To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  udział | участь | participation
już niedostępne -

Grupa wiekowa: 8-12 lat

Język prowadzenia: ukraiński

PL: Samoobrona dla dzieci z wykorzystaniem technik mieszanych sztuk walki (8-12 lat)

Zapraszamy dzieci w wieku od 8 do 12 lat na bezpłatne zajęcia z samoobrony w Miejscu Otwartym!

Na tych zajęciach dzieci będą miały okazję nauczyć się różnych technik samoobrony opartych na mieszanych stylach sztuk walki.

Dzięki tym zajęciom dzieci będą miały możliwość:

 • nauczyć się podstawowych technik samoobrony
 • poprawić koordynację ruchów
 • Wzmocnić sprawność fizyczną
 • Zwiększyć pewność siebie
 • nauczyć się radzić sobie w trudnych sytuacjach

Ważne jest, aby dzieci przychodziły na zajęcia w odpowiednim stroju. W związku z tym prosimy o zapewnienie obuwia sportowego i długich spodni dresowych. Pomoże to zminimalizować ryzyko kontuzji i sprawi, że trening będzie bardziej komfortowy.

EN: Self-defense for children using mixed martial arts techniques (8-12 years old) 

We invite children aged 8 to 12 to attend free self-defense classes in Open Place!

At these classes, children will have the opportunity to learn a variety of self-defense techniques based on mixed martial arts styles.

Thanks to these classes, children will have the opportunity to:

 • Learn basic self-defense techniques
 • improve coordination of movements
 • Strengthen physical fitness
 • Increase self-confidence
 • learn to cope with difficult situations

It is important that children come to classes in appropriate clothing. Therefore, please make sure that they have sports shoes and long sweatpants. This will help minimize the risk of injury and make the training more comfortable.

UA: Самооборона для дітей з використанням техніки змішаних єдиноборств (8-12 років)

Запрошуємо дітей віком від 8 до 12 років на безкоштовні заняття з самооборони у Відкритому Місці!

На цих заняттях діти матимуть можливість вивчити різноманітні техніки самозахисту, які базуються на змішаних бойових стилях.

Завдяки цим заняттям діти матимуть можливість:

 • Вивчити базові прийоми самозахисту
 • покращити координацію рухів
 • зміцнити фізичну підготовку
 • підвищити впевненість у собі
 • навчитися справлятися зі складними ситуаціями

Важливо, щоб діти приходили на заняття у відповідному одязі. Тому, будь ласка, подбайте про наявність спортивного взуття та довгих спортивних штанів. Це допоможе мінімізувати ризик отримання травм і зробить тренування більш комфортним.


Zobacz również:

inne wydarzenia Kraków