To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Rynki niemieckojęzyczne - skuteczna strategia eksportowa
Wyprzedane Brak wolnych miejsc


Fundusz Górnośląski S.A. zaprasza na bezpłatne warsztaty dla przedsiębiorców sektora małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego, planujących działalność eksportową oraz eksporterów, które odbędą się 28 marca 2023 r. Biurowcu Łętowski Consulting, ul. Staszica 20, Jaworzno pt.:

"RYNKI NIEMIECKOJĘZYCZNE - skuteczna strategia eksportowa, z uwzględnieniem aspektów formalno-prawnych z elementami różnic kulturowych"

Podczas warsztatów omówione zostaną następujące zagadnienia m.in.:

  • formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech
  • techniki i sposoby pozyskiwania partnerów zagranicznych, narzędzia marketingu i negocjacji w handlu zagranicznym, zasady współpracy
  • sposoby weryfikacji kontrahentów w Niemczech

Warsztaty prowadzona będą przez Łukasza Żaka - prawnika, specjalizującego się w zagadnieniach związanych z internacjonalizacją przedsiębiorstw w szczególności transgranicznym świadczeniem usług i delegowaniem pracowników a także tematyce dotyczącej tworzenia skutecznych strategii eksportowych. Ponadto specjalizującego się w zagadnieniach związanych z problematyką zatrudniania cudzoziemców i prawem pracy. Stałego współpracownika Kongsberg Maritime Poland na stanowisku - Workers Mobility Legal and Tax Advisor, współpracownik w Jakubowski - Niecko Kancelaria Radcy Prawnego i Adwokata Sp. k., of counsel w Kancelarii Szuszczyński Kamińska Kancelaria Prawa Pracy, eksperta ds. współpracy międzynarodowej przedsiębiorstw w Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego, aktywnego członka Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego. Eksperta i doradcy w licznych inicjatywach i projektach wspierających polskie przedsiębiorstwa w rozwoju krajowym i zagranicznym.


Korzyści z udziału w warsztatach:

-minimum 6 godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych przez eksperta - praktyka

-komplet materiałów szkoleniowych

-konsultacje indywidualne

-zaświadczenie o udziale w spotkaniu

Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Konkurencyjność MŚP, Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, Poddziałanie 3.5.2 Modelowanie działalności eksportowej MŚP. Projekt realizowany przez Fundusz Górnośląski S.A. w partnerstwie z Województwem Śląskim.

Więcej informacji:

Fundusz Górnośląski S.A.

ul. Sokolska 8, 40-086 Katowice

tel. +48 327 233 110

[email protected]

https://www.fgsa.pl

Jaworznicka Izba Gospodarcza

ul. F. Chopina 94, 43-600 Jaworzno

tel.: +48 577 750 128

[email protected]

https://www.jig.jaw.pl

Eurofinance Training Sp. z o.o.

ul. Nowy Świat 49/213, 00-042 Warszawa

tel.: +48 609 124 124

[email protected]

www.efszkolenia.pl

P.S. UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA - DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃZobacz również:

szkolenia wydarzenia Jaworzno