To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Prawo przyjazne energetyce rozproszonej
Wyprzedane Brak wolnych miejsc

REJESTRACJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA


Prawo przyjazne rozwojowi energetyki rozproszonej

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w seminarium "Prawo przyjazne rozwojowi energetyki rozproszonej ", które odbędzie się 26 listopada b.r. w Centrum Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, ul. Kawiory 21, budynek D-17, sala 1.19/1.20.

Celem seminarium jest próba wypracowania spójnego zestawu rozwiązań regulacyjnych, których wdrażanie wyzwoli szybszy rozwój energetyki rozproszonej.

Punktem wyjścia jest przedstawienie rekomendacji wypracowanych w ramach dotychczasowych prac w projekcie KlastER. Następnie przedstawiciele Ministerstwa Energii oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii zaprezentują wypracowywane w swoich resortach propozycje rozwiązań regulacyjnych adresowanych do społeczności energetycznych - klastrów energii, spółdzielni energetycznych oraz prosumentów indywidualnych i zbiorowych. Rozwiązania te powinny być zharmonizowane z obowiązującym stanem prawnym UE, którego podstawy zostaną również przedstawione podczas seminarium.

W drugiej części spotkania odbędzie się dyskusja w formule "okrągłego stołu", której celem będzie zbudowanie spójnego zestawu proponowanych rozwiązań regulacyjnych wspierających rozwój energetyki rozproszonej w Polsce.

Wydarzenie jest kolejnym z  cyklu seminariów i warsztatów realizowanych w ramach projektu "Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)". Organizatorami są członkowie konsorcjum realizującego projekt KlastER - Akademia Górniczo-Hutnicza, Ministerstwo Energii(lider konsorcjum) oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Projekt KlastER jest realizowany na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG. Wśród celów projektu znajdują się m.in. wypracowanie strategii rozwoju klastrów energii w Polsce, utworzenie Sieci Kompetencji dla Energetyki Rozproszonej jako szerokiej platformy współpracy wszystkich interesariuszy, wypracowanie i wdrożenie rozwiązań wspierających zarządzanie w klastrach referencyjnych, a także działalność popularyzatorska i edukacyjna.

Program

10:30 - 10:40 Informacja o projekcie KlastER i wprowadzenie do seminarium 

  Sławomir Kopeć, AGH

10:40 - 11:00 Rekomendacje uczestników projektu KlastER - podsumowanie prac warsztatowych

  Piotr Budzisz, Pełnomocnik Klastra Energii "Żywiecka Energia Przyszłości"

  Maciej Wąż, Mazowiecki Klaster ICT, Członek Zarządu KlasGRID

11:00 - 11:20  Klastry energii: bariery rozwoju i propozycje ich eliminacji

  Jacek Piłatkowski, Tomasz Chmiel, Ministerstwo Energii

11:20 - 11:40  Regulacje wspierające rozwój energetyki prosumenckiej

   Przemysław Hofman, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii tbc

11:40 - 12:00 Społeczności energetyczne w przepisach UE

  Anna Kucharska, Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza

12:00 - 12:30  Przerwa

12:30 - 14:15  Kierunek: spójny system prawny dla energetyki rozproszonej

   Dyskusja w formule "okrągłego stołu"

14:15 - 14:30   Podsumowanie i zapowiedź dalszych działań

14:30 - 15:00   Lunch


Zobacz również:

szkolenia wydarzenia Kraków