To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Rozwiązywanie problemów - prościej niż myślisz
już niedostępne -

Co zyskasz biorąc udział w szkoleniu?

 • Poznasz prosty i UNIWERSALNY schemat działania, który umożliwi Ci skutecznie przeanalizować problem, opracować i wdrożyć jego rozwiązanie.
 • Poznasz PROSTE i SKUTECZNE narzędzia określania sedna problemu.
 • Dowiesz się co jest NAJISTOTNIEJSZE na poszczególnych etapach rozwiązywania problemu.
 • Przekonasz się, że KAŻDY PROBLEM MA SWOJE ROZWIĄZANIE.
 • Otrzymasz materiały szkoleniowe.
 • Możesz liczyć na wolontaryczne wparcie po zakończeniu szkolenia.

Dla kogo?

Szkolenie jest dedykowane osobom, które w swoich organizacja/grupach borykają się z koniecznością rozwiązywania problemów i przeprowadzania projektów zmian. Nie ma najmniejszego znaczenia jaką pełnisz rolę w Swojej organizacji, ile lat w niej pracujesz, jaki jest jej typ i jakie masz dotychczasowe doświadczenia ze skutecznym i trwałym rozwiązywaniem problemów. Ten warsztat jest dla każdego.

Co w programie?

 • Na rozgrzewkę: prezentacja idei wolontariatu pracowniczego
 • Narzędzia analizy problemu (5W2H, Diagram Ishikawy, 5WHY)
 • Waga i rola komunikacji w procesach zmiany
 • Źródła rozwiązań - skąd brać pomysły na skuteczne rozwiązania borykających nas problemów
 • Jak wybrać najlepsze rozwiązanie (Matryca Pugha)

Szkolenie prowadzone będzie w oparciu o aktywne metody warsztatowe m.in. praca w grupach, dyskusja, mini wykład.

Gdzie i kiedy?

 • 30.11.2019, godziny 9.00-17.00 (podczas szkolenia przewidziano przerwy kawowe, lunch we własnym zakresie w trakcie godzinnej przerwy obiadowej)
 • Biuro Inicjatyw Społecznych, ul. Krasickiego 18 (Podgórze)

Kto poprowadzi?

Szymon Wąsowicz- manager logistyki, audytor, ekspert branżowy. Absolwent studiów podyplomowych Zarządzanie Systemami Logistycznymi na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej. Zawodowo od 12 lat zajmuje stanowiska kierownicze różnego szczebla w prywatnych przedsiębiorstwach. W ramach pracy zajmuje się szeroko pojętą logistyką przedsiębiorstw, ze szczególnym naciskiem na optymalizowanie procesów, czyli nic innego jak wynajdywanie problemów i ich skuteczne rozwiązywanie.

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu "Festiwal szkoleń dla NGO 2019" realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Do udziału w projekcie zapraszamy przedstawicieli małopolskich organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

UWAGA!

Warunkiem udziału w szkoleniach jest rejestracja za pomocą formularza zgłoszeniowego (dostępny przy opisie każdego ze szkoleń). Zgłoszenia przyjmowane są do momentu wyczerpania miejsc, pozostali zainteresowani wpisani zostaną na listę rezerwową.

Z udziału w szkoleniu można zrezygnować do 2 dni przed jego terminem. W przypadku późniejszego odwołania udziału uczestnik zobowiązany jest do zapewnienia zastępstwa. Osoby, które wycofają się z udziału w szkoleniu bez zastępstwa lub w ogóle bez poinformowania organizatorów mogą zostać w konsekwencji skreślone z listy uczestników kolejnych szkoleń w ramach Festiwalu Szkoleń dla NGO oraz innych działań edukacyjnych Biura Inicjatyw Społecznych.

Zobacz również:

Zobacz również:

szkolenia wydarzenia Kraków