To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Udział w Konsultacjach społecznych dotyczących zagospodarowania terenów wzdłuż rzeki Rudawy
już niedostępne -

DLA KOGO JEST SPOTKANIE: Spotkanie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych mieszkańców Miasta Krakowa.

CEL SPOTKANIA: Powiadomienie mieszkańców Miasta Krakowa o planowanych zamierzeniach inwestycyjnych Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie dotyczących zagospodarowania terenów wzdłuż rzeki Rudawy wraz z zebraniem uwag do zaprezentowanego projektu.


PRZEBIEG SPOTKANIA:

  • Spotkanie online jest jednym z kroków w procesie konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania terenów wzdłuż rzeki Rudawy. 
  • Projekt budowlany zostanie zaprezentowany przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. 
  • Każda osoba uczestnicząca będzie mogła zadać pytanie w formie pisemnej (online).
  • Eksperci biorący udział w spotkaniu odpowiedzą w trakcie jego trwania na możliwie największą ilość pytań. Na pytania, na które eksperci nie udzielą odpowiedzi w trakcie przewidzianego czasu spotkania, odpowiedzi zostaną udzielone w raporcie z konsultacji.

PROGRAM:

18:00 - 18:10 - rozpoczęcie spotkania, przywitanie uczestników, przedstawienie ekspertów

18:10 - 18:40 - prezentacja projektu

18.40 - 20:00 - sesja pytań i odpowiedzi - eksperci odpowiadają na żywo na pytania zadane w trakcie spotkania


JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SPOTKANIU?

Informujemy, że nasze spotkanie będzie nagrywane, istnieje także możliwość opublikowania nagrania w internecie. 

Zobacz również:

konferencje