Czarny Łabędź wylądował - Portfolio Management w czasie kryzysu.

30 Kwietnia 2020, 18:00-20:00 (Czwartek)

webinar, spotkanie on-line,

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  rejestracja
już niedostępne -

Czarny Łabędź wylądował

czyli jak zarządzać Portfolio Management w czasie kryzysu i przygotować się na to co będzie "jutro"?

I stało się, mamy lock-down w skali globalnej i chyba nikt nie był w stanie tego przewidzieć. Radykalnemu skróceniu uległ horyzont podejmowanych działań. Naturalna w tych warunkach realokacja zasobów skupia dostępne środki finansowe na działaniach defensywnych i adaptacyjnych. Często kosztem długookresowych planów rozwojowych. Wiele przedsiębiorstw redukuje portfele inwestycyjne szukając w ten sposób środków do utrzymania ciągłości działania. Jakkolwiek zmiana planów rozwojowych jest racjonalna, to powinna opierać się na chłodnej i racjonalnej analizie, również w aspekcie potencjalnie utraconych korzyści.

Wykorzystując praktyczne przypadki biznesowe, eksperci Qvistorp przedstawią ścieżkę postępowania, która ułatwi znalezienie właściwych proporcji pomiędzy zaspokajaniem bieżących potrzeb przedsiębiorstwa a realizacją jego celów strategicznych. Opisana zostanie metodyka wielokryterialnej oceny projektów, która zapewnia podejmowanie optymalnych decyzji portfelowych. Zwłaszcza w warunkach ograniczonej dostępności zasobów oraz przy braku wiarygodnych prognoz. Wykorzystywane do tego narzędzie umożliwia zamianę konserwatywnego, szarżowego modelu planowania na podejście zwinne, pozwalające na szybkie dostosowanie portfela do zmieniających się warunków funkcjonowania firmy.

Zaprezentują metodykę, która umożliwia merytoryczny dialog na temat projektów i portfeli. Pozwala na obronę inicjatyw, których realizacja może decydować o długoterminowej pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Z drugiej strony utrudnia bezkrytyczne zawieszanie lub kasowanie projektów bez refleksji na temat konsekwencji dla tego typu decyzji.

Pomogą znaleźć odpowiedź na pytania: Które projekty kontynuować, mimo panującego kryzysu? Które z nich mają dla nas znaczenie strategiczne? A realizację których możemy odłożyć w czasie lub nawet powinniśmy wstrzymać?

Wyjątkowi prelegenci:

Jakub Lasota - Chief Executive Officer, Qvistorp S.A.

Od ponad 15 lat zajmuje się problematyką podejmowania decyzji inwestycyjnych w biznesie. Uczestniczył w dziesiątkach projektów w roli analityka, menedżera i doradcy, odpowiadając za ocenę efektywności ekonomicznej planowanych inicjatyw, których skala wydatków sięgała często setek milionów złotych. Z doświadczenia wie, że wzrost biznesu musi być napędzany nowymi przedsięwzięciami. Zdolność organizacji do osiągania sukcesu związanego z podejmowanymi projektami zaczyna się od fazy decyzyjnej. Wzrost powinien opierać się o portfele projektów, które muszą być nie tylko opłacalne same w sobie, ale także powiązane z długo-terminowymi celami strategicznymi organizacji. Podejmowanie najlepszych decyzji wymaga spójnego i holistycznego procesu na etapie, który zaczyna się na długo przed wdrożeniem projektów do realizacji. Z jego inicjatywy powstał QVISTORP - firma technologiczna tworząca cyfrową platformę do planowania wzrostu. Wyznawca i propagator kultury biznesowej "no b/s", opartej na transparentności, współpracę i duchu przedsiębiorczości. W życiu zawodowym najbardziej inspiruje go praca z ludźmi o otwartym i nieszablonowym sposobie myślenia oraz wykorzystanie nowych technologii w biznesie.

Krzysztof Janusz - Executive VP Strategy & Development, Qvistorp S.A.

Pasjonat IT i nowych technologii. Ma 15-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania projektami oraz przywództwa personalnego. Uczestniczył w dziesiątkach projektów związanych z transformacją cyfrową, o skali sięgającej kilkunastu mln EUR. Manager sprzedaży i rozwoju biznesu z udokumentowanymi sukcesami zamkniętych transakcji na rynku Polskim i Międzynarodowym. Swoją karierę zawodową rozpoczął w firmie Siemens, a na przestrzeni ostatnich lat pracował dla takich firm jak Nokia, IBM, IGT. W roku 2016 uczestniczył we wprowadzeniu na rynek marki intive, która powstała po konsolidacji 5 firm z sektora IT, a w latach 2015-2017 odpowiadał w niej za sprzedaż i rozwój biznesu na rynkach polskim, niemieckim i brytyjskim. Ukończył Politechnikę Wrocławską oraz Uniwersytet Nauk Stosowanych w Dreźnie. Prywatnie jest żonaty i ma dwie córki, a w wolnym czasie lubi biegać, jeździć na rowerze i spędzać czas z rodziną.

Agenda:
  • 17:55 - 18:00 - logowanie uczestników
  • 18:00 - 18:10 - otwarcie
  • 18:10 - 19:10 - prelekcja
  • 19:10 - 19:30 - podsumowanie części merytorycznej, sesja pytań
  • 19:30 - 19:40 - zakończenie
Zapraszamy także na nasz profil na LinkedIn: https://www.linkedin.com/showcase/dolnoslaska-grupa-regionalna-ipma/
Do zobaczenia!

Zobacz również:

konferencje Project Manager Zarządzanie projektami