To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Bilet bezpłatny

dostępnych: 0

Wyprzedane Brak wolnych miejsc


Szanowni Państwo,

Kierując się względami bezpieczeństwa, w obliczu zagrożenia rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, podjęliśmy decyzję o odwołaniu planowanego na 12 marca seminarium oraz przełożeniu go na inny termin.

Nowa data seminarium zostanie ustalona, gdy sytuacja ulegnie stabilizacji i będzie możliwe zminimalizowanie zagrożenia epidemiologicznego.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności i liczymy na zrozumienie trudnej, lecz w naszym przekonaniu niezbędnej decyzji.

W imieniu organizatorów pragnę wyrazić nadzieję na nieodległe spotkanie oraz przekazać wyrazy szacunku,

Sławomir Kopeć

Wiceprzewodniczący Rady Konsorcjum projektu KlastER
Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii - KlastER


Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium "Rozwiązania wspierające rozwój energetyki rozproszonej w Polsce", które odbędzie się 12 marca 2020 roku na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, w budynku B-1 (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH), w sali H24.

Kolejne seminarium organizowane w ramach projektu KlastER będzie poświęcone działaniom ułatwiającym rozwój energetyki rozproszonej w Polsce zarówno w perspektywie krótkookresowej, jak i dłuższej, strategicznej. 

W pierwszej części seminarium zostaną przedstawione szczegóły planowanych do wprowadzenia w najbliższym czasie rozwiązań wspierających działalność prosumentów i wspólnot energetycznych. Propozycje rządowe zostaną skonfrontowane z postulatami przedstawicieli lokalnych inicjatyw energetycznych. 

Następnie przewidziana jest prezentacja członków Rady Programowej Sieci Kompetencji ds. Energetyki Rozproszonej (SKER). Rada Programowa jest ciałem decyzyjnym SKER. 

Część druga seminarium będzie poświęcona dyskusji nad założeniami do strategii rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce. Po wystąpieniach wprowadzających przewidziana jest dyskusja z udziałem członków Rady Programowej SKER oraz wszystkich zebranych. W efekcie oczekujemy wypracowania wytycznych programowych do dalszych prac nad strategią.


Uwaga! Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, w przypadku rejestracji osób reprezentujących tę samą instytucję, zarejestrowana zostanie jedynie pierwsza osoba, która dokona zgłoszenia. Pozostałe osoby zostaną wpisane na listę rezerwową.


Szczegółowy program seminarium:


11:00 - 11:10     Informacja o projekcie KlastER i wprowadzenie do seminarium

Sławomir Kopeć, Akademia Górniczo-Hutnicza, Sekretarz Rady Programowej Sieci Kompetencji ds. Energetyki Rozproszonej

11:10 - 11:30     Planowane regulacje prawne ułatwiające rozwój energetyki rozproszonej w Polsce

Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii

11:30 - 11:50     Propozycje Międzyresortowego Zespołu do spraw Ułatwienia Inwestycji w Prosumenckie Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii Elektrycznej

Piotr Czopek, Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej i Rozproszonej, Ministerstwo Aktywów Państwowych

Przemysław Hofman, Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej, Ministerstwo Rozwoju

Hanna Uhl, Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej, Ministerstwo Rozwoju

Jarosław Wiśniewski, Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Ziemią, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

11:50 - 12:10     Prawo przyjazne energetyce rozproszonej - postulaty uczestników inicjatyw energetycznych

Piotr Budzisz, Klaster "Żywiecka Energia Przyszłości"

Albert Gryszczuk, Prezes Zarządu Krajowej Izby Klastrów Energii

Maciej Wąż, Mazowiecki Klaster ICT, Członek Zarządu KlasGRID

Radosław Wroński, Krakowska Elektrownia Społeczna

12:10 - 12:45     Przedstawienie członków Rady Programowej Sieci Kompetencji ds. Energetyki Rozproszonej

12:45 - 13:00     Przerwa

13:00 - 15:00     Kierunek: Strategia rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce. Jak efektywnie wspierać klastry i inne wspólnoty energetyczne?

13:00 - 13:20     Wystąpienia wprowadzające

Jan Popczyk, Powszechna Platforma Transformacyjna Energetyki 2050, Członek Rady Programowej Sieci Kompetencji ds. Energetyki Rozproszonej

Wojciech Myślecki, Przewodniczący Zespołu Nowych Technologii Wytwarzania Energii w NCBiR, Członek Rady Programowej Sieci Kompetencji ds. Energetyki Rozproszonej

13:20 - 14:05     Dyskusja panelowa z udziałem członków Rady Programowej Sieci Kompetencji ds. Energetyki Rozproszonej

Moderatorzy:

Zbigniew Hanzelka, AGH, Przewodniczący Rady Programowej Sieci Kompetencji ds. Energetyki Rozproszonej

Sławomir Kopeć, AGH, Sekretarz Rady Programowej Sieci Kompetencji ds. Energetyki Rozproszonej

14:05 - 14:50     Dyskusja otwarta

14:50 - 15:00     Podsumowanie i zapowiedź dalszych działań

Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii

15:00 - 15:30     Lunch


Kwestie organizacyjne:

Katarzyna Faryj
nr tel.: +48 12 888 55 29
adres e-mail:


Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych "Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków" GOSPOSTRATEG, umowa nr Gospostrateg1/385085/21/NCBR/19

Zobacz również:

szkolenia Seminarium Zarządzanie energią wydarzenia Krakw