To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  A. opiekunowie, rodzice i dziecko z roczników 2017 - 2018

dostępnych: 0

Wyprzedane 8,00 zł Wyprzedane
  B. opiekunowie, rodzice i dziecko z roczników 2015 - 2016

dostępnych: 0

Wyprzedane 8,00 zł Wyprzedane
  C. opiekunowie, rodzice i dziecko z roczników 2013 - 2014

dostępnych: 0

Wyprzedane 8,00 zł Wyprzedane
  D. opiekunowie, rodzice i dziecko z roczników 2011 - 2012

dostępnych: 2

już niedostępne 8,00 zł -
  E. opiekunowie, rodzice i dziecko z roczników 2009 - 2010

dostępnych: 0

Wyprzedane 8,00 zł Wyprzedane
  F. opiekunowie, rodzice i dziecko z roczników 2006 - 2008

dostępnych: 1

już niedostępne 8,00 zł -
  G. opiekunowie, rodzice i zawodnicy z roczników 2005 i starsi

dostępnych: 2

już niedostępne 8,00 zł -

Rodzinny Bieg na Powitanie Jesieni odbędzie się w sobotę 28 września w Łodzi, zawodnicy do pokonania będą mieć dystans dopasowany do wieku najmłodszego zawodnika w drużynie. Organizatorzy zapraszają do tworzenia drużyn biegowych tak, aby dzieci biegły z rodzicami i w ten sposób rywalizować z innymi rodzinami. To będzie taka aktywna sobota z edukacją sportową i edukacją do bezpieczeństwa. Będzie działała strzelnica sportowa, boisko piłkarskie, będą gry i zabawy sportowe. Zapraszamy również na piknik rodzinny - konkursy, wata cukrowa, czy popcorn umilą nam czas tej jesiennej soboty. Dorosłym i dzieciom wręczymy medale, zwycięzcom puchary i bardzo cenne nagrody ufundowane przez organizatorów, sponsorów i partnerów biegu. 

Zapisy tutaj do piątku 27.09 do godziny 24:00.
Od 10.00 do 13.30 w dniu zawodów zapraszamy do biura biegów - impreza i biegi w Parku Legionów w Łodzi - park znajduje się wokół ulic: Żółkiewskiego, Sanockiej, Bednarskiej i Dygasińskiego.

Jak się zapisać jeśli chcecie wystartować w kilku biegach? Zgłoście się udział w wydarzeniu każdego zawodnika, dorosłych także, bo dzieci nie będą biegły same, tylko z Wami. W ten sposób Wasza drużyna będzie zgłoszona, otrzymacie numer startowy i pamiątkowy medal. Każdy zawodnik może biec w kilku biegach, więc możecie biec w kilku kategoriach z Waszymi dziećmi. Najważniejsze, aby w drużynie najmłodszy zawodnik spełniał kryteria rocznika. Jeśli są wątpliwości to piszcie na Facebooku lub napiszcie mail michal@zycie.lodz.pl

A. 100 m - najmłodszym uczestnikiem drużyny może być biegnące dziecko z roczników 2017 - 2018
B. 100 m - najmłodszym uczestnikiem drużyny może być biegnące dziecko z roczników 2015 - 2016
C. 200 m - najmłodszym uczestnikiem drużyny może być biegnące dziecko z roczników 2013 - 2014
D. 400 m - najmłodszym uczestnikiem drużyny może być biegnące dziecko z roczników 2011 - 2012
E. 400 m - najmłodszym uczestnikiem drużyny może być biegnące dziecko z roczników 2009 - 2010
F. 800 m - najmłodszym uczestnikiem drużyny może być biegnące dziecko z roczników 2006 - 2008
G. 800 m - najmłodszym uczestnikiem drużyny może być biegnąca osoba z rocznika 2005 i starsi


Uwaga, zmiana godziny startu.

10.00 - 13.30 - biuro zawodów - podpisywanie oświadczeń
14.00 - rozgrzewka
14.15 - A. 100 m - dzieci z roczników 2017 - 2018
14.30 - B. 100 m - dzieci z roczników 2015 - 2016
14.45 - C. 200 m - dzieci roczników 2013 - 2014
15.00 - D. 400 m - dzieci z roczników 2011 - 2012
15.15 - E. 400 m - dzieci z roczników 2009 - 2010
15.30 - F. 800 m - dzieci z roczników 2006 - 2008
16.00 - G. 800 m - osoby z roczników 2005 i starsi
16.30 - dekoracja zwycięzców

Zasady:
1. Biegamy drużynami, zgłoszone muszą być przynajmniej 2 osoby z rodziny
2. Rodzic, opiekun, dziecko mogą biec w kilku biegach
3. Najmłodszy uczestnik drużyny musi spełniać kryterium wieku danej kategorii biegowej
4. Młodsi mogą biec w biegach dla starszych
5. W biegach mogą biegać drużyny składające się z rodziny, np. córka z mamą, mamą zastępczą, wnuczka z babcią, rodzeństwo itd.. im liczniejsza drużyna tym fajniejsza zabawa
6. medal otrzymuje każdy, kto zgłosi się do biegu, podpisze oświadczenie dot. zdrowia i Rodo i będzie posiadać numer startowy
7. puchar otrzymuje drużyna


