Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Udział w szkoleniu. Prawo autorskie i licencje Creative Commons
20 Maja 2021, 18:00

Dzielisz się wiedzą, publikując swoją lub cudzą twórczość? Zamieszczasz treści lub materiały wizualne na portalach internetowych bądź w druku (social media, blogi, portale informacyjne, czasopisma, wydawnictwa pokonferencyjne, książki)? Korzystasz z zasobów Internetu? Nie zapomnij o prawie autorskim, bowiem jak głosi łacińska paremia, ignorantia iuris nocet - nieznajomość prawa szkodzi. Dowiedz się jak udostępniać treści, nie szkodząc sobie oraz innym. Poznaj prawo autorskie i chroń swoją twórczość albo korzystaj z cudzej, bez wchodzenia w konflikt z przepisami (i prawnikami).

Podczas spotkania poznasz odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

  • co jest chronione prawem autorskim i jak długo trwa taka ochrona?
  • czy to, co chcesz opublikować jest utworem?
  • komu przysługują prawa autorskie?
  • jak legalnie wykorzystać cudzą twórczość przy tworzeniu własnej?
  • jakie są różnice między inspiracją a opracowaniem?
  • kiedy można coś zacytować, a kiedy to już plagiat?
  • czym są otwarte licencje Creative Commons i jak z nich korzystać?
  • jak chronić swoją twórczość przed naruszeniami?
  • co powinno się znaleźć w umowie licencyjnej lub umowie przenoszącej prawa?
Prowadząca Dominika Gałecka

Prawniczka i historyczka sztuki, doktorantka nauk prawnych w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, członkini zespołu Informacji Patentowej w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym Gdynia, należącej do sieci ośrodków PATLIB współpracujących z Europejskim Urzędem Patentowym, ekspertka Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Członkini grupy eksperckiej ds. prawnych aspektów udostępniania danych muzealnych przez internet, powołanej przez NIMOZ w 2014 r. W latach 2014-2016 członkini zespołu zadaniowego NIMOZ ds. projektu e-muzea. Specjalizuje się w problematyce ochrony własności intelektualnej (utwory, znaki towarowe, wzory przemysłowe, wynalazki) ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego. Zainteresowania naukowe skupia wokół problemów prawnych procesu digitalizacji zbiorów instytucji kultury oraz związków sztuki z prawem. Współpracuje z instytucjami kultury w sferze prawnych aspektów digitalizacji, udostępniania i ponownego wykorzystywania zdigitalizowanych zasobów. Prywatnie miłośniczka podróży, zainteresowana sztuką różnorodną, fotografią i kulturą chińską, uzależniona od posiadania i czytania książek oraz zwiedzania muzeów.

Zobacz również:

szkolenia