tarry in the city of Jerusalem until you are endued with power from on high (Luke 24:49).

*** The event will be translated into English and Ukrainian

Zobacz również:

konferencje wydarzenia Warszawa