To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Klastry jako wyzwanie technologiczne

dostępnych: 4

już niedostępne -

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w seminarium "Klaster jako wyzwanie technologiczne - bilansowanie i monitorowanie stanu sieci zasilającej", które obędzie się 30 maja w Krakowie w Centrum Informatyki AGH przy ul. Kawiory 21.

Jednym z głównych celów funkcjonowania klastra energii jest zwiększenie niezawodności dostawy energii na obszarze jego funkcjonowania. Uzyskuje się to poprzez wzrost udziału energii wytwarzanej przez lokalne, rozproszone źródła w relacji do energii konsumowanej przez odbiorców oraz bilansowanie w czasie prawie rzeczywistym jej popytu i podaży. Do realizacji tego celu niezbędna jest budowa systemów umożliwiających pomiar, transmisję, archiwizację, przetwarzanie i wizualizację danych pomiarowych mocy i energii. Dane te są także wykorzystywane do sterowania procesem przepływów energii w sieciach zasilających oraz do planowania ich rozwoju. System bilansowania energii powinien być uzupełniony o monitorowanie stanu jakości napięcia w sieci elektroenergetycznej, jakości podlegającej degradacji na skutek działania wielu czynników w tym instalacji rozproszonych źródeł energii, także odnawialnych. Celem seminarium jest wykazanie potrzeby budowy takich systemów, korzyści wynikających z ich istnienia oraz przekazanie podstawowej wiedzy niezbędnej do określenia ich założeń techniczno-ekonomicznych.

Seminarium jest pierwszym z cyklu seminariów i warsztatów realizowanych w ramach projektu "Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)". Organizatorami są członkowie konsorcjum realizującego projekt KlastER - Akademia Górniczo-Hutnicza, Ministerstwo Energii (lider konsorcjum) oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Projekt KlastER jest realizowany na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG. Wśród celów projektu znajdują się m.in. wypracowanie strategii rozwoju klastrów energii w Polsce, utworzenie Sieci Kompetencji dla Energetyki Rozproszonej jako szerokiej platformy współpracy wszystkich interesariuszy, wypracowanie i wdrożenie rozwiązań wspierających zarządzanie w klastrach referencyjnych, a także działalność popularyzatorska i edukacyjna.

Do udziału w seminarium zapraszamy w szczególności przedstawicieli inicjatyw energetycznych, w tym koordynatorów klastrów energii. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc (max. 80 osób) w razie zainteresowania prosimy o możliwie szybkie potwierdzenie uczestnictwa. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość ograniczenia uczestnictwa w seminarium do jednego przedstawiciela instytucji. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, uprzejmie informujemy, że będą Państwo mieli możliwość śledzenia obrad seminarium podczas transmisji on-line. Będzie ono strumieniowane przez YouTube, wystarczy w wyszukiwarce YouTube wpisać frazę: "Klaster jako wyzwanie technologiczne".


Program I seminarium pn. "Klaster jako wyzwanie technologiczne - bilansowanie i monitorowanie stanu sieci zasilającej"

10:30 - 10:45    Otwarcie seminarium, informacje o projekcie

dr Sławomir Kopeć, AGH

Wprowadzenie do cyklu seminariów

prof. Zbigniew Hanzelka, AGH

10:45 - 11:00    Bilansowanie klastrów energii - obowiązek czy potrzeba?

mgr inż. Edmund Ciesielka, AGH

11:00 - 11:15    Monitorowanie warunków dostawy energii elektrycznej - bilansowanie energii źródeł                                                  rozproszonych na przykładzie wirtualnej elektrowni

dr inż. Andrzej Firlit, AGH

11:15 - 11:30    Transmisja danych w systemach bilansowania i monitorowania jakości napięcia

dr inż. Marcin Jachimski, AGH

11:30 - 11:45    Zintegrowanie bilansowania mediów energetycznych

mgr inż. Paweł Kwasnowski, AGH

11:45 - 12:00    PRZERWA

12:00 - 12:15     Bilansowanie energii w klastrach - stan obecny i oczekiwania

Piotr Budzisz, Klaster Energii "Żywiecka Energia Przyszłości"

12:15-12:30       Liczniki AMI jako narzędzie bilansowania energii i monitorowania jakości napięcia

mgr inż. Grzegorz Marciniak ENEA Operator Sp. z o. o.

12:30 - 12:45    Bilansowanie energii i monitorowanie stanu sieci ofertą operatora sieci dystrybucyjnej

Andrzej Korpol, TAURON Dystrybucja S.A.

12:45 - 13:00    Analiza wymagań funkcjonalnych i technicznych lokalnego obszaru bilansowania

mgr inż. Bartosz Kędra, Instytut Energetyki Oddział Gdańsk

13:00 - 13:30   LUNCH

13:30 - 15:00   Dyskusja panelowa

Moderator

Jacek Piłatkowski, Ministerstwo Energii

Eksperci

Ryszard Cetnarski, Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Mirosław Cielecki, Dyrektor Departamentu Rozliczeń i Usług Masowych, PGE Obrót S.A.

Stefan Kamiński, Prezes Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji

Krzysztof Kołodziejczyk, Dyrektor Rozwoju Biznesu - Utilities, Globema Sp. z o.o. (przedstawiciel Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji)

Grzegorz Marciniak, Dyrektor Departamentu Zarządzania Informacją Pomiarową,  ENEA Operator Sp. z o.o.   

Robert Masiąg, Włodawski Klaster Zrównoważonej Energetyki i OZE

Tomasz Papaj, Dyrektor ds. Sprzedaży,  COPA-DATA Polska

Andrzej Piotrowski, Wiceprezes Zarządu, PGE Systemy SA

Tomasz Szamocki, Dyrektor ds. Operacyjnych, PKP Energetyka

Jerzy Topolski, Wiceprezes Zarządu, TAURON Dystrybucja S.A.

Michał Wawryn, Wiceprezes Zarządu, Pełnomocnik Zarządu ds. Klastrów Energii, ENERGA InvestZobacz również:

inne Nowe technologie Seminarium Technologia wydarzenia Kraków