Informator dla startujących w Rodzinnym Biegu na Powitanie Jesieni 2019

1.Biuro Biegu dla Rodziny zlokalizowane będzie na terenie Parku Legionów, bliżej ul. Sanockiej - https://goo.gl/maps/DQizfS5eAzHQ7DQS8

2.Bieg odbędzie się niezależnie od padającego deszczu, zapewniamy 2 namioty

3.Warunkiem dopuszczenia zawodnika do udziału w Biegu jest podpisanie oświadczenia o stanie zdrowia, a w przypadku osób niepełnoletnich podpisanie zgody przez opiekuna prawnego. Wszystkie dokumenty będą dostępne w Biurze Biegu dla Rodziny przed rozpoczęciem imprezy oraz tutaj: https://tiny.pl/tjb1c oraz https://tiny.pl/tjb11

4.Podczas odbioru numeru startowego zawodnicy muszą posiadać ze sobą dokument ze zdjęciem umożliwiający weryfikację danych osobowych oraz wieku.

5.Wszyscy zawodnicy otrzymają pamiątkowy medal, a zwycięzcy puchary i nagrody.

Regulamin Rodzinnego Biegu na Powitanie Jesieni

1)Cel imprezy: Popularyzacja aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia wśród mieszkańców Łodzi oraz promocja wizerunku rodziny jako środowiska wychowującego do dbałości o zdrowie i kondycję, a także formującego postawy prospołeczne i przygotowującego do uczciwej rywalizacji.

2)Organizator: Fundacja Życie, KRS 0000453710.

3)Termin: 28 września 2019 r. (sobota), rozpoczęcie o godz. 14.00.

4)Miejsce: Park im. Legionów w Łodzi.

5)Kategorie Biegu:

14.15 - A. 100 m - dzieci z roczników 2017 - 2018
14.25 - B. 100 m - dzieci z roczników 2015 - 2016
14.35 - C1. 200 m - dzieci rocznika 2014
14.45 - C2. 200 m - dzieci rocznika 2013
15.55 - D1. 400 m - dzieci z roczników 2012
15.05 - D2. 400 m - dzieci z roczników 2011
15.15 - E. 400 m - dzieci z roczników 2009 - 2010
15.30 - F. 800 m - dzieci z roczników 2006 - 2008
16.00 - G. 800 m - osoby z roczników 2005 i starsi
16.30 - dekoracja zwycięzców

6)Zasady Biegu:
a) W ww. kategoriach mogą brać udział dwie lub więcej osób z jednej rodziny, jedno dziecko ze wskazanego przedziału wiekowego oraz minimum jedna osoba dorosła lub minimum jedno dziecko
b) W ostatniej kategorii mogą brać udział dwie lub więcej osób z rodziny, w tym dwoje rodzeństwa ze wskazanego przedziału wiekowego, lub para małżeńska, lub para dziadków.
c) Osobami dorosłymi biorącymi udział w Biegu mogą być mama, tata, babcia, dziadek, ciocia, wujek dziecka.
d) Wszyscy zawodnicy biegną związani ze sobą za pomocą smyczy o długości ok. 1 m.

7)Warunki uczestnictwa:
a) W Biegu mogą brać udział spokrewnieni ze sobą członkowie rodziny lub rodziny zastępcze
b) W Biegu mogą startować zawodnicy według wskazanych grup wiekowych.
c) Zawodnik musi dokonać zgłoszenia drogą mailową.
d) Zawodnik przed rozpoczęciem imprezy musi pobrać w Biurze Biegu dla Rodziny identyfikator z numerem startowym przydzielonym przez organizatora oraz podpisać stosowne oświadczenia. Zawodnik legitymuje się otrzymanym identyfikatorem przez cały czas trwania imprezy. Podczas odbioru numeru startowego zawodnik musi posiadać ze sobą dokument ze zdjęciem umożliwiający weryfikację danych osobowych oraz wieku.
e) Zawodnik musi złożyć pisemne oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na udział w Biegu. W przypadku zawodnika, który nie ukończył 18. roku życia, takie oświadczenie musi złożyć jego rodzic lub opiekun prawny.
f) Zawodnik, który nie ukończył 18. roku życia, musi posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Biegu.
g) Zawodnicy biorą udział w Biegu na własną odpowiedzialność. Organizator nie ubezpiecza zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
h) Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu Biegu dla Rodziny 2019, ogólnych zasad bezpieczeństwa, stosowania się do poleceń organizatora oraz służb porządkowych.
i) Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb organizacji Biegu oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych imprezy.
j) Organizator zapewnia oznakowanie trasy Biegu.
k) Organizator zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do niniejszego regulaminu, o których ma obowiązek powiadomić zawodników najpóźniej przed startem.
l) Dla wszystkich biorących udział w Biegu przewidziane są pamiątkowe medale, a dla zwycięzców puchary i nagrody.

Zobacz również:

sport i rekreacja wydarzenia Łódź